COMUNICAT DE PRESĂ „Workshop – FAMILIA o şcoala fără vacante”

Luni , 27.03.2017 în cadrul Proiectului ”Şcoala altfel” derulat de Colegiul Naţional ”Jean Monnet” din Ploieşti a fost susţinut Workshop-ul interactiv cu tema ”FAMILIA- o şcoală fără vacanţe” de către doamna Toma Magdalena, specialist în ştiinţe socio-umane, psiholog, consilier în dezvoltare personală, director adjunct Educaţie şi Asistenţă Psihosocială la Penitenciarul Ploieşti. Workshop-ul s-a adresat atât elevilor cât şi părinţilor, fiind derulat în colaborare cu doamna dirigintă, profesor Vişan Elena Roxana, în baza unui proiect amplu, complex, ce vizează prevenirea delicvenţei juvenile.

Augusto Cury spunea ”Există o lume care aşteaptă să fie descoperită în fiecare copil şi în fiecare tânăr. Numai cel care nu se află închis în propria sa lume, reuşeşte s-o descopere”. Educaţia, sub toate formele ei, este chemată astăzi, mai mult decât oricând, să găsească soluţii prin care copilul să se adapteze rapid şi eficient la societatea în care trăieşte, să dezvolte atitudini sociale dezirabile şi responsabile.

Părinţii şi profesorii luptă pentru acelaşi vis - de a-i face fericiţi, sănătoşi şi înţelepţi pe fiii şi respectiv elevii lor. Cu toate acestea, misiunea pare a fi una grea şi uneori atât şcoala cât şi familia rătăcesc pe acest drum.

Transformările sociale, informaţionale, tehnologice, progresele sociologiei şi psihologiei au dus la înţelegerea faptului că, orice sistem de educaţie rămâne neputincios dacă se izbeşte de indiferenţa sau de opoziţia părinţilor. În acest context reuşita procesului educaţional poate avea loc doar în contextul colaborării dintre familie-şcoală-elev.

Dacă şcoala este instituţia socială în care se realizează educaţia organizată a tinerei generaţii, reprezentând un factor important în formarea unui om apt să contribuie la dezvoltarea societăţii, să ia parte activă la viaţă, să fie pregătit pentru muncă, familia este factorul decisiv ce contribuie la realizarea acestui ideal social.

Educaţia tinerilor în şcoală nu are sorţi de izbândă fără o colaborare strânsă cu familia, considerată nucleul în care copilul se formează ca om.

Felul în care părinţii se raportează la copii, afectează în mod dramatic modul în care copilul se va raporta la societate, inclusiv la educaţia organizată în şcoală. Workshop-ul a vizat creşterea gradului de conştientizarea de către elevi, părinţi şi profesori a factorilor decisivi implicaţi în procesul educaţional, dar şi al celor de risc implicaţi în abandonul şcolar şi dezvoltarea unor conduite delicvente.

Doar prin implicarea tuturor părţilor, prin îmbogăţirea relaţiei dintre părinţi şi copii, dintre profesori şi elevi, familia s-ar putea transforma într-o grădină de flori, sala de clasă, într-un loc agreabil, iar societatea ar deveni una prosperă şi unitară .