Workshop-ul interactiv ”Prevenirea violenţei şcolare”

Zilele acestea se desfăşoară la Colegiul Naţional ”Nichita Stănescu” din Ploieşti proiectul ”Şcoala altfel”.

În cadrul acestui program, anul acesta, sunt organizate o serie de activităţi destinate nu doar elevilor ci şi părinţilor. Activităţile educaţionale sunt susţinute de către doamna Toma Magdalena, specialist în ştiinţe socio-umane la propunerea doamnei diriginte, Luminiţa Năstase, profesor în cadrul unităţii de învăţământ. Astfel, în data de 27 martie 2018, s-a desfăşurat un workshop destinat elevilor cu tema ”Violenţa şcolară –cauze şi consecinţe” care a vizat conştientizarea comportamentului deviant şi adoptarea unor alternative dezirabile.

Violenţa în şcoală nu este un fenomen social nou, însă manifestările comportamentale tot mai brutale riscă să afecteze semnificativ ambianţa educatională, dezvoltarea armonioasă a elevilor, precum şi siguranţa lor fizică şi psihică. Workshop-ul derulat a avut ca obiectiv informarea elevilor despre efectele nocive ale agresiunii verbale şi fizice asupra psihicului lor, dar şi identificarea unor alternative dezirabile care să conducă la reducerea acestui fenoment care priveşte întreaga societate.

Educaţia tinerilor în şcoală nu are sorţi de izbândă fără o colaborare strânsă cu familia, considerată nucleul în care copilul se formează ca om.

Felul în care părinţii se raportează la copil afectează în mod dramatic modul în care copilul se va raporta ulterior la societate, inclusiv la educaţia organizată în şcoală. În acest context, în data de 28 martie 2018, în cadrul Proiectului ”Şcoala altfel” a fost organizat şi un workshop interactiv destinat părinţilor cu tema – ”Familia –o şcoală fără vacanţă”. Workshop-ul şi-a propus să ofere părinţilor metode eficiente pentru dezvoltarea armonioasa a relatiei părinte-copil, să contribuie la înţelegerea emoţiilor elevilor si sa contribuie la dezvoltarea autonomiei şi încrederii în sine. Activităţile derulate vizează creşterea gradului de conştientizarea de către elevi, părinţi şi profesori a factorilor decisivi implicaţi în procesul educaţional, dar şi al celor de risc implicaţi în abandonul şcolar şi dezvoltarea unor conduite dezadaptative.

”Promovarea relaţiile armonioase între elevi, de înţelegere, cooperare, promovarea valorile umane şi dezvoltarea sentimentelor de prietenie, toleranţă, respect, non-discriminare, empatie, sunt piloni ai procesului de învatare şi adaptare socială pozitivă şi constructiva în orice mediu” ne-a declarat pentru Info Ploiesti City , doamna psiholog Toma Magdalena