Pompierii prahoveni sunt prezenti la „Noaptea muzeelor”  din judet
 
Sâmbătă, 14 mai se desfăşoară evenimentul intitulat “Noaptea Muzeelor”, care potrivit experienţei anilor trecuţi, se caracterizează printr-o afluenţă mare de persoane în obiectivele muzeale, în condiţii nespecifice vizitării curente, respectiv pe timp de noapte.
În această seară echipajele de pompieri militari ale celor 6 subunităţi de intervenţie vor executa activităţi de informare preventivă în scopul instruirii participanţilor la eveniment. Totodată, la Castelul Peleş pompierii prahoveni vor asigura măsurile specifice de apărare împotriva incendiilor şi de protecţie şi salvare cu o autospecială de lucru cu apă şi spumă şi o ambulanţă SMURD.
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al judeţului Prahova, recomandă respectarea unor măsuri minimale de apărare împotriva incendiilor, de prevenire a situaţiilor de urgenţă şi de conduită, atât a întregului personal al muzeelor, precum şi a vizitatorilor obiectivelor.
Măsuri adresate instituţiilor participante la eveniment
 
Evitarea supraaglomerării cu vizitatori a muzeelor, prin permiterea accesului publicului doar în limitele în care se poate asigura o supraveghere atentă şi îndeaproape, prin personalul propriu ori cel voluntar, angrenat în activităţi de ghidaj, stabilirea clară a circuitelor de vizitare.
Instruirea personalului muzeelor, de către administratori sau personalul propriu cu atribuţii în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor, spre a cunoaşte modul de utilizare a mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor (hidranţi, stingătoare de incendiu, instalaţii de detectare şi semnalizare a incendiilor), respectiv modul de evacuare a vizitatorilor.
Asigurarea funcţionării instalaţiei de iluminat de securitate pentru evacuarea persoanelor şi a mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor care echipează construcţiile muzeelor şi dotarea acestora cu toate accesoriile necesare.
Verificarea temeinică, după finalizarea activităţii cu public, a tuturor spaţiilor din muzee, pentru identificarea unor eventuale surse de incendiu.
Reamintirea, de către administratorii muzeelor, către vizitatori şi personalul propriu, a interdicţiei fumatului în incinta construcţiilor.
Respectarea interdicţiei utilizării, pentru diverse activităţi, a focului deschis în vecinătatea construcţiilor muzeelor.
Interzicerea, de către administratorii muzeelor, a blocării căilor de acces pentru intervenţie ale autospecialelor pompierilor sau hidranţilor exteriori/stradali de incendiu, prin parcarea autoturismelor, microbuzelor ori autocarelor cu care au venit vizitatorii.
Interzicerea amplasării de standuri comerciale pe căile de evacuare din muzee.
 
Măsuri adresate publicului participant la eveniment
Parcaţi autoturismele numai în locuri permise şi nu blocaţi căile de acces pentru intervenţia pompierilor sau hidranţii de incendiu din vecinătatea muzeului.
Nu vă înghesuiţi în muzeu, aşteptaţi calm să intraţi în spaţiile de expunere, respectaţi întocmai circuitul de vizitare stabilit pentru eveniment şi îndrumările personalului care asigură ghidajul.
Supravegheaţi permanent copiii mici
Respectaţi interdicţia fumatului şi utilizării focului deschis.
În cazul în care sesizaţi o sursă de incendiu, producerea unui incendiu sau a altui eveniment deosebit în spaţiile vizate, anunţaţi imediat personalul muzeului.
Sursa:Comunicat ISU Prahova