2 IULIE-ZIUA PORTILOR DESCHISE la unităţile de asistenţă socială din structura DGASPC Prahova.Programul activitatilor
 
În data de 2 iulie 2021, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Prahova organizează acţiunea «Ziua porţilor deschise», care se va derula în cadrul unităţilor de asistenţă socială din structura instituţiei.
Prin intermediul acestui eveniment se urmăreşte crearea oportunităţilor de cunoaştere reciprocă şi de îmbunătăţire a comunicării între autorităţile şi instituţiile publice, cetăţeni şi beneficiari ai serviciilor furnizate în unităţile de asistenţă socială. Astfel, ne dorim să prezentăm celor interesaţi cât mai multe informaţii cu privire la problematica specifică a copilului, a familiilor aflate în situaţie de risc şi a persoanelor cu dizabilităţi, precum şi despre natura atribuţiilor personalului, despre activităţile în care sunt implicaţi beneficiarii şi despre proiectele noastre de viitor.
Cu această ocazie se vor susţine prezentări şi dezbateri pe tema educaţiei copilului în familie şi a prevenirii abandonului/separării copilului de familia naturală, se vor organiza expoziţii cu lucrări realizate de beneficiari şi activităţi comune de socializare (ateliere hand made, pictură, jocuri şi concursuri sportive).
Activităţile specifice organizate în cadrul unităţilor de asistenţă socială se vor desfăşura în intervalul orar stabilit, conform programului anexat.

2 IULIE 2021 – ZIUA PORŢILOR DESCHISE

Nr. crt.

DENUMIREA CENTRULUI / COMPLEXULUI

ACTIVITĂŢI

1

Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică pentru Persoane Adulte cu Handicap Călineşti

 

Activităţile se vor desfăşura între orele 10.30-12.30

Program artistic 10.30- 11.30

Vizite în cabinetele de terapii specifice

Ergoterapie, Kinetoterapie, Masaj 11.30-12.30

Invitaţi vor fi aparţinătorii beneficiarilor.

2

Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică pentru Persoane Adulte cu Handicap Urlaţi

Activităţile se vor desfăşura între orele 10.00-12.00

Competiţii sportive, dansuri, concurs Miss&Mister

3

Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică pentru Persoane Adulte cu Handicap Nedelea

 

Activităţile se vor desfăşura între orele 10.00-12.30

 • Prezentare material cu imagini surprinse cu ocazia derulării evenimentelor şi activităţilor specifice desfăşurate cu beneficiarii în cadrul complexului şi în comunitate

 • Teatru de păpuşi – cu personaje confecţionate din materiale reciclabile

 • Concursuri, jocuri distractive – recreative prezentate de beneficiari

4

Centrul de Abilitare şi Reabilitare a Persoanelor Adulte cu Dizabilităţi „Casa Rozei” Urlaţi

 

Activităţile se vor desfăşura între orele 10.00-12.00

 

Bazar cu produse realizate în atelierele centrului

5

Centrul de Abilitare şi Reabilitare a Persoanelor Adulte cu Dizabilităţi Câmpina

 

Activitatea se va desfăşura între orele 10.00 – 12.00

Ateliere hand made la care vor participa beneficiari şi familiile acestora, invitaţi ai autorităţilor locale şi ai Şcolii postliceale sanitare

6

Complexul de Servicii Comunitare Puchenii Mari:

Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi

Activităţile se vor desfăşura între orele 10.00-13.00

 

Vor fi invitaţi în instituţie reprezentanţi ai Primăriei, poliţiei, bisericii, alte oficialităţi, familiile beneficiarilor pentru a vizita spaţiile destinate beneficiarilor, ocazie în care beneficiarii vor socializa cu aceştia;

- concurs de desen şi pictură;

- concurs rummy şi table între beneficiari

Centrul rezidenţial de asistenţă şi reintegrare socială pentru persoane fără adăpost

7

Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi Urlaţi

Activităţile se vor desfăşura între orele 10.00-11.30

Activităţi ludice şi de loisir

 

8

Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Handicap Lilieşti – Băicoi

 

Activitatea se va desfăşura între orele 10.00 – 12.00 şi 13.30- 15.00

Beneficiarii centrului vor fi implicaţi în activităţi ergoterapeutice .

 

9

Centrul de Integrare prin Terapie Ocupaţională pentru Persoane Adulte cu Handicap Urlaţi

 

Activitate de prezentare a centrului la sediu, cu program de la 09.30 la 12.00

 

 

DENUMIRE UNITATE / SERVICII AFLATE ÎN COMPONENŢĂ

ACTIVITĂŢI

 

Complexul de Servicii Comunitare „Sfântul Andrei” Ploieşti

 • Activităţile se vor desfăşura între orele 9.00-12.00.

 • vor fi prezentate vizitatorilor atât spaţiile interioare, cât şi curtea unităţii, unde vor putea participa, alături de beneficiari, la activităţile recreative derulate: popice, jocuri cu mingea, aruncare la coş, explorarea panourilor senzoriale, exerciţii terapeutice pe aleea senzorială.

