Muzeul de Istorie Prahova face precizări referitoare la descoperirea vasului de bronz pe valea râului Vărbilău
 
În urma apariţiei în presa locală şi naţională a ştirii referitoare la descoperirea unui vas din bronz de mari dimensiuni, Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova face următoarele precizări:
 
1. Descoperitorii au contactat telefonic Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova duminică 6 februarie 2022 în jurul orei 13.30 pentru a comunica descoperirea cu ajutorul detectorului de metale a unui vas din bronz de mari dimensiuni pe valea râului Vărbilău.
 
2. Muzeograful de serviciu a solicitat mai multe detalii şi câteva fotografii ale piesei şi ale locului descoperirii. După vizualizarea fotografiilor muzeograful de serviciu le-a transmis să contacteze reprezentanţii Direcţiei Judeţene pentru Cultură Prahova şi să reacopere cu pământ vasul pentru protecţia sa până la deplasarea la locul descoperirii a unor specialişti şi demararea cercetărilor arherologice preventive.
 
3. Descoperitorii au ignorat sugestiile muzeografului de serviciu şi au continuat pe cont propriu lucrările de scoatere a cazanului. Afirmaţia potrivit căreia descoperitorii au fost în legătură, prin videoconferinţă cu reprezentanţi ai Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova, pe durata celor cinci ore cât au durat săpăturile pentru scoaterea cazanului este falsă.
 
4. Din punct de vedere legal în cazul unor astfel de ”descoperiri întâmplătoare” cu ajutorul detectorului de metale Muzeul Judeţean de istorie şi Arheologie Prahova (muzeele în general) nu au atribuţii.
 
            Conform articolului 13, litera c din ORDONANŢA nr. 43 / 30 ianuarie 2000 (**republicată**) privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional*): ”serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Cultelor ” asigură supravegherea de specialitate a lucrărilor la care au fost consemnate descoperiri arheologice întâmplătoare, declanşând, după caz, procedurile de clasare prevăzute de lege;”
 
            Conform Articolul 49 din LEGEA nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, republicată, cu modificările ulterioare: (1) Persoanele fizice care au descoperit în mod întâmplător bunuri din categoria celor prevăzute la art. 46 alin. (1) sunt obligate să le predea, în termen de 72 de ore de la descoperire, primarului unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază a fost făcută descoperirea.
 
(2) Primarul este obligat să înştiinţeze serviciul public deconcentrat al Ministerului Culturii, în termen de 72 de ore, cu privire la bunurile descoperite, luând totodată măsuri de pază şi de conservare a acestora.
 
(3) Primarul este obligat să predea bunurile astfel descoperite, în termen de 10 zile, serviciului public deconcentrat al Ministerului Culturii.
 
            În aceste condiţii asocierea Muzeului Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova şi a specialiştilor săi cu lucrările desfăşurate de către descoperitorii vasului din bronz este regretabilă şi fără temei, aducându-ne prejudicii de imagine.
 
Vă aducem la cunoştiinţă că în prezent vasul a fost preluat de către instituţia noastră de la Direcţia Judeţeană pentru Cultură Prahova şi au fost demarate procedurile specifice pentru restaurarea şi conservarea sa în condiţii optime. S-a constatat că în timpul scoaterii din pământ de către descoperitori, cazanul a suferit importante deteriorări care vor îngreuna procesul de restaurare. În urma unei prime evaluări, cazanul poate fi încadrat în descoperirile aparţinând epocii târzii a bronzului (a doua jumătate a mileniului al II-lea a. Chr. – aproximativ 1400 - 1200 a. Chr.). Funcţionalitatea precum şi alte detalii privind această piesă urmează a fi stabilite în urma unor cercetări mai aprofundate, atât la locul descoperirii cât şi în laboratoarele muzeului.
 
Sursa:Comunicat Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova
 
Foto ilustrativ/observatorulph.ro