Olimpiada nationala  de neogreacă începe, mâine, la Ploieşti

PloieştiÎn perioada 19-21 aprilie 2019, la Sscoala Gimnazială “Sfântul Vasile “Ploieşti va avea loc Olimpiada neogreacă.

Prima ediţie a Olimpiadei a avut loc în anul 2014, atunci când domnul deputat şi Preşedinte al Uniunii Elene din România, Dragoº Gabriel Zisopol a avut un discurs în Parlamentul României.

 

" Premierã mondialã în Camera Deputaþilor din Parlamentul României - prima olimpiadã internaþionalã de limbã neogreacã, Bucureºţi, 10-14 septembrie 2014".

În anul 1959, Societatea de ªtiinþe Matematice din România, condusã de domnul academician Nicolae Victor Teodorescu, a organizat prima olimpiadã internaþionalã din lume.

Considerând interconectarea armonioasã o ºansã a generaþiei actuale de a se dezvolta durabil ºi deopotrivã interesul elevilor faþã de limba neogreacã, la propunerea conducerii Uniunii Elene din România, în colaborare cu reprezentanþii Ministerului Educaþiei Naþionale, am organizat, în premierã, la Bucureºţi, în perioada 10-14 septembrie 2014, Olimpiada internaþionalã de limba neogreacã, la care au participat elevi ºi cadre didactice din Grecia, Bulgaria, Republica Moldova, Ungaria ºi România.

Olimpiada de limba neogreacã, iniþiatã şi organizatã de conducerea Uniunii Elene din România (UER) din 2002, se încadreazã, începând din anul ºcolar 2009-2010, în seria olimpiadelor ºi concursurilor naþionale ºcolare finanþate ºi cuprinse în calendarul Ministerului Educaþiei Naþionale.

Ca urmare a demersurilor conducerii Uniunii Elene din România, începând din anul 2012, prin intermediul Ordinului ministrului nr. 3035 din 10 ianuarie 2012, ministrul educaþiei naþionale din România consemneazã Olimpiada de limba neogreacã ca fiind "o competiþie naþionalã de excelenþã la care pot participa elevi din toate judeþele României, din învãþãmântul de stat, particular ºi confesional, care studiazã limba neogreacã".

Astfel, cele douã instituþii au identificat ºi valorizat elevii cu un înalt nivel de competenþã în domeniul limbii, culturii ºi civilizaþiei elene, promovând în acest domeniu excelenþa.

Pe lângã toate acestea, evenimentul la care fac referire a înregistrat câteva premiere mondiale: 1. Prima olimpiadã internaþionalã de limba neogreacã; 2. la propunerea mea, Olimpiada Internaþionalã de limba neogreacã a fost organizatã sub înaltul patronaj al Parlamentului României - Camera Deputaþilor, ºi al Parlamentului Republicii Elene; 3. Festivitatea de deschidere s-a desfãºurât în incinta Parlamentului României; 4. Examenul susþinut de elevi ºi festivitatea de premiere a acestora s-au desfãºurât în sala de ºedinþe a Comisiei pentru învãþãmânt, ºtiinþã, tineret ºi sport din Camera Deputaþilor.

Dacă viziunea conducerii Uniunii Elene din România nu ar fi fost dublatã de foarte multã muncã ºi de contribuþia esenþialã a celor mai buni dintre cei buni, elevi, profesori ºi pãrinþi, totul ar fi rãmas la stadiul de vis.

ªi pentru cã astãzi vorbim despre o realitate, în calitatea pe care o deþin de preºedinte ºi deputat al Uniunii Elene din România, doresc sã le mulþumesc tuturor celor care au contribuit la reuºita acestui eveniment:

Delegaþiilor participante din Grecia, Bulgaria, Ungaria, Republica Moldova ºi România;

Domnului Valeriu Zgonea, preºedintele Camerei Deputaþilor din Parlamentul României;

Domnului Evanghelos Meimarakis, preºedintele Parlamentului Republicii Elene;

Domnului Niculae Mircovici, secretar al Camerei Deputaþilor din Parlamentul României;

Domnului Ioannis Kefalogiannis, deputat de Rethimo, secretar general al Preºedinþiei Parlamentului Elen;

Domnului profesor Angel Tîlvar, preºedintele Comisiei pentru învãþãmânt, ºtiinþã, tineret ºi sport din Camera Deputaþilor;

Domnilor deputaþi, membri ai Grupului parlamentar al minoritãþilor naþionale din Camera Deputaþilor;

Domnului prof. Univ. Dr. Remus Pricopie, ministrul educaþiei naþionale;

Domnului András Király, ministru secretar de stat în cadrul Ministerului Educaþiei Naþionale;

Doamnei profesor Liliana Preoteasa, ministru subsecretar de stat în cadrul Ministerului Educaþiei Naþionale;

Doamnei Irina Cajal, ministru subsecretar de stat în cadrul Ministerului Culturii ºi Patrimoniului Naþional;

Cu tot sufletul, doamnei conf. Univ. Dr. Mina Maria Rusu, inspector general în cadrul Ministerului Educaþiei Naþionale;

Domnului prof. Constantin Trãistaru, inspector general în cadrul Inspectoratului General Bucureºţi;

Domnului prof. Petre Nachilã, Inspector General în cadrul Inspectoratului ªcolar Judeþean Prahova;

Domnului ambasador, Excelenþa Sa Grigorios Vasiloconstandakis, ambasadorul Republicii Elene în România;

Domnului Nikolaos Karalekas, consulul Republicii Elene la Bucureºţi;

Doamnei Maria Xristou, consulul Republicii Cipru la Bucureºţi;

Domnului Martin Ladislau Salamon, consulul general al României la Salonic; ºi, nu în ultimul rând, membrilor Uniunii Elene din România.

Doamnelor ºi domnilor deputaþi,

Permiteþi-mi ca, în încheierea alocuþiunii, sã felicit elevii care au participat la prima ediþie a Olimpiadei internaþionale de limba neogreacã, Bucureºţi, 2014.

Suntem cu toþii învingãtori, împreunã am scris istorie!" deputat Dragoº Gabriel Zisopol.

Organizatori ai Olimpiadei de anul acesta, de la Ploieşti, sunt: Ministerul Educaţie Naţionale, Inspectoratul Judeţean Prahova, Consiliul Judeţean Prahova, Uniunea Elena din România, Primăria mun. Ploieşti şi Şcoala Gimnazială “Sfântul Vasile “.

Detalii AICI  :