Comunicat de presă.Drept la replică. Toma Magdalena, comisar şef de poliţie penitenciară în cadrul Penitenciarului Ploieşti
Subsemnata Toma Magdalena, comisar şef de poliţie penitenciară în cadrul Penitenciarului Ploieşti,
 
Ca urmare a informaţiilor apărute în mass-media online din data de 07.03.2023 cu privire la propria persoană şi la activitatea profesională derulată, pentru corectă informare a opiniei publice, ”corecţia erorilor şi dreptul la replică”  transmit următorul comunicat :
-   Informaţiile apărute în presa locală online din data de 07.03.2023 cu privire la persoana mea sunt inexacte şi false, acuzaţiile formulate sunt în termeni indecenţi, sunt nefondate şi distorsionează intenţionat realitatea ţinând cont de faptul că nu am nicio calitate procesuală în cauza penală la care se face menţiunea în publicaţie, nu am fost cercetată administrativ sau disciplinar cu privire la aceasta şi nu mi-au fost reţinute încălcări de norme juridice cu privire la cauza penală prezentată; 
-     -   Limbajul folosit este unul defăimător la adresa mea şi aduce atingere demnităţii personale;
-  -  Utilizează imaginea personală într-o manieră degradantă şi ofensatoare.
Chiar dacă libertatea de exprimare include şi posibilitatea publicării de fotografii, cu toate acestea, fiind vorba despre un domeniu în care protecţia reputaţiei şi a drepturilor personale are o importanţă deosebită, apreciez că nu se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal;   
 -  Materialul publicat nu respectă astfel criteriile minime prevăzute în codul deontologic al jurnalistului, reprezintă o încălcare gravă a valorilor şi obligaţiilor privind respectarea reputaţiei şi demnităţii personale, iar utilizarea imaginii personale într-o manieră ofensatoare nu se poate încadra în nicio situaţie de informare a societăţii cu privire la un interes general, având doar scopul de a şoca opinia publică şi de a atrage oprobriu, existând riscul unei vulnerabilizări profesionale, fiindu-mi pusă astfel demnitatea în pericol în exercitarea atribuţiilor de serviciu sau în legătură cu acestea, fără un just temei.  
Jurnalismul este una dintre acele profesii în care integritatea nu este o calitate sau o sumă de calităţi, ci un element de structură vitală. Astfel, în exercitarea rolului său de garant al democraţiei, presa are datoria primordială de a respecta drepturile omului. Jurnalistul este dator să respecte prezumţia de nevinovăţie şi să respecte viaţa privată a persoanei. Jurnalistul va verifica informaţiile în mod rezonabil înainte de a le publica, iar cele vădit neadevărate nu vor fi publicate sau redistribuite. Etica jurnalistică impune ca în activitatea de realizare a produsului jurnalistic, primul dintre principii, de care jurnalistul trebuie să ţină seama întotdeauna, indiferent de situaţii, urgenţe, interese, mentalităţi sau oportunităţi, este verificarea, cunoaşterea, respectarea şi  exprimarea corectă şi completă a adevărului. Nu există nici un motiv şi nici un argument, nici în cazul unor urgenţe sau al unor situaţii-limită, care să justifice eludarea adevărului în actul jurnalistic sau deformarea lui. În textul scris, în banda audio, în imaginea de televiziune sau în pagina Web, jurnalistul trebuie să procedeze în aşa fel încât să nu deformeze adevărul. Respectarea omului şi a drepturilor sale în procesul realizării produsului jurnalistic este condiţia necesară şi expresia esenţială a capabilităţii de a fi distant corect şi obiectiv, de a sesiza şi înţelege nuanţele şi esenţa faptului de viaţă, a managementului privat şi instituţional (CODUL DEONTOLOGIC  AL JURNALISTULUI PROFESIONIST Viziunea Uniunii Ziariştilor Profesionişti din Români, 2020)
 
Cu speranţa unei bune colaborări,
 
Cu stimă,
 
Comisar şef de poliţie penitenciară  Cristina Magdalena TOMA
 
               Director adjunct (Reintegrare socială)
 
                             Penitenciar Ploieşti
Foto:https://anp.gov.ro/penitenciarul-ploiesti/despre-noi/conducere/