FESTIVALUL KIDSTOCK-FESTIVALUL ELEVILOR la Şcoala Gimnazială Cănuţă Ionescu Urlaţi (editia a 3 a)
Miercuri, incepand cu ora 17.00, la Şcoala Gimnazială Cănuţă Ionescu Urlaţi, va avea loc un eveniment educational interesant.
Este vorba de PROIECTUL  EDUCATIONAL
JUDEŢEAN-FESTIVALUL KIDSTOCK-FESTIVALUL ELEVILOR.
Evenimentul se afla la cea de a 3 a editie.
Comunicatul organizatorilor.
 
1.ORGANIZATOR
Şcoala Gimnazială Cănuţă Ionescu Urlaţi
Str. Viitor nr.1, Tel/Fax 0244271357, e-mail urlatiscoala@yahoo.com
 
2. DATA ŞI LOCUL DE DESFĂŞURARE
Data:  08  iunie 2022
Şcoala Gimnazială Cănuţă Ionescu Urlaţi
 
3. COORDONATORI PROIECT:
Învăţător Rusu Alexandra
Profesor Anghel Adriana
Profesor Grigoraş Anamaria
Director Smaranda Alexandru
Contabil Socol Valentina
 
4. ECHIPA DE PROIECT:
Învăţător Rusu Loredana                                             Profesor Mihalcea Diana
Învăţător Rădulescu Roxana                                       Profesor Toader Loredana
Învăţător Oprinoiu Laurenţia Profesor Bucur Daniel
Învăţător Bucurică Florica Profesor Axinte Luiza
Învăţător Stoica Corina Profesor Drăgan Valentina
Învăţător Filip Diana Profesor Oprea Tatiana
Învăţător Stana Daniela Profesor Paraschiv Aurel
Învăţător Ghencea Veronica Profesor Pârcălabu Adriana
Învăţător Stana Mihaela Prof. Oprea Tatiana
Învăţător Iacob Gerogiana Prof. Anghel Adriana
Învăţător Rusu Alexandra Prof Grigoraş Anamaria
 
5. PARTENERI:
Casa de Cultură a Oraşului Urlaţi
Primăria Oraşului Urlaţi
Poliţia Oraşului Urlaţi
Marius Glonţ-Grupul Folck
Studio Dance Aida Dobre 
Biserica Sfinţii Voievozi Urlaţi
6.ARGUMENT
Festivalul ajuta tinerii să vadă altfel şcoala, ca pe un mediu plăcut şi atractiv pentru petrecerea atât a timpului liber cat şi a timpului dedicat orelor. Şcoala noastră a căpătat o reputaţie mai bună datorit festivalului şi proiectelor de acest gen. Restul comunităţii tinere din Urlaţi, dar mai ales elevii Şcolii Gimnaziale ‘’Cănuţă Ionescu’’oraşul Urlaţi , şi-au dat seama că şi elevii pot realiza lucruri mari. De asemenea, au început să vadă şcoala şi ca pe un mijloc de a îmbunătăţii şi de a menţine mediul în care trăiesc. 
Acest eveniment este unul unic în Urlaţi, fiind realizat cu ajutorul  elevilor şi pentru elevi . Tinerii din şcolile din apropierea Urlaţului şi din Urlaţi sunt invitaţi să ia parte la activităţi inedite create special pentru ei. Astfel, la cele două  ediţii organizate până acum, au fost concerte susţinute de trupe locale, dar si de trupe prahovene în curs de afirmare, proiecţii în aer liber de scurtmetraj, teatru, workshop-uri de  fotografie, make-up dar şi alte activităţi distractive s-au derulat special pentru cei prezenţi. Este un eveniment care susţine promovarea talentului în rândurile celor mici şi celor mari.
Dansul, teatrul , cântecul, desenul, pictura sunt unele dintre cele mai complexe arte. Acestea produc copiilor bucurie,  plăcere, deschidere, confort. Una dintre cele mai uşoare şi plăcute metode de a te simţi bine şi de a te menţine în formă este, fără doar şi poate, arta. Arta facută cu pasiune poate fi considerată o metoda terapeutica, ce te fereşte de stări anxioase. Prin intermediul artelor frumoase se exprimă bucuria, speranţa,  toată gama emoţiilor pe care le putem trăi într-un anumit moment al vieţii.   
Putem privi teatrul, desenul, dansul, recitarea, ca pe o formă de eliberare spirituală, o modalitate de a transmite sentimente, emoţii, zâmbete şi stări de bine.         
Fiecare artă în sine înseamnă ritm, armonie, stimularea simţurilor, hrană pentru suflet. Stimulează creativitatea, competitivitatea, solicită atenţia, voinţa, mobilizează copilul pentru depăşirea anumitor dificultăţi printr-o muncă susţinută.               
Prin oricare dintre formele ei, arta depăşeşte barierele culturale şi etnice, oameni din diverse colţuri ale lumii putând să comunice prin intermediul manifestărilor artistice.               
Scena atrage tot mai mulţi tineri, elevi şi copii încât scopul prioritar al festivalului este stimularea acestor tineri cu înclinaţii artistice, lansarea şi promovarea lor în comunitatea locală şi în mass-media, evidenţierea muncii şi talentului copiilor şi a cadrelor didactice ce-i îndrumă şi doresc să devină cunoscuţi promovând aceste arte. Prin această activitate cultural-artistică dorim să  contribuim la educarea copiilor  în spiritul toleranţei şi respectului faţă de cei de lângă noi.  
Festivalul oferă participanţilor posibilitatea unui schimb de experienţă deosebit privitor la contextul lucrărilor prezentate, a pieselor şi a modului de prezentare pe scena,  la socializarea între membrii diferitelor colective şcolare.             
Organizarea si desfăşurarea acestui festival, va contribui la ridicarea calităţii actului interpretativ şi a originalităţii exprimării prin artă.
7.SCOP
       Scopul proiectului constă în dezvoltarea interesului elevilor şi profesorilor în implicarea voluntară a copiilor în activităţi recreativ-instructive, promovarea potenţialului individual şi de grup al acestora precum şi educarea simţului estetic al acestora.
*Cultivarea, sustinerea si valorificarea potenţialului artistic al elevilor.  
*Formarea personalităţii prin descoperire, autocunoaştere şi interrelaţionare umană.  
*Implicarea elevilor şi a cadrelor didactice în viaţa culturală a judetului .
 
