La filarmonica ploieşteană a avut loc prima şedinţă din acest an a Cenaclului Literar I.L. Caragiale. A fost celebrat sculptorul  Eugen Petri
Luni seară (10 ianuarie a.c.) membrii Cenaclului Literar- Ion Luca Caragiale Ploieşti şi-au dat întâlnire în Sala” Ion Baciu” a Filarmonicii Ploieşti, în prima şedinţă comună.
 
Şedinţa  l-a adus in prim plan pe artistul plastic Eugen Petri (membru al cenaclului si membru fondator al Asociatiei  ”24 PH Arte”).
Acesta fiind celebrat, iar toate poemele scrise au fost dedicate lui, vorbitorii au facut referire la el si  conceptele sale artistice.
” Bucurie, urări de an bun, atmosferă de sărbătoare, aşa se poate defini seara. A fost superbă, minunată.
Mi- am dorit de anul trecut să ne cunoaştem mai bine oamenii de cultură, personalităţile acestui oraş.
Astă seară s-a împlinit gândul meu exprimat cu ocazia omagierii poetului Ion Stratan. Azi iată, l-am sărbătorit pe profesorul şi sculptorul Eugen Petri. 
Eugen Petri este o personalitate în lumea artelor în Ploieşti, în ţară, peste hotare.
A obţinut în Spania la un Concurs premiul, Constantin Brâncuşi”, are multe expoziţii în ţară şi peste hotare.
„Portret al artistului în tinereţe” a fost numită seara şi filmul realizat acum 28 de ani de Leonida Chifu, pe atunci reporter, la televiziunea locală.
Minunat este că această înregistrare s-a păstrat în timp, iar noi astă seară am urmărit interviul cu mult interes.
Domnul Eugen Petri este special, un artist complet ce trebuie cunoscut de câţi mai mulţi ploieşteni.
Este un om puternic, frumos, talentul vorbeşte şi s-a infiltrat în blocurile de granit.
Parcursul artistic este urcuşul, treaptă, cui, clopot, cruce, sacrificiu, că teme esenţiale. Are filon brâncuşian în opinia mea prin tradiţia locului în artă să, dar este diferit, este un cuvânt- Petri, al pietrei... al lemnului... al cântecului prin armonii de jazz.
Sculptorul a fost îndelung aplaudat de asistenţă şi prin cuvinte frumos meşteşugite, alături de minunata familie, ne-a invitat pe toţi la un pahar de şampanie, să ne bucurăm împreună de ziua dânsului.
Este iniţiatorul Taberei de Artă Monumentală de la Parcul Vest din Ploieşti pe care vă invit să o vizitaţi. Unealta artistică a dat rod.
O galaxie a artei sculpturale ce emană iz cosmic, lumină din lumină spre înalt.
La mulţi ani Eugen Petri!”
”In viitor, in cadrul cenaclului ,vrem sa promovam si alti oameni de valoare, membrii ai acestui prestigios cenaclu. Sa stie urbea cine suntem, care ne sunt " oamenii de valoare". Asa cum minunat o face domnul profesor  Dan Culicovschi.”
Membru al Cenaclului literar- Maria Bem.
 
Despre artistul sculptor- profesor EUGEN PETRI
 
Artistul plastic Eugen Petri este originar din Sibiu, iar Bucureştiul a fost oraşul care l-a desăvậrşit ca artist; este absolvent al Institutului de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu” Bucureşti, (actualmente Universitatea Naţională de Arte), promoţia 1989.
       Eugen Petri este un profesionist de nivel internaţional şi activează în reputate organizaţii de profil: este membru al Uniunii Artiştilor Plastici din Romậnia din 1991; membru al Societăţii Regale Britanice a Sculptorilor, din 2007; membru al Asociaṱiei 6 Dorobanṱi Bucureşti, din 2009; membru fondator al Asociaṱiei 24 PH ARTE – Ploieşti, din 2016; membru al Asociaţiei Jazz Forum `03; membru ȋn Consiliul de coordonare ISSA (Internaţional Sculpture Simposiums Alliance), din 2017.
Încă de mic şcolar scopul fiecărei zile era să mai facă cậteva desene, să încerce a creiona ceva nou.
