“Festivalul de film ecologic pentru elevi – Ploieşti 2017”

Primăria Municipiului Ploieşti, prin Regia Autonomă de Servicii Publice, organizează o nouă ediţie a Festivalului de film ecologic pentru elevi – Ploieşti 2017.

Evenimentul, ce se va desfăşura în perioada 9 mai – 6 iunie a.c., se doreşte a fi o provocare pentru elevii ploieşteni, tema pentru acest an fiind "Conectarea Oamenilor cu Natura - în oraş şi pe uscat, de la poli la ecuator". Tema din acest an invită pe fiecare să se identifice cu modul în care suntem parte a naturii şi cât de intim depindem de calitatea mediului în care trăim. Aceasta ne provoacă la identificarea unor modalităţi distractive şi interesante pentru experimente care preţuiesc această relaţie vitală.

Propunem tuturor elevilor, care vor să participe la Festivalul Filmului Ecologic pentru Elevi, să realizeze un film de scurt-metraj la tema din acest an “Conectarea Oamenilor cu Natura”, respectând regulamentul (http://rasp.ro/biroul-protectia-mediului/143-ecofest-2017/646-festival-film-ecologic-pentru-elevi-2017 ).

Calendarul oficial este următorul:

9 mai – 19 mai – înscrierea elevilor participanţi;

22 mai – 26 mai – transmiterea filmelor;

26 mai – 2 iunie – evaluarea filmelor;

6 iunie – Premierea filmelor declarate câştigătoare.

Vă transmitem ataşat Regulamentul oficial de desfăşurare al Festivalului de film ecologic pentru elevi.

REGULAMENT OFICIAL DE DESFĂŞURARE A

FESTIVALULUI DE FILM ECOLOGIC PENTRU ELEVI

Organizatori: Primăria Municipului Ploieşti (PMP) prin Regia Autonomă de Servicii Publice Ploieşti (RASP).
Participanţi: La Festivalul Filmului Ecologic pentru Elevi (FFEE) pot participa elevi din toate unităţile de învăţământ din municipiul Ploieşti.
Înscrierea se face prin adresă transmisă către RASP, la nr. de fax: 0244/513670 sau la e-mail: protectiamediului@rasp.ro, precizând realizatorul filmului de scurt-metraj şi unitatea şcolară.

Înscrierea se poate face în perioada 9 mai -19 mai, numărul de elevi şi/sau şcoli participante fiind nelimitat. Validarea înscrierilor se va face prin acordarea unui număr de înregistrare fiecărui participant/unităţi de învăţământ participante, de către RASP.

Scopul şi obiectivul festivalului

Scopul festivalului este acela de a antrena elevii în realizarea unor materiale de informare şi educare, stimularea creativităţii, promovarea unor acţiuni cu tematica protejării mediului de viaţă urban şi formarea unor cetăţeni preocupaţi de starea mediului înconjurător.

Obiectivul general este formarea unei atitudini responsabile pentru protejarea mediului înconjurător.

Perioada de desfăşurare

Gala festivalului de film ecologic şcolar va avea loc la Sala Teatrului „Toma Caragiu” Ploieşti, în data de 6 iunie, începând cu ora 1000. Cu aceasta ocazie, vor fi  prezentate filmele finaliste înscrise la festival.

Precizări privind realizarea filmelor
Tema filmului este: “Conectarea Oamenilor cu Natura” aceasta contituind tema zilei mondiale a mediului din acest an.
Durata filmului va fi de maximum 10 minute.
Ideea dominantă a filmului va fi aceea de protejare a mediului înconjurător, de stimulare a participării personale la diminuarea impactului asupra mediului, de conservare a resurselor naturale pentru a permite şi generaţiilor viitoare să beneficieze de acestea.
Imaginile şi limbajul folosit vor avea un caracter decent, nivelul abordării fiind accesibil, fără a fi excesiv de ştiintific.
Fiecare film va fi realizat de maximum 2 elevi.
Conceptul filmului va fi unul original, nu sunt admise frânturi sau rezumate ale unor filme difuzate pe diverse programe sau site-uri.
Elevii sunt liberi să folosească diverse tehnici şi metode de realizare, materialul prezentat putând consta în documentar, eseu cinematografic, reportaj, film experimental etc.
Numărul de filme prezentat de fiecare unitate de invatamant este:


1 pentru şcolile care au ciclu primar şi gimnazial;
2 pentru şcolile cu ciclu primar/gimnazial şi ciclu liceal.


Fiecare unitate şcolară va face selecţia filmelor realizate de elevii săi astfel încât la Gala filmului să prezinte numărul de filme precizat la punctul anterior.
În dorinţa de a stimula colaborarea între şcoli există şi posibilitatea asocierii a două unităţi şcolare astfel încât un film să reprezinte proiectul de colaborare dintre două şcoli, în această situaţie filmul realizat prin asociere se adaugă filmului/filmelor prezentate individual de fiecare şcoala.
Elevii pot participa şi individual/independent cu maximum un film/o lucrare în aceleaşi condiţii, cu confirmarea apartenenţei la una din unităţile de învăţământ din municipiul Ploieşti.
Predarea filmului se face în perioada 22-26 mai.

Materialul poate fi transmis pe adresa de email protectiamediului@rasp.ro, sau la Biroul Protectia Mediului din cadrul RASP - Ploiesti,  Piata Victoriei nr. 17, programul de lucru fiind urmatorul:

- luni – joi, între orele 8.00 – 16.30;

- vineri, între orele 8.00 – 14.00.

Fiecare film va fi însoţit de o fişă de prezentare care va cuprinde informaţii privind: titlul si/sau mottoul filmului, numele realizatorilor, şcoala pe care o reprezintă şi datele de contact ale acestora (număr de telefon/e-mail).
Evaluarea filmelor prezentate in cadrul festivalului

Evaluarea filmelor se va face, în prima fază, prin realizarea unei preselecţii de către o comisie numită de către organizatori, urmată de prezentarea oficială a unui numar de 10 filme în cadrul Galei finale a FFEE în data de 6 iunie. Evaluarea filmelor se va face de către o comisie compusă din 7 persoane, care va nota individual fiecare film, având în vedere criterii precum: calitatea vizuală şi sonoră, mesajul transmis, concepţia artistică, originalitatea, valoarea informaţiilor, impresia generală şi impactul emoţional.

Media notelor acordate de către fiecare membru al juriului va constitui punctajul fiecărui film din cadrul festivalului.

Premiile vor fi acordate în funcţie de punctajul obţinut.

Anunţarea oficială a rezultatelor finale

Anunţarea filmelor intrate în etapa finală a festivalului se va face până în data de 2 iunie.

Festivitatea de premiere va avea loc în data de 6 iunie.

Premiile acordate/criterii:

Premiile acordate căştigătorilor se vor decerna în cadrul festivităţii de premiere, în data de 6 iunie,  dedicată Zilei Mondiale a Mediului.

Premiile şi alte menţiuni acordate pot consta în bani şi/sau echipamente electrice şi electronice şi se vor acorda individual elevilor care au participat la realizarea filmelor.

Alte precizări

Filmele care nu se înscriu în aria tematică, depăşesc timpul alocat de 10 minute, sau încalcă alte precizări din regulament vor fi descalificate.

În cazul neprezentării elevilor premiaţi şi/sau a şcolilor câştigătoare la festivitatea de premiere, premiul va putea fi ridicat în maximum 30 zile calendaristice, începând cu ziua următoare anunţării câştigătorilor, de la sediul RASP din Piaţa Victoriei nr. 17,  telefon: 0244/541071 - int.114.

Participanţii care din orice motiv (neimputabil Organizatorului) nu îşi ridică premiul în termenul prevăzut de regulament, pierd drepturile de câştigători şi nu pot solicita, prin niciun mijloc, atribuirea premiului, acesta urmând a fi reportat pentru alte acţiuni.

Festivitatea de premiere va avea loc pe data de 6 iunie (dupa gala de prezentare), la Sala Teatrului „Toma Caragiu” Ploieşti.
Clauze finale

Participanţii la festival sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile regulamentului oficial.

Organizatorii au dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, cu anunţarea în prealabil a participanţilor.

Modificarea işi produce efectele de la data publicării informaţiilor care o anunţa şi a afişării lor pe pagina de internet menţionată.

Regulamentul concursului va fi publicat pe site-ul Primăriei Municipului Ploieşti (www.ploiesti.ro) şi pe cel al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploieşti (www.rasp.ro).