Ziua internaţională a drepturilor copilului marcată la  Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Prahova
 
În fiecare an în data de 20 noiembrie se sărbătoreşte Ziua internaţională a drepturilor copilului, marcând data adoptării la nivel ONU a Declaraţiei şi, apoi, a Convenţiei privind drepturilor acestora. 
Pentru celebrarea acestei zile, precum şi pentru a sublinia importanţa Zilei internaţionale a toleranţei şi a Zilei Mondiale pentru prevenirea abuzului asupra copiilor, evenimente marcate anual în luna noiembrie, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Prahova a organizat o serie de activităţi în scopul conştientizării situaţiei copiilor, a asigurării protecţiei şi a condiţiilor optime pentru dezvoltarea acestora. 
Astfel, reprezentanţii D.G.A.S.P.C. Prahova au organizat în colaborare cu cadrele didactice de la Şcoala ”Nicolae Bălcescu” Ploieşti (pentru copiii din învăţâmântul primar), şi de la Liceului Tehnologic ”Lazăr Edeleanu” (pentru elevi ai claselor a IX-a), activităţi de informare şi promovare a drepturilor copilului.
În cadrul întâlnirilor desfăşurate elevii au primit informaţii privind drepturile pe care le au, modalităţile de respectare a acestora, dar şi unde se pot adresa în cazul în care le sunt încălcate drepturile.
Cu aceste ocazii au fost abordate şi teme care vizează formarea comportamentelor şi atitudinilor pe baza cărora elevii să acţioneze cu înţelegere şi responsabilitate în diverse circumstanţe ale vieţii, să  respecte demnitatea fiecărei persoane şi să înveţe să construiască relaţii bazate pe toleranţă, înţelegere, siguranţă şi solidaritate. 
De asemenea, în unităţile de tip rezidenţial pentru protecţia copiilor aflate în structura D.G.A.S.P.C. Prahova, au loc activităţi privind informarea şi promovarea Drepturilor şi Îndatoririlor pe care copiii le au.
Copiii organizează expoziţii cu desene şi obiecte tematice realizate de ei, participă la concursuri interactive şi dezbateri privind respectarea drepturilor copilului, fiind încurajaţi să afle cât mai multe despre drepturile care îi protejează, să le înţeleagă şi să discute cu specialiştii despre ele.
 
Sursa:Comunicat DGASPC Prahova
Foto ilustrativ