OFERTA EDUCAŢIONALĂ A MUZEULUI JUDEŢEAN DE ISTORIE ŞI ARHEOLOGIE PRAHOVA PENTRU ANUL ŞCOLAR 2020-2021
 
 
Pentru susţinerea unor metode alternative de învăţare/cunoaştere şi educare/dezvoltare, Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova şi secţiile sale din Ploieşti şi judeţ propun unităţilor de învăţământ următoarele teme/moduli, în vederea încheierii de parteneriate educaţionale, care se pot desfăşura, cu respectarea măsurilor în vigoare pentru limitarea răspândirii COVID-19, în spaţiile muzeale, la sediile unităţilor de învăţământ sau on-line:
 
În Ploieşti:
 
·  Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova,
 
str. Toma Caragiu, nr.10, tel.0244/514 437; 0244/522 656; 0745 366 219
 
I. Istorie locală şi naţională
 
- Începuturile istoriei: izvoare scrise şi nescrise
 
- Traian şi Decebal
 
- Figuri de domnitori care au marcat istoria românilor
 
(Mircea cel Bătrân, Iancu de Hunedoara,Vlad Ţepeş, Ştefan cel Mare, Mihai Viteazul)
 
- Alexandru Ioan Cuza, domnitorul Principatelor Unite
 
- Tripla semnificaţie a zilei de 9 mai
 
(Ziua Independenţei de stat a României, Ziua Europei, Ziua Victoriei)
 
- Marea Unire – 1 decembrie 1918
 
- Regii României
 
- Ploieştiul de altădată
 
- Castele, palate şi conace româneşti
 
- Monumente de for public şi de arhitectură ale oraşului Ploieşti:
 
Statuia Libertăţii, Monumentul Vânătorilor
 
- Organizarea armatei române în Marele Război
 
- Eroi prahoveni ai Războiului de Întregire Naţională:
 
arh. Alexandru Zagoriţ, medic Gh. D. Popescu, căpitan Ştefan Curculescu.
 
- Introducere în numismatică
 
·  Numismatica, ştiinţă auxiliară a istoriei
 
·  Moneda, simbol al suveranităţii unui stat
 
·  Istoria monedei naţionale a României
 
- Artă şi tehnică
 
·  De la opaiţ la becul electric
 
-    Costumul tradiţional românesc
 
-    Primul muzeu al Prahovei
 
-    Revoluţia română din decembrie 1989
 
-    100 de ani de la Mica Antantă
 
-    Primul mare arheolog prahovean – Grigore Tocilescu şi arheologia romantică
 
-    De la pana de scris la instrumentele moderne
 
II. Tradiţii şi obiceiuri la români
 
-   Tradiţii de iarnă la români
 
·  Pledoarie pentru colind
 
-   Sărbători de început de primăvară
 
·  „Doamne ajută cui sărută (Dragobete) Şi prieşte cui iubeşte!”
 
- Mărţişorul, vestitorul primăverii
 
-   Tradiţii şi obiceiuri de Paşte
 
·  Sărbătoarea Floriilor
 
·  Sfântul Paşte – Învierea
 
·  Muzeul Ceasului „Nicolae Simache”,
 
str. Nicolae Simache, nr.1, tel. 0244/542861
 
I. Povestea timpului - începuturile orologeriei
 
- De la cadranul solar la ceasul mecanic – lecţie tematică
 
- Cadranul solar - strămoşul ceasornicelor – prezentare PowerPoint şi atelier practic
 
- Nisiparniţa, din antichitate până în zilele noastre – prezentare PowerPoint şi atelier practic
 
 
II. Ceasuri germane din zona munţii Pădurea Neagră
 
- Istoria ceasurilor din Pădurea Neagră – lecţie tematică
 
- Ceasurile din Pădurea Neagră din patrimoniul muzeului
 
- Inspiraţie şi culoare – atelier practic
 
 
III. Ceasuri de personalităţi istorice
 
- Personalităţi ale Unirii din 1859 – prezentare PowerPoint
 
- Ceasurile Independenţei – prezentare PowerPoint
 
- Personalităţi ale Marii Uniri – prezentare PowerPoint
 
 
IV. Mâini îndemânatice
 
- Să ne confecţionăm singuri ornamente pentru brad – atelier practic
 
- Mărţişorul - simbolul primăverii – atelier practic
 
- Felicitări de Paşti - inspiraţie şi culoare – atelier practic
 
 
·  Muzeul „I. L. Caragiale”,
 
str. Kutuzov, nr.1, tel. 0244/525394
 
 
 