Tot ce era ȋn viaţa lui, ȋn mintea lui, se transpunea pe hậrtie ȋn linii, contururi, umbre. Mai tậrziu, tot ca şcolar, a ȋntậlnit la Palatul Copiilor din Sibiu, pe mentorul care i-a direcṱionat definitiv talentul şi dorinṱa de creaṱie ȋnspre sculptură: profesorul Kurtfritz Handel.
Ca artist plastic, şi-a început activitatea chiar ȋnainte de a păşi pe treptele facultăṱii. Freamătul artistic al tậnărului Petri s-a concretizat ȋn câteva lucrări propuse şi acceptate de conducerea Întreprinderii 13 Decembrie din Sibiu, „Tăbăcarul” şi „Prietenie”.
Admiterea la facultate a fost o mare provocare; ȋn perioada de dinainte de 1989, ȋn Romậnia erau treicentre universitare cu facultăţi de arte plastice, care aveau secţie de sculptură, cu cậte 4-5 locuri fiecare. Bătălia a fost crậncenă, reuşita a fost o mare victorie la Bucureşti.
Ca student, conştient de timpul scurt care i-a mai rămas pentru creaţie artistică de forţă, a fost conştiincios, aplicat, beneficiind de profesori de prim renume: Răzvan Theodorescu, Dan Grigorescu, Alexandru Deacu, Marin Iliescu, Corina Popă. Studiul academic s-a ȋmbinat perfect cu lucrul aplicat, studenṱii acelei perioade participậnd ȋn fiecare vară la taberele de creaṱie (sculptură monumentală) la Simeria, Tuşnad, Pậrậul Rece, Slănic Moldova, cật şi la saloanele expoziṱionale din Bucureşti.
Finalizarea studiilor academice a coincis cu deschiderea graniṱelor Romậniei, moment deosebit de benefic, mai ales pentru artiştii tineri, care aveau dorinṱa de a-şi depăşi limitele fizice şi creative. Suflul nou pe care ȋl aducea estul ȋntr-un occident ȋmbậcsit a fost o cucerire pentru estici şi o undă de prospeṱime pentru vestici. Iniṱial, Eugen Petri, şi-a cucerit un bun renume ȋn nordul Europei cu lucrări de sculptură mică. În acelaşi timp, mai mult din joacă, a ȋnceput să modeleze portrete ȋn lut şi ghips, ulterior fiind foarte solicitat. Succesul nu a ȋntậrziat să apară, un important critic din Suedia apreciindu-i expresivitatea portretelor.
 Apogeul acestei perioade a fost ciclul „Jazz – Suflet şi formă”, care etalează o suită de sculpturi de mici dimensiuni în bronz, toate redând instrumentişti şi momente magice ale unor imaginare concerte de jazz. Un mare fan al jazzului, Eugen Petri, nu recurge la abstractizări sau la stilizări şi abrevieri ale formei, ci adoptă o manieră figurativă, cu detalieri duse până la redarea atentă a unor fizionomii ale personajelor. Cu fervoare proprie artistului care a pătruns taina creaţiei, el insistă mai ales pe surprinderea gesturilor specifice ale „jazz-man-ului”, care sugerează atât forţa muzicii, cât şi însufleţirea interpretului copleşit el însuşi de intensitatea afectivă, a propriului melos.
În 2008 a fost câştigătorul unei burse a Royal British Society of Sculptors (RBSS), care a constat ȋntr-o rezidenṱă de treiluni ȋn Pietrasanta, Italia, cuibul creaţiei lui Michelangeloşi care a adus un plus de măiestrie ȋn meşteşugul lucrului ȋn piatră. Rezidenṱa a fost finalizată cu o expoziṱie de mare succes ȋn Londra, la Galeriile RBSS şi lucrări achiziţionate de colecţionari privaţi din Marea Britanie, Franţa, Germania şi România..
