UNIVERSITATEA PETROL-GAZE DIN PLOIEŞTI derulează  proiectul finanţat prin fonduri norvegiene
UNIVERSITATEA PETROL-GAZE DIN PLOIEŞTI derulează  proiectul finanţat prin fonduri norvegiene, respectiv Proiectul finanţat EEA and Norway Grants Financial Mechanisms 2014-2021 Energy Programme in Romania; Partener de program: Icelandic National Energy Authority (OS), Norwegian Water Resources and Energy Directorate (NVE); Domenii de finanţare: Energie regenerabilă, eficienţă energetică, securitate energetică, creşterea accesului la energie; Proiect nr.2019/107379; Titlul proiectului: "Hybrid system for energetic efficiency using geothermal energy, applied in UPG campus in Ploiesti"
În cadrul acestui proiect este in derulare o procedura  care are la baza un anunt de licitatie in SEAP/SICAP sub forma de  anunt de participare simplificat pentru atribuirea contractului de furnizare ”Schimbător de căldură, proiectare, execuţie şi montaj” in valoare de 191 940 lei fără TVA. Operatorii economici interesati pentru participarea la aceasta procedura, in vederea elaborarii ofertei au acces la  documentatia de atribuire incarrcata de Universitatea Petrol Gaze din Ploiesti – cod fiscal 2844790, in Sistemul Electronic de Achiziţii Publice - SEAP/SICAP  
 
Informaţii suplimentare se pot obţine de luni până vineri, între orele 09.30 – 15.00, de la UNIVERSITATEA PETROL GAZE DIN PLOIEŞTI, secretariat UPG, rectorat@upg-ploiesti.ro , Tel.: + 40 - 244.573 171 int. 101 intre orele 9.30-15.00.
 
Sursa:Comunicat Purtător de Cuvânt U.P.G. Ploieşti- Conf.univ.dr. Mirela Dulgheru
 
Foto ilustrativ/UPG Ploiesti