I. Caragiale, omul şi opera
 
- Caragiale şi Junimea
 
- Caragiale, iubitor al naturii
 
- Procesul Caion
 
II. Incursiune în viaţa şi opera lui Caragiale
 
- Povestea urmaşilor lui Caragiale
 
- Caragiale în oglinda timpului
 
- Minunata lume a copilăriei
 
 
·  Muzeul Memorial „Nichita Stănescu”,
 
str. Nichita Stănescu, nr.1, tel. 0344/100768
 
 
 
I. Lecţii la muzeu
 
- Acasă la Nini
 
- Omul Nichita Stănescu
 
- Copilărie la Nichita 
 
·  Muzeul „Casă de Târgoveţ din secolele al XVIII-lea - al XIX-lea”,
 
str. Democraţiei, nr.2, tel. 0244/529439
 
 
 
I. Viaţa cotidiană din secolele XVIII-XIX în Prahova
 
- Incursiune în viaţa târgoveţilor
 
- Muzeul Hagi Prodan, mărturie a breslelor uitate
 
II. Tradiţii, obiceiuri şi meşteşuguri populare româneşti
 
- Descoperim meşteşugurile de altădată
 
- Dragobetele, sărbătoarea iubirii la români
 
- Colinde de iarnă pe prispa lui Hagi Prodan
 
III. Îmbogăţirea cunoştinţelor elevilor prin implicarea acestora în activităţi educative în colaborare cu instituţii de cultură locale
 
- Viaţa de târgoveţ în secolul XVIII
 
- Crăciunul la români
 
- Anul agrar
 
- Paştele tradiţii şi obiceiuri
 
- Lada de zestre a fetelor - şezătoare
 
IV. Ploieştii de ieri, Ploieştiul de azi
 
·  Muzeul Memorial „Paul Constantinescu”,
 
str. Nicolae Bălcescu, nr. 15, tel. 0244/522914
 
I. Paul Constantinescu, necunoscut
 
- Paul Constantinescu - profesorul
 
- Paul Constantinescu - muzica de film şi scenă
 
- Paul Constantinescu – caricaturi, autoportrete, desene
 
III. Povestea sunetelor
 
- Poveşti cu urechi – cu instrumente şi despre instrumente ...muzicale
 
- Istoria pianului
 
- Audiţii muzicale
În judeţ:
·  Muzeul Memorial „Constantin şi Ion Stere”
 
Bucov, tel. 0244/344040
 
I. Istoria altfel la muzeu – expuneri, prezentări PowerPoint, destinate completării cunoştinţelor elevilor din ciclul primar, gimnazial şi liceal; aplicaţii practice: pictură, desen, decupaje şi jocuri
 
- Figuri de domnitori care au marcat istoria românilor:
 
- Ploieştiul de ieri şi de azi
 
- Constantin Stere – viaţa şi activitatea
 
- Regimul comunist din România
 
- Popoare de ieri (dacii, romanii, grecii, slavii, turcii, galii)
 
II. Tradiţii şi obiceiuri la români
 
- Tradiţii de iarnă la români (Sf. Andrei, Sf. Nicolae, Sf. Ignatius, Crăciunul, Anul Nou, Boboteaza, Sf. Ion)
 
- Sărbători de primăvară în tradiţia populară (Dragobetele, Mărţişorul, Babele, Mucenicii, Alexie – omul lui Dumnezeu, Buna Vestire)
 
- Poveşti din lumea florilor
 
- Sărbătoarea Floriilor şi Sfântul Paşte
 
 
·  Muzeul „Conacul Pană Filipescu”,
 
Filipeştii de Târg, tel. 0244/389480
 
I. Gheorghe Grigore Cantacuzino „Nababul” – Istoria celor trei palate lăsate moştenire
 
- Micul Trianon – Floreşti;
 
- Palatul Cantacuzino din Buşteni;
 
- Palatul Cantacuzino din Bucureşti.
 
II. Şerban Cantacuzino, promotor al oastei şi limbii române
 
- Oastea Ţării Româneşti în timpul lui Şerban Cantacuzino;
 
- Asediul Vienei (1683);
 
- Biblia de la Bucureşti (1688), prima biblie în limba română.
 
III. Conacul „Pană Filipescu”, monument de arhitectură, patrimoniu cultural
 
- Repere de arhitectură Cantacuzine şi Brâncovenească;
 
- Familia Cantacuzino în arta plastică românească;
 
- Curtea boierească în pragul celor mai importante sărbători creştine
 
   (ateliere de pictură, activităţi de creaţie).
 