Complexul de Servicii Comunitare „Rază de Soare” Băicoi

 

- Activităţile se vor desfăşura doar în spatiile exterioare, în intervalul 10.00 -12.00

- informarea autorităţilor locale despre misiunea şi activităţile desfăşurate în unitate

- promovarea, în comunităţile partenere, a serviciilor oferite în sprijinul identificării nevoilor şi sprijinirii în rezolvarea problemelor familiilor cu copii

- invitarea părinţilor şi copiilor care doresc să cunoască serviciile de care pot beneficia

- informări şi dezbateri cu părinţii care doresc să participe la un workshop pe tema educaţiei copilului în familie

- ateliere de lucru pentru copii şi/sau concursuri sportive în funcţie de vârsta şi abilităţile acestora 

- candy bar

Complexul de Servicii Comunitare Sinaia

 

- Activităţile se vor desfăşura între orele 10.00-12.00

- echipa CRAS Sinaia va pregăti şi susţine o activitate de informare cu privire la specificul activităţii serviciului cu accent pe prevenirea abandonului/ separării copilului de familia naturală. La această activitate sunt invitaţi să participe părinţii beneficiarilor CRAS Sinaia, membrii comunităţii locale.

- beneficiarii CRAS şi beneficiarii Centrului de plasament vor desfăşura activităţi comune de socializare (ateliere hand made, pictură etc.), jocuri şi concursuri. Acestea se vor desfăşura preponderent în aer liber.

- Se vor pregăti, pentru copii, surprize, "pauze dulci şi răcoritoare", se vor acorda diplome şi premii.  

- având în vedere contextul pandemic actual se va limita accesul în spaţiile interioare ale structurilor rezidenţiale. 

Centrul Rezidenţial de Tip Familial Secăria

Complexul de Servicii Comunitare „Sfânta Maria” Vălenii de Munte

 • Activităţile se vor desfăşura între orele 10.00-13.30

 • în cadrul Complexului de Servicii Comunitare ,,Sfânta Maria,, Vălenii de Munte

Membrii comunităţii locale şi persoanele interesate, inclusiv reprezentanţii instituţiilor publice locale, vor avea posibilitatea să viziteze Centrele de zi

 • Centrul de zi pentru copii cu dizabilităţi şi

 • Centrul de zi pentru copii aflati în situatie de risc de separare de părinti înfiinţat în cadrul Proiectului POCU - „Prevenirea separării copilului de familia naturală”

 • Centrul de Resurse şi Asistenţă socială.

 • cu scopul de a promova, misiunea, serviciile oferite şi activităţile desfăşurate în cadrul acestora.

 • La nivel local vor fi distribuite pliante, flayere pentru marcarea evenimentului şi pentru promovarea Centrelor din cadrul Complexului, inclusiv al CRTF Izvoarele.

 • Partenerii/sponsorii/voluntarii vor primi diplome pentru sprijinul acordat beneficiarilor (inclusiv pentru activităţile on-line)

Centrul Rezidenţial de Tip Familial Izvoarele

Complexul de Servicii Comunitare „Sfânta Filofteia” Câmpina

 • Activităţile se vor desfăşura între orele 10.00-13.00

 • CRAS –întâlnire cu reprezentanţii autorităţilor locale şi cu părinţii în cadrul căreia va fi prezentat serviciul, rolul şi scopul acestuia

 • CZD - specialiştii serviciului, alături de specialiştii CRAS, vor desfăşura o campanie de informare şi prezentare a serviciilor oferite, la care vor fi invitaţi colaboratori

 • pentru beneficiarii direcţi echipa CZD va pregăti o serie de miniateliere: art terapie, terapie prin mişcare şi terapie prin joc. Activităţile vor fi mediate de terapeuţii centrului la care vor participa beneficiari ai centrului alături de părinţii lor.

 

Centrul Rezidenţial de Tip Familial Brebu

Centrul pentru intervenţie, consiliere şi sprijin pentru copilul aflat în situaţie de risc

- Activităţile se vor desfăşura între orele 09.00-13.00

- acţiune de informare în incinta parcului ”Nichita Stănescu”.

Centrul va fi accesibil tuturor vizitatorilor; vizitatorii care vor dori, vor semna în cartea centrului şi vor primi informaţii şi materiale informative despre centru.

 Complexul de Servicii Comunitare ”Echilibru” Ploieşti

- Activităţile se vor desfăşura între orele 10.00-12.00

- Având în vedere faptul că, Serviciul Social “Apartament pentru Tineri” este un serviciu nou înfiinţat tinerii cu măsură de protecţie la AMP vor fi invitaţi să participe, în data de 02.07.2021, la evenimentul organizat la sediu CSC ”Echilibru„. Aceştia vor avea acces la informaţii cu privire la Serviciul Social “Apartament pentru Tineri“ mai exact, admiterea şi criteriile de selecţie, precum şi oportunităţile şi beneficiile primite în cadrul serviciului.

De asemenea, aceştia vor primi pliante care conţin informaţii despre misiunea centrului, de a asigura servicii personalizate pentru fiecare tânăr.

Sursa:Comunicat DGASPC PRAHOVA