GABRIEL DIMA -Manager General 

MARIAN ANGHEL   - Colaborator  evenimente

OCTAVIAN NECULA -colaborator  

ANDREI MIHAI GRATIE-colaborator - foto-video 

MIHAELA PETRE-colaborator-voluntar 

RADU ADRIAN TEODORESCU  -asociat 

CATALINA DAN-Redactor-pshiologie 

ADRIAN NEGOI-Colaborator -voluntar 

CODUL DE CONDUITA ETICA SI PROFESIONALA 

DISPOZITII GENERALE

Art. 1. Prezentul Cod de Conduita Etica si Profesionala este elaborat si aprobat de catre Conducererea  www.infoploiesticity.ro

Art. 2. Colaboratorii www.infoploiesticity.ro trebuie sa lucreze si sa se supuna fara echivoc dispozitiilor prezentului cod de conduita profesionala.

Art. 3. Prevederile prezentului Cod pot fi modificate si complicate numai cu acordul conducerii .

Art. 4. Poate ocupa o functie in cadrul Info Ploiesti City orice persoana care indeplineste urmatoarele conditii:

a) Cunoaste limba romana, scris si vorbit;

b) Are capacitatea deplina de exercitiu;

c) Are o stare de sanatate corespunzatoare functiei pentru care candideaza;

CODUL ETIC AL PROFESIEI DE JURNALIST 

Art. 6. Codul etic al profesiei stabileste norme de conduita profesionala pentru  colaboratorii www.infoploiesticity.ro si formuleaza principiile fundamentale care trebuie respectate in vederea cresterii increderii in autoritatea institutiei de presa si a prestigiului acesteia. Normele etice si de conduita profesionala stabilite in Cod pornesc de la rolul presei in societate, functiile activitatii exercitate de catre INFO PLOIESTI CITY si include aptitudini profesional- intelectuale dobandite prin pregatire si instruire profesionala dar si acceptarea unui cod comun de valori etice.

Codul etic al  www.infoploiesticity.ro se aplica la toate nivelele ierarhice prevazute in structura organizatorica a institutiei. Conduita etica si profesionala de care trebuie sa dea dovada  colaboratorii presupune indeplinirea in principal a urmatoarelor obiective:

a) Credibilitatea informatiilor facute publice;

b) Calitatea activitatii prestate in folosul comunitatii;

c) Obtinerea increderii entitatilor mediatizate si a opiniei publice;

d) Consolidarea starii de incredere in randul opiniei publice.

Art. 7. In scopul atingerii obiectivelor profesiunii de jurnalist trebuie respectate urmatoarele principii fundamentale:

a) Suprematia Constitutiei si a legilor romane;

b) Independenta. Colaboratorii www.infoploiesticity.ro trebuie sa se manifeste liber de orice interes, sa nu fie influentati de aspecte personale sau externe, care le-ar putea afecta activitatea.

Colaboratorilor  www.infoploiesticity.ro le este interzisa exercitarea, directa sau prin persoane interpuse a unor activitati pentru partide politice,regii ori institutii publice de orice fel.

 c) Integritate.

Colaboratorii Info Ploiesti City trebuie sa fie corecti si onesti in desfasurarea activitatii profesionale, sa isi exercite functia cu buna credinta si responsabilitate si sa nu ia parte cu buna stiinta la activitati si acte care sa le discrediteze profesia,acestia  trebuie sa respecte standardele profesionale, atat din punct de vedere al fondului editorial.

d) Obiectivitate.

Colaboratorii www.infoploiesticity.ro trebuie sa trateze toate situatiile intalnite in activitatea lor conform starii de fapt. De asemenea, acestia trebuie sa dea dovada de corectitudine si sa nu ingaduie ca obiectivitatea lor sa fie afectata de influente externe sau prejudecati. In toate productiile audiovizuale ce urmeaza a fi realizate si difuzate trebuie urmarita realitatea, corectitudinea si exactitatea.

e) Competenta profesionala.

Conform acestui principiu, toate situatiile intalnite in activitatea desfasurata vor fi tratate pe baza rationamentului profesional.In exercitarea activitatii profesionale colaboratorii trebuie sad ea dovada de atentia cuvenita, competenta profesionala si constinciozitate in conformitate cu standardele, deciziile si legile impuse de profesia de jurnalist , au obligatia de a mentine cunostintele si aptitudinile profesionale la un nivel ridicat, care sa permita asimilarea celor mai noi cunostinte de buna practica .

f) Confidentialitate.