·  Muzeul „Crama 1777”,
 
Valea Călugărească, tel. 0244/235470
I. Numele nu stă degeaba pe om
 
- Povestea numelui pe care îl porţi
II. Florile –zâmbetele pământului
 
- Povestea florilor
 
III. Mai e Rai
 
- Povestea plantelor de leac
 
IV. 7 – cifra desăvârşirii lumii şi împlinirii vremii
 
- Povestea zilelor săptămânii
 
V. Lumea emoţiilor
 
- Semnele simbol ale artei populare româneşti
 
VI. Vorbe de duh
 
- Despre savoarea şi sensul vieţii în înţelepciunea populară românească
 
 
·  Muzeul „Casa Domnească”,
 
Brebu, tel. 0244/357731
 
I. Relaţiile de politică externă ale domnitorului Matei Basarab (1632-1654)
 
   cu Moldova şi Transilvania
 
- Conflictele armate ale domnitorului Matei Basarab (1632-1654)
 
   cu Vasile Lupu (1634-1653) - domnitorul Moldovei
 
- Tratatul de pace dintre Ţara Românească şi Moldova
 
- Alianţa politico-militară dintre Ţara Românească şi Transilvania
 
II. Conflagraţia Primului Război Mondial şi Congresul de Pace de la Paris
 
- Consiliul de Coroană desfăşurat la Castelul Peleş şi neutralitatea României
 
- Decizia intrării României în Primul Război Mondial din anul 1916
 
   şi mutarea temporară a capitalei la Iaşi
 
- Discursul Reginei Maria în timpul desfăşurării lucrărilor Congresului de Pace
 
   de la Paris 1918 şi înfăptuirea României Mari
 
III. Domnitorul Constantin Brâncoveanu (1688 – 1714) şi
 
     consacrarea unui stil artistic de valoare universală
 
- Crearea „Stilului Brâncovenesc”, cu influenţe occidentale şi orientale
 
- Mânăstirea Hurezi, monument arhitectural UNESCO – necropola familiei voievodale
 
- Palatele de la Mogoşoaia şi Potlogi – simboluri aulice ale „Domniei Brâncoveneşti”.
 
·  Muzeul Memorial „Cezar Petrescu”,
 
Buşteni, str. Tudor Vladimirescu, nr.1, tel. 0244/321080
 
I. Cezar Petrescu – şi timpul său
 
- De la copilărie la maturitate, destinul unui scriitor
 
- Cezar Petrescu între cele două războaie mondiale
 
- Istoria ultimilor ani de viaţă
 
 
 
II. Incursiune în universul literar al lui Cezar Petrescu
 
- Cezar Petrescu şi eroii săi
 
- De la dragoste la război, discuţii pe baza romanului de debut „Întunecare”
 
- „Nepoţii gornistului” – concurs de interpretare a personajelor
 
III. Publicistica lui Cezar Petrescu
 
- Prezentarea şi studierea unor articole din „România”
 
- Cezar Petrescu şi revista „Gândirea”
 
- Realizarea unor articole pe tema „Acasă la Cezar Petrescu” – concurs literar
 
·  Muzeul Memorial „Nicolae Iorga”,
 
Vălenii de Munte, str. George Enescu, nr. 1-3, tel. 0244/280861
 
I. Posteritatea lui Nicolae Iorga
 
- Nicolae Iorga la Vălenii de Munte
 
- Un profil de geniu
 
- Ziarul „Neamul Românesc” la Vălenii de Munte
 
II. Rolul lui Nicole Iorga în presa românească la început de secol XX
 
- Ziarul „Neamul românesc”, reper al presei româneşti, sub conducerea lui Nicolae Iorga
 
- Tipografia „Neamul românesc” de la Vălenii de Munte
 
- Articolele de fond semnate de Nicolae Iorga, mărturii peste timp.
 
·  Muzeul de Artă Religioasă „Nicolae Iorga”,
 
Vălenii de Munte, str. George Enescu, nr. 1, tel. 0244/280861
 
 
I. Din tainele calendarului creştin ortodox român
 
- Scurt istoric al calendarului creştin ortodox
 
- Principalele sărbători religioase din calendarul creştin ortodox român
 
- Povestiri religioase pentru copii
 
·  Muzeul de Etnografie a Văii Teleajenului,
 
Vălenii de Munte, str. George Enescu, nr. 1-3, tel. 0244/280861
 
 
I. Furcile de tors din colecţia Muzeului de Etnografie
 
- Crestături în lemn
 
- Ornamentică
 
- Furcile de tors cu aripi
II. Tradiţia ţesutului covoarelor populare
 
- Tehnica de ţesut a covoarelor tradiţionale româneşti
 
- Motivele tradiţionale întâlnite în covoare pentru fiecare regiune a ţării
 
- Modele de covoare din patrimoniul Muzeului de Etnografie al Văii Teleajenului
III. Fierăritul la Vălenii de Munte
 
