IGSU a primit 10 autospeciale de stingere cu capacitatea de 10.000 de litri de apă
 
Joi, 10 autospeciale de stingere cu capacitatea de 10.000 de litri de apă, din totalul celor  200 care vor fi achiziţionate în cadrul Proiectului VIZIUNE 2020, completează parcul auto al inspectoratului general.
Reînnoirea parcului auto rămâne în continuare o prioritate având în vedere că unităţile operative încă deţin tehnică de intervenţie cu durată de exploatare depăşită, iar serviciile oferite celor aflaţi în dificultate trebuie să se menţină la înalte standarde de calitate.
O analiză  realizată la nivelul instituţiei arată faptul că peste 50% dintre autospecialele utilizate pentru stingerea incendiilor au o vechime mai mare de 10 ani.
TIPURI DE MISIUNI:
Autospecialele sunt destinate intervenţiei pentru stingerea incendiilor în mediul urban şi rural, ce necesită cantităţi însemnate de substanţe stingătoare, punându-se  accent pe deplasarea rapidă, realizarea în timp scurt a dispozitivului de intervenţie şi  utilizarea apei cu randament ridicat de stingere.
CARACTERISTICI:
 deplasarea rapidă: transmisia 6x6 şi garda mărită la sol permit deplasarea inclusiv pe terenuri accidentate; cabină dublă prevăzută cu 6 locuri pentru transportul personalului propriu;
rezervor de apă cu capacitatea de 10.000 de litri;
 rezervor de spumogen cu capacitatea de 400 de litri;
 viteză maximă: minim 100 km/h;
puterea motorului: 512 cai putere;
 agregat de pompare cu dispozitiv automat de amorsare, cu două trepte de presiune
(joasă şi înaltă);
 tun de refulare apă şi spumă cu forma jetului reglabilă;
catarg telescopic cu robot de lumini;
accesorii specifice pentru stingerea incendiilor;
 autospeciala poate fi alimentată cu apă şi din surse fără presiune (lacuri, acumulări de 
apă, râuri, etc.), ceea ce reprezintă un real avantaj atunci când intervenţia are loc în 
zone greu accesibile, situate la mare distanţă de hidranţi.
ACHIZIŢIE/COST:
Proiect: VIZIUNE 2020, Program Operaţional Infrastructură Mare (POIM 2014-2020), 
cod SMIS: 134028;
Cost: 1.698.368 lei/autospecială complet echipată, inclusiv TVA.
CANTITATE/distribuţie: 10
 ISU CT (2), ISU BR (1), ISU GL (1), ISU IL(1), ISU IS (1), ISU MM (1), ISU MS (1), ISU PH
(1) şi ISU TL (1).
INFO BACKGROUND:
 În anul 2021 s-au produs 30.597 incendii, cu o medie zilnică de 84 de evenimente, ceea ce reprezintă 5,2% din totalul situaţiilor de urgenţă generate de manifestarea tipurilor de  risc la nivel naţional.
 În urmă cu un an de zile, la data de 15 iunie 2021, au fost semnate două Acorduri-cadru  privind furnizarea a 476 de autospeciale de stingere a incendiilor. În baza celor două  acorduri-cadru, în valoare totală estimată de 779.670.873,52 lei cu TVA (aprox. 159 milioane Euro), vor fi încheiate contracte subsecvente pentru furnizarea a 276 autospeciale de stingere cu capacitatea de 4.000 l, respectiv 200 autospeciale de stingere cu capacitatea de 10.000 l. Autospecialele vor fi achiziţionate prin proiectul VIZIUNE  2020, finanţat prin Programul Operaţional Infrastructură Mare, a cărui valoare este de aproximativ 682 milioane euro. Prin implementarea proiectului se asigură îmbunătăţirea nivelului de dotare, înlocuirea autospecialelor cu durata normată de exploatare depăşită  şi acoperirea deficitului.
 
Sursa:Comunicat  IGSU/ISU Prahova