Asociaţia de Arbitraj Instituţionalizat anunţă organizarea unui examen  de primire în profesia de arbitru. Asociaţia de Arbitraj Instituţionalizat anunţă organizarea, în data de 24 iunie 2017, a examenului de primire în profesia de arbitru. La examen se pot înscrie numai persoane care au obţinut definitivatul în alte profesii juridice.
Dosarele de candidat se depun în perioada 10 mai – 10 iunie 2017 la sediul Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituţionalizat situat în Târgovişte, str. G-ral Matei Vlădescu, nr. 1, bl. 11, sc. A. Ap. 1 parter, judeţul Dâmboviţa sau prin trimitere poştală cu confirmare de primire.
Acte necesare înscrierii:
1.Cerere de înscriere ;
2. Curriculum vitae;
3. Carte de identitate – copie;
4. Certificat de naştere şi Certificat de căsătorie (unde este cazul) – copie certificată pentru conformitate de candidat;
5. Dovada promovării examenului într-o profesie juridică – copie certificată;
6. Diploma de licenţă sau Adeverinţă provizorie – copie certificată pentru conformitate de candidat;
7. Cazier judiciar – original;
8. Adeverinţă medicală cu menţiunile “Clinic sănătos nu este în evidenţă cu boli neuropsihice şi contagioase” şi “Apt pentru profesia de arbitru” – original;
9. Două fotografii color – 3×4 cm;
10. Taxă de de examinare (500 RON) – poate fi achitată la sediul Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituţionalizat sau în contul RO19BRDE160SV32252551600, deschis de Asociaţia de Arbitraj Instituţionalizat la BRD – GROUPE SOCIETE GENERALE SA, Ag. Crizantema, str. C-tin. Brâncoveanu, bl.11 – Târgovişte.
Examenul se va desfăşura prin susţinerea unui interviu şi a unui test de verificare a cunoştinţelor care este compus dintr-un test grilă şi o probă practică. Vor fi declaraţi admişi candidaţii care vor obţine cel puţin nota 6.00.
Candidaţii admişi vor fi înscrişi pe Tabloul Arbitrilor Tribunalului de Arbitraj Instituţionalizat. Taxa de înscriere pe tablou este de 1000 RON.
Bibliografie:
Codul de procedură civilă
– Cartea a IV-a. Despre arbitraj (art. 541 – 621 CPC);
– Cartea a VII–a. Titlul IV. Arbitrajul internaţional şi efectele hotărârilor arbitrale străine (art. 1110 – 1132 CPC).
Informaţii suplimentare
– tel. 0745 316 959; 0733 046 033;
– e-mail: iulica.burticioiu@gmail.com; vlaicu_rodica@yahoo.com;
– la sediul Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituţionalizat – str. G-ral Matei Vlădescu nr. 1, bl. 20, parter, ap. 1, municipiul Târgovişte, judeţul Dâmboviţa.