Din 2010 a ȋnceput o altă etapă definitorie ȋn activitatea sa artistică: arta monumentală la nivel internaṱional, trăită la intensitate maximă. Aceasta este cea mai fecundă perioadă din viaṱa artistică a sculptorului. Eugen Petri a fost mesagerul artei romaneşti în cele mai ȋndepărtate colṱuri ale planetei, a ȋnnobilat cu lucrările sale parcuri, instituṱii, alei, spaṱii expoziṱionale din: China, Coreea, Egipt, Malaezia, Israel, Rusia, Argentina, Costa Rica, Statele Unite şi multe ṱări din Europa. Este organizatorul a 10 ediṱii ale simpozionului de sculptură din Caransebeş; coordonator al Simpozionului Internaṱional de Sculptură Buşteni 2016; consultant tehnic şi artistic al Simpozionului Internaţional „Nică Petre” Brăila - 2015; coordonator şi organizator al Simpozionului Internaţional de sculptură Rawabi - Palestina - 2014; coordonator al Simpozionului Internaţional de Sculptură Ploieşti din 2018 şi 2019.
 La cei 64 de ani ai săi, Eugen Petri este un artist consacrat în ţară şi în străinătate, având în palmares expoziţii personale vernisate ȋn România (Bucureşti, Ploieşti, Sibiu, Braşov, Arad), ȋn Regatul Unit (Londra) dar şi în diverse oraşe din Danemarca, Suedia, Italia, Germania, Elveţia, Israel, S.U.A. Pe lậngă bogata artă monumentală, desen şi grafică, are şi o prolifică creaţie de busturi monumentale ale unor personalităţi precum Mihai Viteazul, Constantin Brâncoveanu, Nicolae Iorga, Grigore Vieru, etc.
Artistul a plămădit mai multe monumente ale eroilor şi pe Calea Sacră din municipiul Caransebeş, o serie de fântâni sculptate, decorative. Tot semnătura sa o poartă şi „Arcul Spiritualităţii” pe care l-a proiectat şi creat, al doilea „arc” ca dimensiune din Romậnia, după Arcul de Triumf din Bucureşti şi lucrarea monumentală de excepţie „Rugă”.
Pentru prodigioasa sa activitate, Eugen Petri a fost răsplătit ȋn 1999 cu Premiul „Artists Choice Woodcarving Competition”, Breckenridge Colorado – SUA; ȋn 2002 cu Premiul special al Fundaţiei „Mihai Viteazul”, Brebu – România; ȋn 2004 cu Medalia de argint a Fundaţiei „Der Dreiter Strasse” Hamburg – Germania; ȋn 2008 cu Bursa Brian Mercer Trust UK ȋn Pietrasanta Italia, iar ȋn 2010 cu Marele Premiu „Constantin Brậncuşi” pentru Sculptură oferit de fundaţia NiramArt, Madrid, Spania.
Vocaţia sa în slujba oamenilor şi a progresului s-a întrupat şi în activitatea lui de dascăl la catedră, din 1993 la Colegiul de Artă, „Carmen Sylva” din Ploieşti. Multe generaṱii de elevi s-au perindat prin atelierul de sculptură-modelaj al lui Eugen Petri (zis şi „Petrilaj”). Profesorul Eugen Petri este profesorul care a dăruit din ȋnvăṱătura şi educaṱia sa, tot ce a avut mai bun. Este dascălul care i-a ȋndemnat pe elevii săi să păşească cu curaj ȋn viaṱă care ştie să ṱină „plasa de siguranṱă” pentru tậnărul neexperimentat ȋn ascensiunea ȋn viaṱă şi profesie suficient de jos încật elevul să înveţe ce înseamnă căderea şi să poată experimenta o suferinţă şi frustrare creatoare, dar suficient de sus încât acestea să nu lase traume de neşters.
Scopul ultim al dascălului Eugen Petri este că elevul său să poată urca, în cele din urmă, muntele vieṱii singur, fără nici o structură de siguranţă. Aceeaşi pasiune ȋn profesia de dascăl a avut-o şi pentru studenṱii de la Al Quds University şi Bardt College din Palestina în perioada 2012-2013.
Pentru aportul său la creşterea prestigiului municipiului Caransebeş, pentru munca depusă la ȋnnobilarea localităţii, pentru talentul şi serviciile deosebite aduse de acesta oraşului, autoritatea locală i-a acordat sculptorului Eugen Petri, titlul onorific de cetăţean de onoare, traditia lucrului in arta sa.
În acest ȋnceput de secol XXI, pe care ȋl pot defini până acum ca secolul comercialului, Eugen Petri şi-a găsit treapta autentică, în serviciul umanităţii, pentru a păşi ȋn celebritate.