Penitenciarul de Femei Ploieşti Tărgşorul Nou

Vineri, 20.01.2017,la sediul Penitenciarului de Femei Ploieşti -Târgşorul Nou a avut loc şedinţa de bilanţ a activităţii desfăşurate în anul 2016. La eveniment, alături de personalul instituţiei a participat şi un reprezentant din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.
 În cadrul şedinţei de bilanţ au fost prezentate principalele activităţi derulate pe parcursul anului 2016 de către serviciile şi compartimentele instituţiei, precum şi obiectivele propuse pentru anul 2017.
   Pentru anul 2016,obiectivele propuse la nivelul Penitenciarului de Femei Ploieşti-Târgşorul Nou au fost circumscrise obiectivelor strategice cuprinse în Strategia naţională de dezvoltare a sistemului penitenciar 2015 –2020, respectiv în Planul anual de implementare a sus menţionatei strategii ,elaborat la nivelul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.
           Pe parcursul anului precedent, Penitenciarul de Femei Ploieşti-Târgşorul Nou, ca instituţie a statului implicată activ în procesul aplicării legii în materia executării pedepselor, a transpus în practică măsurile pentru implementarea prevederilor, atât pe direcţia aplicării dispoziţiilor execuţional-penale, cât şi pe direcţia aplicării instrumentelor destinate reintegrării sociale a deţinuţilor.
 Privită în ansamblu, activitatea personalului unitătii s-a derulat în mod corespunzător,raportat la deficitul de personal existent, cu respectarea normelor legale în vigoare fără sincope sau evenimente negative majore şi cu realizări importante .
          În anul 2017,vor continua demersurile pentru asigurarea unui mediu custodial sănătos,respectarea drepturilor fundamentale ale individului,dezvoltarea programelor educative, de asistenţă psihologică şi asistenţă socială, care să faciliteze incluziunea socio-profesională a persoanelor condamnate la o pedeapsă privativă de libertate.
Penitenciarul de Femei Ploieşti – Târgşorul Nou este o institutie publica ce are la baza funcţiile de garant al păstrării unui echilibru social, de formare a unei atitudini corecte faţă de muncă, faţă de ordinea de drept şi faţă de regulile de convieţuire socială ale deţinutelor. Dincolo de a reconfigura comportamentul deţinutelor, personalului specializat îi revine şi misiunea, adeseori dificilă, de a convinge comunitatea să privească cu alţi ochi ceea ce consideră, a fi, de regulă, la marginea societăţii şi de a se implica mai pregnant, prin instituţiile publice şi organizaţiile neguvernamentale, în facilitarea procesului de reintegrare socială.
 
Raportul anual al activităţii Penitenciarului de Femei Ploieşti Târgşorul Nou va fi disponibil pe pagina de internet a unităţii noastre: http://anp.gov.ro/web/penitenciarul-de-femei-ploiesti-targsorul-nou.