PROBA PRACTICĂ PENTRU AVIZAREA POLIŢIŞTILOR INSTRUCTORI (video)
Astăzi, 8 septembrie, la sediul Şcolii de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” Câmpina, Direcţia Pregătire Profesională din cadrul Poliţiei Române desfăşoară proba practică, pentru avizarea viitorilor poliţişti instructori ai structurilor de pregătire profesională, din cadrul unităţilor teritoriale de poliţie.
 
Astfel, pentru verificarea aptitudinilor necesare, poliţiştii susţin proba practică, eliminatorie în cadrul procedurii de avizare a poliţiştilor instructori. Această verificare are drept scop încadrarea posturilor de instructori, cu personal care să aibă abilităţile şi pregătirea necesare îndeplinirii sarcinilor specifice.
 
Ocuparea posturilor vacante din cadrul structurilor teritoriale de pregătire profesională se face numai după obţinerea unui aviz prealabil acordat de comisia constituită la nivelul Direcţiei Pregătire Profesională din cadrul Poliţiei Române.
 
Neacordarea avizului prealabil atrage imposibilitatea numirii în funcţie sau modificării raporturilor de serviciu.
 
Posturile de execuţie cu atribuţii pe linia pregătirii în domeniul intervenţiei au în componenţă următoarele specializări: pregătire în domeniul educaţiei fizice şi autoapărării, pregătire în domeniul instrucţiei tragerii, pregătire în domeniul tacticii poliţieneşti şi pregătire în domeniul conducerii auto în regim prioritar.
 
Probele practice pentru fiecare specializare sunt următoarele: 
 
1. Pregătire sportivă şi autoapărare - testarea calităţilor motrice ale candidaţilor şi a procedeelor de autoapărare, adaptate nevoilor de verificare practică. Pentru testarea calităţilor motrice, bărbaţii susţin următoarele probe: alergare de rezistenţă (1000m), menţinut în atârnat, genuflexiuni, abdomene şi flotări, iar femeile: alergare de rezistenţă (800m), abdomene, viteză şi săritura în lungime de pe loc.
 
2. Tragere cu armamentul din dotare - organizarea şi executarea unor şedinţe de tragere.
 
3. Conducere autovehicul în regim prioritar - susţinerea unei probe de verificare a aptitudinilor, ce presupune parcurgerea unui traseu aplicativ şi efectuarea unor manevre specifice, care fac parte din curriculumul de pregătire al instructorilor auto.
 
4. Tactică - rezolvarea unor situaţii tactice standard de ordine publică, care implică aplicarea uneia sau mai multor măsuri poliţieneşti, potrivit Legii nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, cu modificările şi completările ulterioare.
 
La toate cele 4 probe susţinute, celor evaluaţi li s-a solicitat să explice tehnicile folosite, să contextualizeze măsurile luate, ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, astfel încât să se poată evalua capacitatea acestora, de a transmite informaţiile profesionale, în procesul de pregătire.
 
Sursa:IJP PRAHOVA