- Metalurgia fierului
 
- Importanţa meşteşugului
 
- Atelierul de fierărie
 
·  Muzeul „Conacul Bellu”
 
Urlaţi, str. Orzoaia de Sus, nr. 12, tel. 0244/27172
 
 
I. Momente de istorie locală
 
- Şase milenii de istorie locală - Urlaţi
 
- Istoria, cea mai frumoasă poveste - Constantin Brâncoveanu, domn cu moşie la Urlaţi
 
- Altfel de şcoală la muzeu – Istoria artei fotografice în România şi Europa, sec. XIX
 
II. Tradiţii la români
 
- Tradiţii de iarnă în zona Urlaţiului
 
- Sărbători Pascale – tradiţii şi obiceiuri
 
- Târguri din „moşi, strămoşi” pe meleaguri urlăţene
 
 
III. Despre vitejia înaintaşilor noştri
 
- Muzeul – Poartă a trecutului pentru prezent şi viitor
 
- Eroii noştri locali
 
- Tabără de creaţie pentru o zi
 
·  Muzeul „Foişorul Bellu”
 
Urlaţi, str. Orzoaia de Sus, nr. 12, tel. 0244/271721
 
I. Aparatul de fotografiat – ochiul magic din trecut spre viitor
 
- Repere cronologice;
 
- Formarea imaginii în aparatul de fotografiat;
 
- Curiozităţi despre aparatul de fotografiat;
 
- Aparate de fotografiat şi filmat din colecţia muzeului.
 
II. Ia românească, haina pe care se cos suflete
 
- Port popular tradiţional din Banat, Oltenia şi Muntenia la sfârşitul secolului XIX;
 
- Costume din colecţia lui Alexandru Bellu.
 
 
 
III. Pictura pe sticlă – „reuniune” între tehnica apusului şi spiritualitatea răsăritului
 
- Istoria apariţiei sticlei;
 
- Pictura pe sticlă;
 
- Icoana pe sticlă.
 
Pentru muzeele:
 
- Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova, Ploieşti;
 
- Muzeul „Ceasului „Nicolae Simache” Ploieşti:
 
Taxa pentru parteneriat educaţional-şcolar:
 
- 6 lei/elev/modul – la sediul muzeului;
 
- 8 lei/ modul/atelier - la sediul muzeului;
 
- 10 lei/elev/modul – la sediul beneficiarului.
 
Pentru:
 
- Muzeul „Conacul Pană Filipescu” Filipeştii de Târg
 
Taxa pentru parteneriat educaţional-şcolar:
 
- 6 lei/elev/modul – la sediul muzeului;
 
- 6 lei/ modul/atelier - la sediul muzeului;
 
- 8 lei/elev/modul – la sediul beneficiarului.
 
Pentru muzeele:
 
- Muzeul Memorial „Nichita Stănescu” Ploieşti;
 
- Muzeul Memorial „Paul Constantinescu” Ploieşti;
 
- Muzeul „Casă de Târgoveţ din sec. XVIII-XIX” Ploieşti;
 
- Muzeul „Ion Luca Caragiale” Ploieşti;
 
- Muzeul Memorial „Constantin şi Ion Stere” Bucov;
 
- Muzeul „Casa Domnească” Brebu;
 
- Muzeul Memorial „Nicolae Iorga” Vălenii de Munte;
 
- Muzeul de Artă Religioasă Vălenii de Munte;
 
- Muzeul de Etnografie a Văii Teleajenului Vălenii de Munte;
 
- Muzeul „Conacul Bellu” Urlaţi;
 
- Muzeul Memorial „Cezar Petrescu” Buşteni;
 
- Muzeul „Crama 1777” Valea Călugărească:
 
Taxa pentru parteneriat educaţional-şcolar:
 
- 4 lei/elev/modul – la sediul muzeului;
 
- 6 lei/ modul/atelier - la sediul muzeului;
 
- 6 lei/elev/modul – la sediul beneficiarului.
 
 
Solicitările se primesc oficial pe mail: office@histmuseumph.ro;
 
relatiipublice.muzeuistorie@yahoo.com
 
sau pe fax: 0244/522656;
 
0244/514437.
 
Sursa:Comunicat Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova