Ziua Internaţională a Persoanelor cu Dizabilităţi
 
În fiecare an, data de 3 decembrie marchează Ziua Internaţională a Persoanelor cu Dizabilităţi, eveniment proclamat de Organizaţia Naţiunilor Unite începând cu anul 1992 pentru a promova o mai bună înţelegere a problemelor cu care se confruntă persoanele cu dizabilităţi şi de a sensibiliza opinia publică cu privire la conceptul de egalitate de şanse, toleranţă şi acceptare.
Celebrarea acestei zile reprezintă prilejul pentru o schimbare de atitudine faţă de aceste persoane, prin eliminarea barierelor în ceea ce priveşte implicarea lor în diverse sfere de activitate.
Cu această ocazie, în cadrul vernisajului organizat în data de 3 noiembrie 2021 de Senatul României prin Comisia pentru drepturile omului, egalitate de şanse, culte şi minorităţi şi de Consiliul de monitorizare pentru implementarea Convenţiei ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, vor fi expuse 15 creaţii plastice realizate de beneficiari din cadrul Complexului de Servicii Comunitare Fîntînele şi ai Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică pentru Persoane Adulte cu Handicap Urlaţi.
În vederea promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi prin integrarea socio-profesională a acestora, cu suportul unui formator profesionist, specialist în job coaching, la Centrul de Terapie Ocupaţională pentru Persoane Adulte cu Handicap Urlaţi va fi organizat un workshop în cadrul căruia rezidenţii vor primi informaţii relevante despre modul de accesare a unui loc de muncă, despre scopul programelor de consiliere vocaţională, precum şi despre avantajele  şi responsabilităţile care decurg din calitatea de angajat. De asemenea, în cursul lunii decembrie, cu sprijinul reprezentanţilor unor firme care şi-au manifestat interesul pentru angajarea persoanelor cu dizabilităţi, beneficiarii care au capacitate de muncă, aflaţi în diferite unităţi rezidenţiale din structura D.G.A.S.P.C. Prahova, vor participa la vizite în ateliere de producţie şi sectoare de lucru, în scopul familiarizării acestora cu cerinţele şi rigorile unui loc de muncă, precum şi al înţelegerii caracteristicilor posturilor disponibile. 
Sub deviza ”Dizabilitatea nu este o piedică în calea bucuriei” la Complexul de Servicii Comunitare Puchenii Mari se organizează ateliere de creaţie în cadrul cărora beneficiarii îşi vor pune în valoare îndemânarea pentru a-şi exprima pasiunile şi emoţiile.
În toate centrele rezidenţiale pentru persoane cu dizabilităţi din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Prahova se desfăşoară acţiuni dedicate acestui eveniment, care constau în activităţi de informare privind promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilităţi şi incluziunea socială a acestora, organizarea de expoziţii cu lucrări tematice ale beneficiarilor, concursuri de talente, jocuri interactive şi excursii la obiective culturale şi educative.
 
Sursa:Comunicat DGASPC Prahova