 8. OBIECTIVE SPECIFICE
 Privind copiii: 
 *Valorificarea  talentului şi a aptitudinilor artistice ale copiilor;  
 *Dezvoltarea  capacităţii de a comunica prin intermediul artei;  
 *Educarea trăsăturilor pozitive de voinţă şi caracter;  
  *Dezvoltarea sentimentului de autoafirmare în spaţiul competiţional şi de cooperare cu membrii  grupului;  
 *Promovarea  prieteniei şi cooperării între copii prin realizarea de activităţi educative între membrii instituţiilor partenere; 
          Privind cadrele didactice: 
*Promovarea şi valorificarea tinerelor talente existe în şcoli şi licee 
*Stimularea şi promovarea capacităţilor creatoare ale elevilor prin organizarea de competiţii;     
*Popularizarea  în cadrul comunităţii locale a activităţii copiilor din şcoli ;  
*Popularizarea experienţei  extracurriculare a cadrelor didactice îndrumătoare;                       
 *Dezvoltarea capacităţii instituţionale a şcolilor de a desfăşura activităţi cu caracter interdisciplinar, centrate pe dezvoltarea abilităţilor artistice ale elevilor;  
*Îmbunătăţirea imaginii şcolilor implicate în proiect şi deschiderea lor spre comunitate;   
*Dezvoltarea unor relaţii de parteneriat deja existente şi abordarea altora. 
 Privind parintii: 
 *Stimularea implicării părinţilor şi a altor factori educaţionali în sustinerea şi derularea activităţilor;
9.GRUPUL ŢINTĂ
Direct:  Concursul se adreseaza copiilor şi tinerilor amatori  din şcolile şi liceele din judeţul Prahova,  sau alte judeţe,  care au înclinaţie pentru una dintre secţiunile din cadrul festivalului.        
Indirect:  profesori îndrumători, părinţi, membrii ai comunităţii.
10. DURATA PROIECTULUI   
 - Festivalul “Kidstock”– anual, în ultima săptămână din al doilea semestru ;
-  pregătirea: de–a lungul unui an şcolar.
 
11. REZULTATELE ASTEPTATE CA URMARE A  IMPLEMENTARII PROIECTULUI   SI METODELE DE EVALUARE A ACESTOR REZULTATE
*Realizarea unor acte artistce  deosebite;  
*Participarea unui număr cât mai mare de elevi reprezentanţi ai şcolilor din diferite judeţe;  Împlinirea  unui real schimb de experienţă;  
*Descoperirea şi promovarea unor talente deosebite;  
*Realizarea unui site al festivalului în vederea promovării şi atragerii de noi participanţi pentru ediţia următoare;  
*Solicitarea de feed-back din partea şcolilor participante în vederea îmbunătăţirii proiectului pentru ediţia următoare;  
*Implicarea activă a cadrelor didactice şi a copiilor în activitătile desfăşurate în cadrul proiectului;  
*Dezvoltarea relaţiilor de colaborare şi împărtăşirea experienţei pozitive între cadre didactice şi între colectivele de copii pe care îi îndrumă; 
 
12. RESURSE:  
 Umane : 
• Elevi, cadre didactice, părinţi, colaboratori ocazionali sau permanenţi; 
• Voluntari – alţi profesori şi părinţi aparţinători  ai scolii Gimnaziale “Canuta Ionescu”
 Materiale: • Tehnică audio-video ; 
• Materiale pentru  popularizarea  evenimentului ;
 • Aparate foto, camere video; 
 
 Finaciare: 
• Autofinanţare 
• Se vor găsi şi alte surse extraşcolare de sponsorizare – donatii realizate de către iniţiatorii proiectului .
                                                                         Director, 
                            Prof. Smaranda Alexandru
Partener media al evenimentului este www.infoploiesticity.ro