Orice informatii cu caracter “anonim “ sau care poate prejudicia  persoana care-si doreste anonimatul  sunt confidentiale.

Aceste informatiile care pot impiedica buna desfasurare a unor anchete demarcate de organele de control ale statului sunt de asemenea confidentiale si nu vor fi facute publice pana cand aceste informatii nu mai reprezinta un pericol. Colaboratorii nu trebuie sa dea publicitatii informatii neverificate din cel putin trei surse,daca acestea nu sunt obtinute in exclusivitate,de la surse 0 ( demne de incredere ) .

g) Conduita profesionala.

Colaboratorii trebuie sa actioneze intr-o maniera prin care sa evite orice situatie care ar putea discredita activitatea de jurnalist. In acest sens angajatii trebuie sa respecte o serie de cerinte etice:

– moralitate in relatiile cu toate persoanele cu care intra in contact;

– respect si consideratie in toate situatiile, atata fata de sefii ierarhici cat si fata de celelalte persoane cu care intra in contact.

– impartialitate in activitatea desfasurata.

– Rigurozitate si perseverenta pentru obtinerea informatiilor pe care urmeaza sa le faca publice;

– Obtinerea de dovezi concludente pentru sustinerea informatiilor care urmeaza a fi facute publice.

– responsabilitate profesionala si comportamentala in raport cu intreaga activitate desfasurata;

– standarde tehnice si profesionale.

Atitudinea fata de entitati fizice sau juridice

Art. 9. In relatiile cu entitatile care fac obiectul unui material de presa  colaboratorii www.infoploiesticity.ro  sunt obligati:

a) Sa dea dovada de politete, respect, disponibilitate fata de problemele cu care se confrunta entitatea in cauza;

b) Sa acorde importanta si timpul necesar discutiilor cu cei desemnati in acest sens de entitate, pentru a fundamenta constatarile pe baza tuturor argumentelor si dovezilor prezentate de acestia;

c) Sa acorde entitatii care fac obiectul unui material de presa o perioada rezonabila de timp pentru a furniza informatiile si documentele solicitate, cu exceptia situatiilor in care acestea trebuie puse imediat la dispozitie;

d) Sa solicite reprezentantilor entitatii care fac obiectul materialului de presa sa clarifice aspectele pentru care considera ca sunt necesare informatii suplimentare;

e) Sa isi formuleze si sa emita informatii corecte fata de aspectele constatate si sa se pronunte cu sinceritate, concis, exprimandu-si, daca este cazul, rezervele fata de argumentele prezentate;

f) Sa asigure egalitatea de tratament si sa nu faca discriminare pe criterii de nationalitate, sex, origine, rasa, etnie, handicap, varsta, religie sau convingeri politice;

g) Sa dea dovada de seriozitate, profesionalism si respect fata de persoanele cu care intra in relatii de serviciu;

h) Sa respecte viata intima, familiala si privata a persoanelor cu care intra in relatii profesionale.

Conduita in cadrul relatiilor internationale

Art. 10. Colaboratorii care reprezinta Info Ploiesti City in cadrul unor organizatii internationale, conferinte, seminarii si alte activitati cu caracter international, au obligatia sa promoveze o imagine favorabila site-ului  si tarii.

Drepturile si obligatiile angajatilor, sprijinul professional si mediul de lucru

Art. 11.  Colaboratorii Info Ploiesti City beneficiaza:

a) De protectia legii, in exercitarea atributiilor de jurnalist. La cererea motivata a colaboratorului www.infoploiesticity.ro , acesta poate solicita conducerii asigurarea protectiei impotriva amenintarilor, violentelor si faptelor de ultraj;

b) De dreptul la opinie si de stabilitate in cadrul  Info Ploiesti City in limita legii;

c) De sprijin pentru imbunatatirea si perfectionarea continua a cunostintelor in activitatea lor profesionala.

d) De sprijin pe linie ierarhica, in clarificarea si solutionarea oricaror divergente izvorate din raporturi profesionale si de munca.

e) De conditii de munca corespunzatoare care sa ii ocroteasca sanatatea si integritatea fizica .

