Penitenciarul de Femei Ploieşti – Târgşorul Nou a organizat un workshop la  Şcoala de Meserii CONCORDIA
 În data de 3 septembrie 2021 Penitenciarul de Femei Ploieşti – Târgşorul Nou a organizat o activitate desfăşurată în comunitate, cu participarea a 4 persoane private de libertate clasificate în regim deschis şi semideschis.
Activitatea s-a derulat la sediul Organizaţiei Umanitare CONCORDIA şi a presupus exersarea de către persoane private de libertate, în cadrul comunităţii locale, a unor conduite care să faciliteze dezvoltarea personală şi reintegrarea socială, cunoaşterea de către societatea civilă a problemelor cu care se confruntă persoanele private de libertate, precum şi prevenirea comportamentelor deviante în rândul tinerilor, prin transmiterea unor informaţii corecte cu privire la consecinţele săvârşirii de infracţiuni.
De asemenea, reprezentanţi ai Organizaţiei Umanitare CONCORDIA au prezentat deţinutelor participante activitatea desfăşurată de către Şcoala de Meserii CONCORDIA, organizaţie care sprijină persoanele defavorizare în vederea calificării profesionale.
Înscriindu-se în obiectivele prevăzute de Strategia de reintegrare socială a persoanelor private de libertate 2020-2024, evenimentul a vizat pe de o parte valorificarea oportunităţilor de îmbunătăţire a imaginii de sine, creşterea încrederii în propria persoană şi în cei din jur, expunerea la situaţii noi de învăţare şi de exersare a conduitelor prosociale de către persoanele custodiate, iar pe de altă parte  sensibilizarea membrilor societăţii în raport cu problematica reintegrării sociale a persoanelor aflate în executarea unei pedepse privative de libertate.
 
Sursa:Comunicat  Penitenciarul de Femei Ploieşti – Târgşorul Nou