Conferinţa” Arbitrajul – jurisdicţie alternativă cu caracter privat!” a avut loc la Ploieşti.(foto si video )  

Joi, 18 mai a.c. la Hotel Best Ploieşti a fost organizată Conferinţa” Arbitrajul – jurisdicţie alternativă cu caracter privat!”, a Tribunalului de Arbitraj Instituţionalizat, evenimentul fiind dedicat specialiştilor din domeniul juridic, justiţiabililor şi pentru reprezentanţilor instituţiilor publice centrale şi locale.

La conferinţă au fost invitaţi parteneri ai Tribunalului de Arbitraj Instituţionalizat de la Târgovişte, alături de cei de la Găeşti, Craiova, Bucureşti, Braşov, Constantă şi Ploieşti.

„Tribunalul Permanent de Arbitraj Instituţionalizat se ocupă cu soluţionarea litigiilor civile inclusiv cu soluţionarea laturilor civile din cauzele penale. Nu desfacem căsătoria, dar putem soluţiona cererile antecedente divorţului, nu dezbatem succesiunea, dar soluţionăm partajul succesoral. Această alternativă vine cu o serie de avantaje pentru justiţiabilul român şi cu o serie de beneficii pentru statul român, diminuând volumul mare de dosare pe cap de judecător.

Rapiditatea cu care se soluţionează orice cauză este cel mai mare avantaj, timpul de soluţionare fiind de maxim 6 luni, în procesele comerciale, cel vătămat are posibilitatea de a-şi recupera creanţele. Atât şedinţa de judecată cât şi dosarul cauzei sunt confidenţiale. Noi putem asculta martorii şi în alte locuri decât la sediul tribunalului şi putem stabili şedinţele de judecată şi în alte zile decât cele lucrătoare. 

Costurile reduse constituie un aspect important. Taxa arbitrală este la jumătate faţă de taxa de timbru „, a spus în conferinţă de presă, premergătoare evenimentului, Rodica Vlaicu, preşedintele Asociaţiei de Arbitraj Instituţionalizat.

 

Timp de aproximativ 3 ore (cu o pauză de 15 minute), mai mulţi arbitrii au vorbit despre ce înseamnă arbitrajul, dezvoltarea acestuia, proceduri legale, convenţii, şamd.

 

Cuvântul de deschidere al evenimentului l-a avut doamna arbitru Rodica Vlaicu (Preşedinte Asociaţia de Arbitraj Instituţionalizat), apoi cartea de vizită a organizatorului (a fost prezentată de domnul arbitru Iulia Burticioiu (vicepreşedinte Asociaţia de Arbitraj Instituţionalizat), iar arbitru Marian Alecu a vorbit despre dezvoltarea arbitrajului instituţionalizat prin accesarea fondurilor europene.

După mesajul celor 3 arbitri au urmat lucrările în plen, cu diferite explicaţii şi discursuri ale antrenorilor şi invitaţilor la conferinţă.

Astfel:

Arbitru Daniela Tebosi – a vorbit despre istoria arbitrajului din România (acesta având o vechime de 150 ani!)

Arbitrii Neculae Nabarjoiu şi Raluca Roşca au vorbit despre arbitrajul şi justiţia statală şi de ce între cele două există o paralelă necesară.

Arbitru Rodica Toth – Convenţia – element cheie în cadrul construcţiei arbitrare

Arbitru Elena Burlan – Capacitatea instituţiilor publice de a încheia convenţii arbitrare

Arbitru Elena Rida – Interferenţe între activitatea arbitrilor şi cea a mediatorilor.

Arbitru Carmen Fotolescu – Hotărârea arbitrara – hotărâre definitive şi obligatorie.

Arbitru Iulian Grasu – Punerea în executare a hotărârilor arbitrare.

La conferinţa a luat cuvântul şi expertul contabil Ion Iancu (directorul executiv al CECCAR Prahova), acesta vorbind despre expertiza contabilă - proba în procedura arbitrală.

Avantaje ale Tribunalului de Arbitraj Instituţionalizat

Rapiditate în soluţionarea dosarelor - timpul de soluţionare este de maxim 6 luni, în procesele comerciale.

Confidenţialitate.

Atât şedinţa de judecată cât şi dosarul cauzei sunt confidenţiale.

Angajaţii Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituţionalizat şi arbitrii înscrişi pe Tabloul arbitrilor au obligaţia să asigure confidenţialitatea arbitrajului, neavând dreptul de a divulga datele de care iau la cunoştinţă în îndeplinirea atribuţiilor ce le revin, fără autorizarea scrisă a părţilor. Dosarul litigiului este confidenţial. Nicio persoană, în afara celor implicate în soluţionarea litigiului, nu are acces la dosar fără acordul scris al părţilor.

