Organizaţia  pentru Apărarea Drepturilor Omului celebreaza Ziua Internaţională a Drepturilor Omului
 
 
INVITAŢIE
 
În una din cele mai importante zile ale anului, când în întreaga lume se sărbătoreşte Ziua Internaţională a Drepturilor Omului, în acest moment istoric deosebit, la care vibrează întreaga lume, prin vocea şi gestul Organizaţiei pentru Apărarea Drepturilor Omului, la data de 10 Decembrie 2021, orele 12:00-16:00, se va celebra această zi în amintirea şi spre cinstirea tuturor celor care şi-au dedicat şi sacrificat viaţa în sliujba idelurilor de promovare şi apărare a drepturilor omului şi consolidării democraţiei nîn România, moment la care vă invităm să fiţi prezent.
 
Se împlinesc 73 de ani de când Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite, a adoptat şi semnat la 10 Decembrie 1948 la New York, „Declaraţia Universală a drepturilor omului”, cartea de căpătâi a tuturor ţărilor democrate, document fundamental în lupta popoarelor lumii pentru înfăptuirea principiilor şi idealurilor  stipulate de CARTEA NAŢIUNILOR UNITE. În întreaga lume se organizează manifestări aniversare care menţin vie flacăra luptei pentru demnitate şi libertate, omagiind totodată strădania şi sacrificiile celor care şi-au făcut un crez de viaţă din conştientizarea fiinţelor umane asupra drepturilor şi libertăţilor naturale şi sociale ce li se cuvin.
 
Festivitatea va începe la ora 12:00 şi va cuprinde:
·      Deschiderea ceremoniei
·      Prezentarea gărzii de onoare
·      Discursurile personalităţilor vieţii politice din România, ale reprezentaţilor misiunilor
·      Momentul acordării de medalii şi diplome
·      Ceremonia religioasă
·      Depunere de coroane de flori la Monumentul Drepturilor Omului, situat în faţa sediului central al O.A.D.O. din strada Maior Vasile Băcilă nr. 9, bloc 18, parter sector 2 Bucureşti
·      Închiderea manifestărilor cu retragerea Gărzii de onoare şi a fanfarei militare
Folosim, acest prilej pentru a reitera sentimentul de înaltă stimă şi aleasă preţuire pe care vi le purtăm, cu convingerea certă că veţi onora această invitaţie prin depunerea unei coroane de flori de către persoană dumneavoastră  sau un reprezentant al instituţiei pe care o conduceţi.
 
Sursa:Comunicat Organizaţia  pentru Apărarea Drepturilor Omului