La Busteni, a inceput Colocviul National ,,Coregrafia Dansului Traditional Astazi

„Astăzi, 7 aprilie 2022, va începe cea de a XII-a ediţie a Colocviului Naţional ,,Coregrafia Dansului Tradiţional Astăzi”.

Pe parcursul celor 3 zile sunt aşteptaţi la Buşteni maeştri coregrafi, dansatori, artişti, oameni de cultură din întreaga ţară interesaţi de păstrarea autenticităţii dansului tradiţional românesc”, scrie pe pagina Centrului Judeţean de Cultură Prahova. Cum însă considerăm că un asemenea eveniment cu impact national, mai bine spus cu ecou în SUFLETUL NEAMULUI, am dat câteva telefoane, am ajuns „unde trebuie” şi am primit rapid şi un comunicat de presă detaliat.

Aşadar, nu avem de-a face cu „doar vreo două” (2) propoziţii despre acest eveniment de talie naţională, menit să ţină vie sămânţa tezaurului moştenit! NU MERITĂ NUMAI ATÂT  prezentarea unei asemenea manifestări culturale!

 Desigur. Un astfel de colocviu, devenit el însuşi, pentru cine încă nu ştie, otradişie în Prahova, MERITĂ susţinut şi promovat, iar organizatorii FELICITAŢI şi promovaţi! SIMPLU şi… dirt-o datorie de onoare, la urma urmelor, pentru că vorbim de ceva ce îşi asumă menirea de a ţine vie TRADIŢIA, lăuntrul nestemat al sufletului satului, al culturii româneşti.

„ Fiecare sat se simte, în conştiinţa colectivă a fiilor săi, un fel de centru al lumii, cum, optic, fiecare om se plasează pe sine de asemeni în centrul lumii. Numai aşa se explică orizonturile vaste ale creaţiei populare în poezie, în artă, în credinţă, acea trăire care participă la totul, siguranţa fără greş a creaţiei, belşugul de subînţelesuri şi de nuanţe, implicaţiile de infinită rezonanţă şi însăşi spontaneitatea neistovită. Omul satului, întrucât izbuteşte să se menţină pe linia de apogeu, genială, a copilăriei, trăieşte din întregul unei lumi – pentru acest întreg; el se găseşte în raport de supremă intimitate cu totalul şi într-un neîntrerupt schimb reciproc de taine şi revelări cu acesta. ” (Lucian Blaga- „Elogiu satului românesc”-discursla Academia Română)

Centrul Judeţean de Cultură Prahova, Consiliul Judeţean Prahova şi Asociaţia Aşezămintelor Culturale din România organizează în perioada 7-10 aprilie 2022, la Centrul de Perfecţionare Profesională Buşteni, cea de a XII-a ediţie a Colocviului Naţional „Coregrafia Dansului Tradiţional Astăzi”, care are ca scop îndrumarea metodologică a celor care activează în domeniul culturii, precum şi familiarizarea acestora cu principiile de bază ale cercetării, conservării, valorificării şi promovării patrimoniului cultural imaterial românesc. Sunt invitaţi să participe maeştri coregrafi, instructori, profesori, dansatori, directori şi referenţi din cadrul instituţiilor de cultură, dar şi personalităţi din domeniul culturii şi artei care sunt interesaţi de păstrarea autenticităţii tradiţiilor şi dansului românesc.

Obiectivul colocviului constă în cunoaşterea, promovarea şi valorificarea jocurilor tradiţionale româneşti din toate zonele etnofolclorice ale României, precum şi realizarea de proiecte culturale şi parteneriate absolut necesare pentru promovarea şi valorificarea jocurilor tradiţionale.

Pe parcursul celor 4 zile vor avea loc ateliere de creaţie/workshop-uri cu următoarele tematici:

– Prezentări şi studii practice de jocuri tradiţionale din Bucovina

Prezintă maestru coregraf George Palaniuc – Ansamblul profesionist „Ciprian Porumbescu” (Suceava)

 Prezentări şi studii practice de jocuri tradiţionale din Hunedoara

Prezintă maestru coregraf Mircea Resiga – Ansamblul profesionist „Drăgan Muntean” (Deva)

– Prezentări şi studii practice ale jocurilor populare din Ţara Chioarului, subzona etnofolclorică a Maramureşului

Prezintă maestru coregraf Grigore Simionca – CJCPCT „Liviu Borlan” Maramureş

– Scrierea jocurilor populare metoda Tita Sever şi Theodor Vasilescu şi a jocurilor din zona Iaşi

Prezintă maestru coregraf Ştefan Neagu – Şcoala Populară de Artă Iaşi

Dezbaterile propuse pentru colocviu sunt următoarele:

1) Tematica şi transpunerea scenică a jocului popular în spectacolul folcloric

– studiul comportamentului dansatorilor la repetiţii şi spectacole

– tehnici de valorificare maximă a materialului scenic cât şi exprimarea scenică a dansatorilor

Moderator:

Ionel Garoafă – maestru coregraf Ansamblul Folcloric „Maria Tănase” Craiova

2) Estetica – frumosul – element de bază în tabloul muzical coregrafic, discuţii despre portul popular, atitudine, expresivitate etc.

Moderatori:

Ionel Garoafă – maestru coregraf Ansamblul Folcloric „Maria Tănase” Craiova

Liliana Comana – profesor coregraf Ansamblul Folcloric „Periniţa” – Centrul Cultural „Ion Manu” Otopeni

3) Modalităţi de predare a jocului tradiţional românesc

Forme şi metode de predare a jocului tradiţional românesc necesare pregătirii dansatorilor: elementele jocului abordat, muzica, ritmul şi tempoul, spaţiul şi zona folclorică, costumul popular şi modul de purtare al acestuia, atitudinea şi expresivitatea artistului dansator în momentul prezentării actului artistic pe scenă.

Moderatori: Ionel Garoafă, Liliana Comana, Mircea Resiga, Grigore Simionca, George Palaniuc, Ştefan Neagu.

PROGRAM COLOCVIUL NAŢIONAL

„COREGRAFIA DANSULUI TRADIŢIONAL ASTĂZI”,

ed. a XII-a, 7-10 aprilie 2022

Locul desfăşurării: Sala de spectacole a Centrului de Perfecţionare Profesională Buşteni

Joi, 07 aprilie 2022

16.30-17.15

Cuvânt de bun venit şi deschiderea oficială a colocviului;

Moment de reculegere şi vizionarea filmului „In memoriam Nelu Ghiorghe”

17.30-19.00

Prezentări şi studii practice de jocuri tradiţionale din Bucovina

Prezintă maestru coregraf George Palaniuc – Ansamblul profesionist „Ciprian Porumbescu” – Suceava

19.00-19.30

Filmarea materialului predat de Maestrul coregraf George Palaniuc

Vineri, 08 aprilie 2022

10.00-13.00

Prezentare şi modalităţi de punere în scenă a jocurilor populare din Ţara Lăpuşului, subzona etnofolclorică a Maramureşului;

Prezintă maestru coregraf Grigore Simionca – CJCPCT „Liviu Borlan” Maramureş

13.00-13.30

Filmarea materialului predat de Maestrul coregraf Grigore Simionca

17.30-19.00

Scrierea jocurilor populare, metoda Tita Sever şi Theodor Vasilescu; prezentarea jocurilor populare specifice Iaşului

Prezintă profesor coregraf Ştefan Neagu – Şcoala Populară de Artă Iaşi

Sâmbătă, 09 aprilie 2022

10.00-12.30

Prezentare şi modalităţi de punere în scenă a jocurilor tradiţionale din Hunedoara

Prezintă maestru coregraf Mircea Resiga – Ansamblul Profesionist „Drăgan Muntean” Deva

12.30-13.00

Filmarea materialului predat de Maestrul coregraf Mircea Resiga

19.00

Spectacolul folcloric HAI LA HORA ROMÂNEASCĂ!

21.30

Vizionare film retrospectivă a celor unsprezece ediţii ale Colocviului Naţional „Coregrafia dansului tradiţional astăzi”, urmată de discuţii libere

Duminică, 10 aprilie 2022

10.00-12.00

Închiderea celei de a XII-a ediţii a colocviului.

Sursa: Centrului Judeţean de Cultură Prahova