FESTIVALUL JUDEŢEAN  DE MUZICĂ UŞOARĂ ŞI DANS MODERN  „PE ARIPILE MUZICII”

„Muzica porneşte de la inimă şi se adresează inimilor”           George Enescu

EDIŢIA a II a

2018

Domeniul: cultural-artistic – muzică

 

                                             Nivelul propus: interjudeţean

REGULAMENTUL  FESTIVALULUI  INTERJUDEŢEAN DE MUZICĂ UŞOARĂ ŞI DANS MODERN

„PE ARIPILE MUZICII”

EDITIA a II a

 

FESTIVALUL – CONCURS  ESTE  FARĂ  TAXĂ

                                                                                 

            Festivalul Interjudeţean de Muzică Uşoară şi Dans modern se adresează soliştilor şi formaţiilor de dans modern  din şcoli, cluburi, palate ale elevilor, case de cultură din Prahova si alte judeţe.

            Participarea se face pe bază de invitaţie trimisă de unitatea organizatoare. Vârsta de participare: 6 – 11 ani .

A.     DESFĂŞURAREA CONCURSULUI:

Festivalul  „PE ARIPILE MUZICII” cuprinde două secţiuni:

1.   Muzică uşoară: solişti vocali

            Categorii de vârstă:

·        6 – 8 ani;

·        9 – 11 ani;

Fiecare cadru didactic poate înscrie maxim 2 copii pentru fiecare categorie de vârstă, iar fişa de înscriere va fi însoţită de copia certificatului de naştere care să ateste veridicitatea datelor.

            Prestaţia soliştilor vocali se realizează pe bază de negative pe format CD/stick sau cu acompaniament la instrumente muzicale.

            Fiecare concurent va prezenta în festival o singură piesă românească sau din repertoriul internaţional.

2.   Dans modern

            Concursul se desfăşoară pe formaţii (fără numere individuale), fiecare formaţie prezentând un singur  gen, la alegere (disco, rapp, etno, latino, hip – hop, rock, majorete, tematic).

            Fiecare piesă va fi înregistrată separat pe câte un CD.

Categorii de vârstă:

·        6 – 8 ani;

·        9 – 11 ani;

PERIOADA DE ÎNSCRIERE : 1.02 – 20.02.2018

DATA CONCURSULUI : 17.03.2018

B.     ORDINEA INTRĂRII ÎN CONCURS: se va stabili la şedinţa tehnică.

C.     LOCUL DESFĂŞURĂRII: CASA DE CULTURĂ LILIEŞTI - BĂICOI

D.    SISTEMUL DE JURIZARE: juriul va fi alcătuit din personalităţi recunoscute în domeniul muzical şi coregrafic la nivel local şi judeţean.

E.     CRITERII DE EVALUARE:

·        Gradul de dificultate al piesei muzicale, al dansului;

·        Respectarea liniei melodice;

·        Ţinută scenică;

·        Acurateţea, sensibilitatea, autenticitatea, originalitatea, siguranţa, frazarea;

·        Concordanţa mişcării scenice cu muzica.

F.      PREMII ACORDATE:

            Se vor acorda următoarele premii:  Marele Premiu, premiile I, II , III , menţiuni şi premii speciale la fiecare secţiune pentru fiecare categorie de vârstă. Cadrele didactice îndrumătoare vor primi diplome de excelenţă pentru activitatea desfăşurată în pregătirea copiilor.

            Trofeul „ PE ARIPILE MUZICII” va fi acordat pentru fiecare dintre cele două secţiuni: Muzică şi Dans modern.

G.    DISPOZIŢII FINALE LA REGULAMENT:

           

·        Înscrierea şi confirmarea participării la concurs se va face prin mail la adresa silviaconstantin10@yahoo.com , completând fişa de înscriere ;

·        Informaţii suplimentare se pot obţine de la –  prof.inv.primar Constantin Silvia  - tel. 0734631417 şi de la Casa de Cultură Băicoi – director Stoica Robert – tel. 0735978260;

·        Cheltuielile de transport vor fi suportate de fiecare delegaţie în parte.

·        Fiecare delegaţie va prezenta opţional, acordul de parteneriat, completat şi ştampilat în două exemplare.

·        Respectarea Regulamentului este obligatorie pentru toţi participanţii.

            PARTENER MEDIA :INFO PLOIESTI CITY