Cercetări arheologice pe Valea Teleajenului 2021
 În perioada 10-22 mai 2021, Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova, în colaborare cu Institutul de Arheologie ”Vasile Pârvan” al Academiei Române, a desfăşurat cercetări arheologice în siturile de la Gura Vitioarei (cetate getică, sec. II - I a. Chr.), Homorâciu (cetate getică, sec I a. Chr. - I p. Chr.) şi Plopeni - ”Cetatea Fetii” (fortificaţie aparţinând primei epoci a fierului - Hallstatt), judeţul Prahova. Aceste situri fac parte din zona de interes major a Proiectului HILANDS – ”Peisaje ascunse: explorarea prin teledetecţie şi LIDAR a drumurilor, graniţelor şi câmpurilor de luptă din Carpaţii de Sud-Est”, finanţat de către Ministerul Cercetării şi Inovării. La aceste cercetări din partea Muzeului Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova au participat dr. Bogdan Ciupercă, Cătălin Dîscă şi dr. Tudor Hila. Din echipa de cercetare au mai făcut parte dr. Valeriu Sîrbu (coordonatorul proiectului), dr. Sebastian Matei, dr. Dragoş Măndescu, dr. Călin Şuteu şi dr. Dan Ştefan.
 
Având în vedere plasarea celor trei situri amintite pe Valea Teleajenului, de-a lungul unei căi de comunicaţie foarte importante, care leagă Transilvania de Muntenia, şi a faptului că în cele trei situri nu s-au efectuat cercetări arheologice, în cadrul proiectului HiLands ne-am propus documentarea celor trei situri cu scopul de a determina stratigrafia, cronologia şi dinamica locuirii.
 
În timpul cercetărilor derulate în această campanie s-a realizat o evaluare de teren (atât a siturilor propriu-zise cât şi a zonelor înconjurătoare), sondaje arheologice şi cercetări interdisciplinare; activităţi prevăzute în proiectul HiLands şi planificate pentru anul 2021. S-au utilizat rezultatele investigaţiilor LIDAR, UAV şi geofizice (magnetometrie, electrometrie, etc) obţinând rezultate deosebite atât în ceea ce priveşte stratigrafia şi planimetria siturilor menţionate. Au fost efectuate sondaje arheologice în principalele sectoare ale siturilor, atât pe platou cât şi pe terase.
 
În urma cercetărilor întreprinse a rezultat un material arheologic interesant şi bogat ce va intra în patrimoniul Muzeului Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova.
 
Sursa:Comunicat Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova