Workshop organizat de consorţiul Wallachia Hub şi Facultatea de Ştiinţe Economice - UPG Ploieşti.Wallachia, un brand major al regiunii Muntenia
În data de 21 septembrie 2020, Consorţiul Wallachia Hub, Danube Engineering Hub, USH Pro Business şi Facultatea de Ştiinţe Economice din cadrul UPG Ploieşti au organizat, în format hibrid on-line şi off-line, prima întâlnire a stakeholderilor interesaţi de dezvoltarea şi păstrarea patrimoniului cultural în Regiunea Sud-Muntenia. A fost lansată iniţiativa WALLACHIAN HERITAGE, platformă de discuţii cu caracter explorator, a consorţiului Wallachia Hub unde participanţii la eveniment au analizat, pe baza exemplelor de bune practici europene, oportunitatea dezvoltării unui cluster ce vizează dezvoltarea şi conservarea patrimoniului cultural al regiunii. 
La începutul discuţiilor a fost prezentat modelul „Venetian Heritage”. Iuliana Adriana Vleju, expert în internaţionalizare clustere, în domeniul patrimoniului, a prezentat pârghiile legislative specifice Regiunii Veneto, Italia, care au facilitat crearea şi dezvoltarea unui cluster în regiune. De asemenea, a făcut referire la rolul important al autorităţilor locale în sprijinirea şi atragerea de fonduri europene, pentru dezvoltarea activităţii stakeholderilor activi în conservarea patrimoniului.
Venetian Cluster – cel mai mare cluster din domeniul restaurării din Europa, a luat naştere în 2003 sub forma unui district industrial – având ca bază legală o lege regional. În anul 2008, se transformă în mega district cu lărgirea ariei geografice de intervenţie, în prezent având în componenţa sa peste 800 de membri activi, din care 24 instituţii publice printre care 4 universităţi.
“Dacă ar fi să urmăm modelul Vento trebuie să ştim că are la bază crearea de alianţe strategice între parteneri PUBLICI şi PRIVAŢI. Este necesară şi prezenţa universităţilor sau a institutelor de cercetare, precum şi a unui catalizator interfaţă care să armonizeze relaţia din mediul public şi privat şi să asigure dinamica continuă a clusterului. Alianţele permit o planificare şi o capacitate de a reacţiona. Crearea alianţelor este posibilă printr-un networking în primul rând dintre persoane şi, ulterior, între instituţii şi IMM-uri” a declarat aceasta.
La finalul dezbaterii, participanţii au fost de acord că procesul de implicare a Consorţiului Wallachia Hub în domeniul patrimoniului, trebuie să se realizeze în contextul legilor româneşti existente. Primele demersuri, făcute în acest sens, vor viza acţiuni de identificare şi de coagulare a IMM-urilor în jurul ideii de cluster regional, de atragere şi implicare a instituţiilor care au legătură cu conservarea patrimoniului cultural şi care să sprijine această iniţiativă, iar comisiile de patrimoniu, firmele din domeniul construcţii, arhitectură, operatori culturali, organizatori de evenimente să genereze masa critică a clusterului.  
Este o iniţiativă cu grad mare de complexitate, întrucât, faţă de studiul de caz prezentat, al regiunii Veneto, în România nu există legislaţie regională de sprijin. Apreciem implicarea Agenţiei de Dezvoltare Regională Sud-Muntenia în participare, precum şi a Agenţiei de Dezvoltare Regională Bucureşti-Ilfov, neputând separa de capitală identitatea regiunii Muntenia. În această fază încercăm să coagulăm forţele într-un domeniu prin excelenţă interdisciplinar. 
“Wallachia poate deveni un brand regional de referinţă pentru regiunea de dezvoltare Muntenia şi nu numai. Regiunea are nevoie de o identitate competitivă afirmată naţional şi internaţional care să pornească de la elemente culturale, simboluri, tradiţii şi context unic şi imposibil de reprodus de alţii” a declarat Costin Lianu, director general USH ProBusiness şi coordonator al consorţiului Wallachia Hub.
“Conceptul clasic de restaurare trebuie integrat cu elemente moderne de tehnici, soluţii de nişă derivate din industria geospaţială, materiale, schimburi de bune practici (care au rolul de a evita pe cât pobil eventualele erori), domeniul digital, industrii creative şi trebuie adaptat la noul context socio-economic”, a declarat Costin Trandafir, preşedintele consorţiului.
“Este necesară o radiografiere a teritoriului, cu identificarea principalilor actori: cei care se ocupă de autorizarea şi tutela patrimoniului (instituţii publice), cei care formează filiera productivă şi acţionează material asupra patrimoniului (IMM-uri) şi îl promovează, identificarea potenţialilor parteneri fiind cea mai dificilă activitate”, a declarat prof. univ. Irina Gabriela Rădulescu, decan Facultatea de Ştiinţe Economice, UPG Ploieşti.
Partenerii trebuie informaţi cu privire la beneficiile, aşteptările şi cerinţele, respectiv rezultatele estimate, astfel încât să poată lua o decizie fundamentală.
Constituirea în premieră a unui cluster în domeniul restaurării în România, având în vedere contextul socio-economic, trebuie făcută prin accelerarea perioadei de pregătire, prin identificarea partenerilor conştienţi de beneficiile pe termen mediu şi lung, lucru posibil şi prin preluarea unui model de succes.
Wallachia Hub
Evenimente, Comunicare şi Internaţionalizare
Sursa:Comunicat Wallachia Hub