Revedere după 40 de ani cu  Promoţia anului 1982.Nume sonore în peisajul academic al UPG Ploieşti
Pe data de 14 octombrie 2022, va avea loc la UPG Ploieşti, revederea de 40 de ani de la absolvirea facultăţii a promoţiei anului 1982, Facultatea de Tehnologia si Chimizarea Petrolului şi Gazelor. 
    În anul 1982 au finalizat un număr de 253 de absolvenţi din România şi din alte 24 de ţări, respectiv 81 absolvenţi străini, aceştia devenind promotori ai educaţiei tehnice şi ai culturii româneşti, în ţările lor de origine. Ineditul evenimentului constă în faptul că au confirmat prezenţa absolvenţi străini din cele mai îndepărtate colţuri ale lumii.
  Absolvenţii promoţiei 1982 au lucrat sau lucrează în cercetare, învăţământ, producţie, instituţii guvernamentale sau neguvernamentale, aducându-şi aportul la dezvoltarea societăţilor din care fac parte. 
    Dintre absolvenţii promoţiei 1982, 4 au continuat studiile obţinând doctoratul în domeniu (Ileana Cameniţă, Elena Camelia Pârvulescu (Băsceanu), Cornelia Leonte (Mateescu) şi Alexandru Dragomirescu. 
Ileana Cameniţă a lucrat 14 ani în cercetare şi 20 în învăţământul superior ca şef de lucrări, la Catedra de Chimie, Facultatea Tehnologia Petrolului şi Petrochimie. 
Alexandru  Dragomirescu, după câţiva ani de rafinărie, si-a îndreptat cariera profesională spre polimeri şi materiale plastice lucrând la ICECHIM şi ICITPR în domeniul sintezei polimerilor. Din anul 2000 trăieşte şi lucrează în Canada, în prezent ocupând poziţia de cercetător ştiinţific principal şi şef de laborator la cea mai renumită companie canadiană, IPEX.  Alexandru  Dragomirescu a primit pentru doi ani consecutiv premiul InnoVision pentru cele mai multe idei trimise departamentului de inovaţii, acesta obţinând titlul de Doctor in Chimie in anul 1999.
  Alţi absolvenţi ai promoţiei 1982 au avut diferite funcţii de conducere (directori) în rafinăriile din România:
Pavel Marcel la Rafinaria Vega,
 Nicolae Bucur şi Nicolae Matei, la Rafinaria Steaua Romană Campina.
  Majoritatea absolvenţilor străini care s-au întors în ţările lor de origine (fie că vorbim de cei originari din Nigeria, Mali, Polonia, Bolivia, Senegal, Gabon, Congo, Senegal, Vietnam, Coasta de Fildeş, Iordania, Grecia, Maroc, Siria, Benin sau Madagascar) au început activitatea de la inginer stagiar până la conducători de uzine chimice/petrochimice/rafinării. 
  Mulţi dintre absolvenţii promoţiei 1982 s-au remarcat în activitatea de cercetare, proiectare şi inginerie tehnologică în prelucrarea primară a petrolului şi prelucrarea secundară şi terţiară în procesele petrochimice.
Printre aceştia, într-o ordine aleatorie se remarcă ingineri ca: 
Alexandru Dragomirescu şi  Marinela Achihaei (Dragomirescu) cercetători în domeniul aditivilor pentru combustibili şi uleiuri la secţia cercetare a ICITPR Ploieşti,
Gheorghe Ignătescu în cadrul pilotului de piroliză pe platforma CP Brazi, ing. Niculae Gabriel în secţia proiectare  a ICITPR Ploieşti,
Corina Nereută (Avramescu)  la IITPIC Bucureşti secţia Produse Anorganice,
Gheorghe Marinescu la IITPIC ulterior IPROCHIM SA Bucureşti, inginer proiectant în cadrul secţiei Sinteze Organice,
Gabriela Nicu, 10 ani cercetător II  ICECHIM Brazi, 2 brevete de invenţii, lucrări ştiinţifice, participări la 3 congrese IUPAC, 1994, 1996,1998.
      Absolvenţi( ingineri) precum Gheorghe Victor, Bratu Badea, Popescu Laurian, Murgoci George, Niculescu Cristian, Mărgărit Gheorghe, Tănase Daniel, Nedea Sandu şi Rus Tiberiu au participat ca specialişti ai unor mari  companii petroliere  cum ar fi Aramco, Texaco, Chevron, ADNOC, B.P., Snamprogetti,  Petronas, BHP-Billiton ori Shell, Sicon-oil, ş.a. la pornirea unor obiective industriale şi rafinării în ţări precum Nigeria,  Arabia Saudita,  Emiratele Arabe Unite,  Tailanda ,  Algeria,  Siria, Iordania, Bolivia, Mali, Libia,  Malaesia, Qatar, sau Gabon.
    Câţiva dintre absolvenţi, s-au dedicat profesiei de dascăl, contribuind la formarea noilor generaţii: Mirela Trache, Cosma Olivia şi Munteanu Ana care au fost profesori de specialitate la fostul Liceul de Chimie Ploieşti, actualmente Colegiul Tehnic “Lazăr Edeleanu”. Alţi colegi au ocupat sau ocupă funcţiile de PROFESOR  la Universitatea din California sau la UPG Ploieşti
  Cei mai mulţi dintre absolvenţii români au lucrat ca specialişti în producţie, în conducerea şi exploatarea de zi cu zi a instalaţiilor din rafinăriile şi combinatele petrochimice,  în cadrul PECO sau a instalaţiilor de foraj petrolier sau gaze. Printre aceştia amintim: Cătălina Petre, Daniela Zamfirescu, Anane Ana, Adet Ioana, Stefan Victoria, Păleanu Nicolae, Liliana Marin, Radu Ion şi mulţi, mulţi  alţii!
Realizările absolvenţilor străini au dus faima  calităţii învăţământului românesc  în toate  colţurile lumii! Dintre aceştia îi amintim pe Spyros Zogkaris, Georgios Zagliverinos Giorgios (Grecia) şi Cristos Kartalis  (Grecia), care au ocupat funcţii de conducere ale unor mari companii, precum Asprofos (cea mai mare companie de proiectare din Grecia),  Diaxon sucursala Elpe şi fabrica de baterii în Xanthi, una din cele mai mari din Europa. Simitzis Ioanis a fost manager la Asprofos. .
Toupuzidis Dimitris (Grecia), Zagliverios Julita Garsznek (Polonia), Markievicz Jerzy (Polonia), Kocik Malgorzata (Polonia) şi Mohamed Ahmed (Siria), Kamal Walid (Iordania), Adnan Abdel Rahim (Iordania), El Maachir Abdelilah (Maroc) şi mulţi alţii au lucrat sau lucrează în conducerea şi exploatarea unor instalaţii în industria chimică sau de petrol din ţările lor de origine.
    Subhi Mesleh Nassar (Iordania) lucrează în industrie şi comerţ, având o fabrică de producere a hidroxidului de amoniu.
Ondo Messa Simon (Gabon) a lucrat la Ministerul de Finanţe din Gabon, în timp ce Cyr A Koty este politician şi membru al guvernului din Benin.
  Absolvenţii promoţiei anului 1982 aduc calde cuvinte de mulţumire celor care cu exigenţă, dar si cu dragoste, i-au învăţat, îndrumat şi  au participat la formarea lor ca Oameni; aceştia subliniază dăruirea profesorilor din generaţia de aur a învăţământului de petrol din România şi ai urmaşilor lor, pentru străduinţa de a le fi oferit o educaţie inginerească adaptată vremurilor. Cu respect, aceştia amintesc de profesorii Dumitru Săndulescu, Vasile Teşcan, Ion Ghejan, Constantin Taran, Stan Soare, Claudiu Kromec, Gheorghe Bănăţeanu, Ion Anghelache, Constantin Ionescu, Alexandru Pavel, Ion Precup şi mulţi alţii.
Acum este momentul mai mult ca oricând să conştientizăm faptul că o societate fără ingineri nu se poate susţine, nicicum dezvolta, inginerii fiind creatorii CIVILIZAŢIEI.
Decanul Facultăţii TPP, conf.univ.dr.ing. Popovici Daniela declară cu mândrie şi emoţie: ,,Arc peste timp, după 40 de ani facultatea care a dat României şi mapamondului atâţia oameni valoroşi, îi aşteaptă pe aceştia în ”haine” noi, pregătită să facă faţă provocărilor societăţii moderne, graţie echipamentelor de ultimă oră, în valoare de peste 4 milioane de Euro, cu care şi-a dotat laboratoarele în care odinioară făceau primii paşi cei care astăzi îşi sărbătoresc revederea.”
  
Sursa:Comunicat de presa Conf.univ.dr. Mirela Dulgheru,
Purtător de Cuvânt - UPG Ploiesti.
 
Foto ilustrativ/necenzuratph.ro