Art. 12. Colaboratorii www.infoploiesticity.ro sunt obligati:

a) sa promoveze, in cadrul structurii din care fac parte, relatii bazate pe responsabilitate, loialitate, respect reciproc, colaborare si sprijin profesional;

b) sa indeplineasca sarcinile de serviciu in cadrul competentelor si responsabilitatilor atribuite;

c) sa actioneze intotdeauna astfel incat sa nu fie afectata imaginea institutiei;

d) sa respecte reglementarile interne privind intocmirea, circuitul si pastrarea documentelor;

f) sa respecte si sa indeplineasca toate celelalte obligatii prevazute in Regulamentul de ordine interioara;

Raspunderi si sanctiuni

Art. 13. Comportamentul  colaboratorilor www.infoploiesticity.ro trebuie sa fie conform deontologiei profesionale, legilor din Romania si regulamentului de ordine interioara.. Incalcarea acestor prevederi reprezinta abateri si atrage aplicarea de masuri disciplinare . Constituie abatere disciplinara orice fapta savarsita cu vinovatie, in legatura cu activitatea desfasurata, constand dintr-o actiune sau inactiune, prin care s-au incalcat prevederile legale si orice alte reglementari sau dispozitii interne emise .

Art. 14. Sunt abateri disciplinare:

a) exercitarea in afara cadrului legal sau omisiunea de a indeplini atributiile cerute;

b) nerespectarea secretului profesional si respectiv al caracterului confidential al informatiilor care nu pot fi facute publice din diferite motive divulgarea acestora altor persoane decat cele indreptatite potrivit legii sau folosirea acestora intr-o maniera contrara legii;

c) manifestarile care aduc atingere prestigiului si autoritatii INFO PLOIESTI CITY  sau onoarei;

d) interventiile pentru solutionarea unor probleme in afara cadrului legal;

e) superficialitate in rezolvarea lucrarilor repartizate;

f) incalcarea ordinii si disciplinii la locul de munca;

g) exprimarea unor convingeri politice, precum si sustinerea subiectiva a unor activitati sau manifestatii publice cu caracter politic;

 DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE JURNALISTULUI

Articolul 20.

Drepturile si obligatiile jurnalistului
(1) În scopul exercitării atribuţiilor profesionale, jurnalistul are dreptul:
a) să obţină şi să difuzeze informaţii;
b) sa fie primit în audienţă de persoane oficiale;
c) să facă imprimări audiovizuale, să filmeze şi să fotografieze;
d) să asiste la şedinţele publice ale institutilor locale/nationale ;
e) să aibă acces în zonele calamităţilor naturale, să asiste la mitinguri, demonstraţii şi la alte manifestaţii publice;
f) să se adreseze oricărei instituţii pentru a verifica faptele şi circumstanţele vizate în anumite materiale;
g) să renunţe la pregătirea şi semnarea unui material, dacă acesta vine în contradicţie cu convingerile sale;
h) să-şi retragă semnătura de sub un material al cărui conţinut, după părerea sa, a fost denaturat în procesul redactării;
i) să ceară păstrarea secretului paternităţii (de autor);
j) să beneficieze de facilităţi şi proprietăţi la transport şi telecomunicaţii, la cazare în hoteluri pe teritoriul republicii.
(2) Confiscarea notiţelor jurnalistului este interzisă. Mijloacele lui tehnice pot fi ridicate numai în cazul în care servesc drept probă într-o cauză penală.
(3) Statul garantează apărarea onoarei şi demnităţii jurnalistului, îi ocroteşte sănătatea, viaţa şi bunurile.
(4) Obligaţiile jurnalistului decurg din legislaţia în vigoare, din prezenta lege şi din etica profesională.

Interesul public

Noţiunea interes public va fi înţeleasă pornind de la următoarele premise:

  • Orice chestiune care afectează viaţa comunităţii, este de interes public. Aceasta nu se rezumă numai la aspectele politice, ci include orice altă împrejurare care prezintă interese pentru comunitate.
  • Interesul public nu priveşte doar ceea ce autorităţile consideră că este de interes public.
  • Modul în care funcţionează şi acţionează guvernul, autorităţile ori instituţiile publice, precum şi orice altă entitate care utilizează bani publici sau care afectează interesul comunităţii este de interes public major.
  • Toate acţiunile, omisiunile, gesturile şi cuvintele demnitarilor, politicienilor şi ale tuturor funcţionarilor publici legate de exercitarea funţiei lor sunt de interes public major. Viaţa privată a acestora este de interes public, atunci când are relevanţă pentru exercitarea funcţiei.
  • Având în vedere contribuţia autorităţilor la gestionarea puterii şi a serviciilor publice, critica adusă acestora se bucură de un interes public major.
  • Atunci când nu există un interes public evident, libertatea de exprimare nu poate fi limitată decât de interesul protejării unui alt drept fundamental.
  • Orice informaţii privind încălcarea drepturilor omului - aşa cum sunt acestea definite în documentele internaţionale ratificate de România - sunt de interes public major.