Costuri reduse.

Taxa arbitrală este la jumătate faţă de taxa de timbru „, menţionează doamna Rodica Vlaicu, preşedintele Asociaţiei de Arbitraj Instituţionalizat.

150 arbitrii.

În acest moment, exista 150 de arbitrii, majoritatea fiind absolvenţi ai facultăţilor de drept. „Alături de noi avem foşti magistraţi, avocaţi, consilieri juridici, executori judecătoreşti care nu au menţiuni în cazierul judiciar şi care sunt sănătoşi psihic”, a mai spus Rodica Vlaicu.

Hotărârile pronunţate sunt definitive şi obligatorii.

Hotărârile pronunţate sunt definitive şi obligatorii, acestea beneficiază de putere de lucru judecat şi au forţa probantă a unui înscris autentic. Hotărârea arbitrală nu poate fi supusă căilor de atac, ea poate fi desfiinţată numai prin acţiune în anulare. 

Posibilitatea de a alege.

Judecarea litigiului se poate face cu un arbitru unic sau de mai mulţi, cu condiţia ca numărul acestora să fie impar.

De asemenea părţile au posibilitatea de a desemna arbitru care să judece cauza.

Eligibilitate.

Faţă de instanţa clasică de judecată, Tribunalul Permanent de Arbitraj Instituţionalizat este eligibil din următoarele motive:

Termenul de soluţionare a litigiilor este de maxim 6 (şase) luni, cu excepţia situaţiilor în care părţile prin convenţia arbitrală au hotărât altfel.
Judecarea cazului se derulează pe parcursul a două cel mult trei şedinţe de judecată.
În situaţia în care părţile au încheiat o înţelegere (tranzacţie sau acord de mediere), tribunalul arbitral se pronunţă asupra acesteia într-un termen de maxim de 2 (două) săptămâni.

În acest sens menţionăm că taxele arbitrale sunt mai mici decât cele practicate de instanţele judecătoreşti (prevăzute de Ordonanţă 80/2013, privind taxele de timbru judiciar). Astfel pentru un litigiu între profesionişti, cu obiect „pretenţii”, cu o valoare de 800 000 lei, taxa arbitrala este de 5 850 lei, în timp ce taxă judiciara de timbru la instanţa clasică de judecată este de 11 605 lei. La acestea se adaugă onorările scăzute ale experţilor colaboratori ai Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituţionalizat.

Tribunalul Permanent de Arbitraj Instituţionalizat este autorizat să soluţioneze orice cauză civilă, cu excepţia celor care privesc starea civilă, capacitatea persoanelor, dezbaterea succesorală, relaţiile de familie, precum şi drepturile asupra cărora părţile nu pot să dispună.

Din categoria cauzelor civile fac parte:

litigiile între profesionişti (fostele litigii comerciale)
litigiile de muncă
litigiile privitoare la dreptul proprietăţii intelectuale
litigiile referitoare la protecţia consumatorului
litigiile privind transferul dreptului de proprietate şi constituire de drepturi reale (contracte de vânzare-cumpărare, de arendă, ieşiri din indiviziune, partaje succesorale, partaje între foşti soţi şi lichidări de regim matrimonial, etc.
litigiile rezultate din raporturile de vecinătate
latura civilă din cauzele penale.
Maiu multe despre Tribunalul Permanent de Arbitraj Instituţionalizat puteţi afla accesând următorul link:
http://arbitraj-institutionalizat.ro/ 
sau la adresa:

TRIBUNALUL PERMANENT DE ARBITRAJ INSTITUŢIONALIZAT
Municipiu Târgovişte, judeţul Dâmboviţa, str. G-ral Matei Vlădescu, nr.1, bl.20, sc. A, ap.1, parter,
office@arbitraj-institutionalizat.ro
Ţel. 0733 046 033, 0748 149 777.

Sediu şi la Ploieşti.

Tribunalul Permanent de Arbitraj Instituţionalizat îşi va deschide în curând şi un sediu teritorial Prahova, la Ploieşti.

 

[video width="224" height="400" mp4="/images/stories/2017/05/18582888_771763829650160_8855554778541850624_n.mp4"][/video][video width="400" height="230" mp4="/images/stories/2017/05/18547056_173277436533153_4070328239992602624_n.mp4"][/video]

[video width="400" height="230" mp4="/images/stories/2017/05/18550481_1804991879816522_4187719578912030720_n.mp4"][/video]

[video width="224" height="400" mp4="/images/stories/2017/05/18568358_1677656515877057_5103173754767278080_n.mp4"][/video]

[video width="224" height="400" mp4="/images/stories/2017/05/18572098_285208371939027_7951064687825649664_n.mp4"][/video]