La U.P.G. Ploieşti  a avut loc inaugurarea laboratorului Automate şi microprogramare din cadrul Departamentului Automatică, Calculatoare şi Electronică (D-ACE) din Facultatea de Inginerie Mecanică şi Electrică
 
  Joi, 9 februarie 2023, a avut loc la Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti inaugurarea laboratorului Automate şi microprogramare din cadrul Departamentului Automatică, Calculatoare şi Electronică (D-ACE) din Facultatea de Inginerie Mecanică şi Electrică. Acest laborator a fost renovat şi dotat cu echipamente de calcul şi cu standuri pentru lucrările practice prin intermediul sponsorizării primite de la compania CONTEC, un partener tradiţional al D-ACE. 
CONTEC este o companie internaţională de inginerie specializată în îmbunătăţirea şi automatizarea proceselor şi maşinilor industriale. Echipa de specialişti a companiei asigură activitatea de integrator de sistem într-o gamă largă de sectoare, inclusiv sectorul alimentar şi (petro)chimic, terminalele petroliere şi bunurile de larg consum.
În cadrul laboratorului de Automate şi microprogramare se vor desfăşura activităţi didactice şi de cercetare specifice domeniului automatizărilor industriale cu automate programabile – PLC (Programmable Logical Controllers), astfel beneficiind anual de noile dotări un număr de peste 100 de studenţi de la specializările Automatică şi informatică aplicată, Calculatoare, Electromecanică şi masterat Automatizări Avansate.
 La inaugurarea laboratorului au participat reprezentanţii birourilor din Belgia şi din România ale companiei CONTEC - dl. Patrick de Pryck, CEO, doamna Tine Van Dyck, HR Lead, doamna Roxana Apostol, Office manager – CONTEC Romania, domnul Andrei Rădulescu, Electrical Engineering Functional Unit Manager, care au subliniat importanţa colaborării între companie şi universitate. Domnul Rector al Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti, conf. Alin Diniţă, a apreciat rezultatele cooperării dintre cadrele didactice din D-ACE şi compania CONTEC. Din partea D-ACE au participat domnul conf. Emil Pricop, director al departamentului, doamna conf. Gabriela Bucur, prodecan al F-IME, coordonatorii specializărilor Automatică şi informatică aplicată, Calculatoare, Electromecanică şi masterat Automatizări Avansate, domnul conf. Adrian Moise, iniţiatorul colaborării cu CONTEC şi domnul şef lucr. Iulian Teodor Vlad, responsabilul laboratorului. 
Mulţumim şi pe această cale reprezentanţilor companiei CONTEC pentru sprijinul acordat şi avem convingerea că prin acest proiect comun colaborarea noastră se va intensifica!
 
Sursa: Comunicat de presa   U.P.G. Ploieşti- Conf.univ.dr. Mirela Dulgheru