1. Rolul Jurnalistului

1.1. Jurnalistul este dator să exercite dreptul inviolabil la libera exprimare, în virtutea dreptului publicului de a fi informat. Jurnalistul se bucură de o protecţie sporită în exercitarea acestui drept datorită rolului vital, de apărător al valorilor democratice, pe care presa îl îndeplineşte în societate.

1.2. Jurnalistul este dator să caute să respecte şi să comunice faptele - aşa cum acestea pot fi cunoscute prin verificări rezonabile - în virtutea dreptului publicului de a fi informat.

1.3. Jurnalistul este dator să exprime opinii pe o bază factuală. În relatarea faptelor şi a opiniilor, jurnalistul va acţiona cu bună credinţă.

1.4. Jurnalistul este dator să semnaleze neglijenţa, injustiţia şi abuzul de orice fel.

1.5. În demersul său de a informa publicul, jurnalistul este dator să reflecte societatea în ansamblul şi diversitatea ei, acordând acces în presă şi opiniilor minoritare şi individuale.
Publicul are dreptul să cunoască nu numai informaţiile şi ideile primite favorabil sau cu indiferenţă ori considerate inofensive, dar şi pe acelea care ofensează, şochează sau deranjează.
Acestea sunt cerinţe ale pluralismului, toleranţei şi spiritului deschis, fără de care nu există societate democratică.

1.6. Profesia de jurnalist implică drepturi şi obligaţii, libertăţi şi responsabilităţi.

2. Conduita profesională

2.1. Respectarea drepturilor omului. În exercitarea rolului său de garant al democraţiei, presa are datoria primordială de a respecat drepturile omului. Astfel:

2.1.1. Jurnalistul este dator să respecte prezumţia de nevinovăţie.

2.1.2. Jurnalistul este dator să respecte viaţa privată a persoanei (inclusiv aspectele care ţin de familie, domiciliu şi corespondenţă). Amestecul în viaţa privată este permis atunci când interesul public de a afla informaţia prevalează. În acest context, este irelevant dacă o persoană publică a dorit sau nu să dobândească această calitate. O activitate nu este privată doar pentru motivul că nu este desfăşurată în public.

2.1.3. Jurnalistul este dator să ţină cont de interesul legitim al minorului. El va proteja identitatea minorilor implicaţi în infracţiuni, ca victime sau ca autori, cu excepţia situaţiei în care interesul public cere ca aceştia să fie identificaţi, sau la solicitarea expresă a părinţilor sau a reprezentanţilor lor legali, în vederea protejării interesului superior al minorului.

2.1.4. Identitatea victimelor accidentelor, calamităţilor, infracţiunilor, cu precădere cele ale agresiunilor sexuale, nu trebuie să fie dezvăluită, cu excepţia situaţiei în care există acordul acestora sau când un interes public major prevalează. De acelaşi regim beneficiază şi persoanele defavorizate (bolnavi, persoane cu dizabilităţi, refugiaţi etc.).

2.1.5. Jurnalistul este dator să nu discrimineze nici o persoană pe motive de rasă, etnie, religie, sex, vârstă, orientare sexuală ori dizabilităţi şi să nu instige la ură şi violenţă atunci când relatează fapte sau îşi exprimă opiniile.

2.2. Regulile redactării.

2.2.1. Informaţia trebuie delimitată clar de opinii. Jurnalistul va face demersuri rezonabile în acest sens.

2.2.2. Jurnalistul va verifica informaţiile în mod rezonabil înainte de a le publica, şi va exprima opinii pe o bază factuală. Informaţiile vădit neadevărate sau cele despre care jurnalistul are motive temeinice să creadă că sunt false, nu vor fi publicate.

2.2.3. În chestiunile despre care relatează, jurnalistul trebuie să facă eforturi pentru a prezenta punctele de vedere ale tuturor părţilor implicate.

2.2.4. Jurnalistul va respecta în redactare regulile citării. În cazul citării parţiale a unei persoane, jurnalistul are obligaţia de a nu denatura mesajul acelei persoane.

2.3. Protecţia surselor

2.3.1. Jurnalistul are obligaţia de a păstra confidenţialitatea acelor surse care solicită să îşi păstreze anonimatul sau a acelor surse a căror dezvăluire le poate pune în pericol viaţa, integritatea fizică şi psihică sau locul de muncă.

2.4. Colectarea informaţiilor

2.4.1. Jurnalistul va obţine informaţii în mod deschis şi transparent. Folosirea tehnicilor speciale de investigaţie este justificată atunci când există un interes public şi când informaţiile nu pot fi obţinute prin alte mijloace. Se recomandă ca utilizarea tehnicilor speciale de investigaţie să fie menţionată explicit în momentul publicării informaţiilor.

2.5. Abuzul de statut

2.5.1. Folosirea statutului de jurnalist pentru a obţine beneficii personale sau în favoarea unor terţe părţi constituie o gravă încălcare a normelor etice şi este inacceptabilă.

2.5.2. Jurnalistul nu va accepta daruri în bani sau în natură sau orice alte avantaje care îi sunt oferite în considerarea statutului său profesional.

2.5.3. Jurnalistul va evita să se afle într-o situaţie de conflict de interese. Se recomandă separarea activităţilor editoriale ale jurnalistului de cele politice şi economice.

2.6. Independenţa

2.6.1. Jurnalistul îşi va exercita profesia conform propriei sale conştiinţe şi în acord cu principiile prevăzute de Statutul Jurnalistului şi de prezentul Cod

2.7. Corecţia erorilor. Dreptul la replică

2.7.1. Jurnalistul va corecta cu promptitudine orice eroare care apare în materialele sale. Acolo unde consideră necesar, jurnalistul poate să publice şi scuze.

2.7.2. Dreptul la replică se acordă atunci când cererea este apreciată ca fiind îndreptăţită şi rezonabilă.

3. Drepturile Jurnalistului

3.1. Jurnalistul este protejat de tratatele şi convenţiile internaţionale la care România este parte şi care garantează libertatea de exprimare şi liberul acces la informaţii, precum şi la toate sursele de informare.

3.2. Jurnalistul are dreptul de a se opune cenzurii de orice fel.

3.3. Protecţia secretului profesional şi a confidenţialităţii surselor este în egală măsură un drept, dar şi o obligaţie a jurnalistului.

3.4. Jurnalistul are dreptul de a refuza orice demers jurnalistic împotriva principiilor eticii jurnalistice sau a propriilor convingeri. Această libertate derivă din obligaţia jurnalistului de a informa publicul cu bună credinţă.

3.5. În virtutea bunei practici de separare a activităţilor economice de cele editoriale, jurnalistul are dreptul de a refuza să atragă contracte de publicitate sau sponsorizare pentru instituţia de presă la care lucrează.

3.6. Jurnalistul se bucură, conform legii, de protecţia drepturilor de autor.

3.7. Jurnalistul îşi afirmă dreptul de a fi apărat de către instituţia de presă unde îşi exercită profesia, precum şi de către asociaţia profesională or sindicală care îi reprezintă interesele împotriva oricărei presiuni exercitate contra sa, de natură să determine o încălcare a conduitei profesionale prevăzute de Statutul Jurnalistului şi de prezentul Cod Deontologic.

Art.31-Constitutia Romaniei

Art. 31 – Dreptul la informaţie

(1) Dreptul persoanei de a avea acces la orice informaţie de interes public nu poate fi îngrădit.
(2) Autorităţile publice, potrivit competenţelor ce le revin, sunt obligate să asigure informarea corectă a cetăţenilor asupra treburilor publice şi asupra problemelor de interes personal.
(3) Dreptul la informaţie nu trebuie să prejudicieze măsurile de protecţie a tinerilor sau securitatea naţională.
(4) Mijloacele de informare în masă, publice şi private, sunt obligate să asigure informarea corectă a opiniei publice.
(5) Serviciile publice de radio şi de televiziune sunt autonome. Ele trebuie să garanteze grupurilor sociale şi politice importante exercitarea dreptului la antenă. Organizarea acestor servicii şi controlul parlamentar asupra activităţii lor se reglementează prin lege organică.