FESTIVALUL CULTURAL INTERNAŢIONAL BREAZA 2019
 
TINERII INTERPREŢI ROMÂNI ŞI STRĂINI ŞI-AU DAT ÎNTÂLNIRE ÎN
ACEST ORA Ş-ZONA SUPRANUMITĂ ”MICA ELVE ŢIE-COL Ţ DE RAI”
PENTRU A SUSŢINE RECITALURI ŞI CURSURI DE MASTERCLASS CU
PROFESORI DE TALIE NAŢIONALĂ ŞI INTERNAŢIONALĂ.
AERUL OZONAT ÎMBOGĂ ŢIT CU IONI NEGATIVI DIN ZONĂ
ARE UN EFECT TERAPEUTIC, IZOVOARELE CU APĂ MINERALĂ DIN
ZONĂ SUNT SULFUROASE, CALCICE, SODICE, HIPOTONICE-ACESTE
LUCRURI ÎMPREUNĂ CU TERAPIA MUZICII DAU REZULTATE
INIMAGINABILE.
ÎN PERIOADA 21-28 IULIE 2019, LA BREAZA SE VA
DESFĂŞURA A DOUA EDIŢIE ÎN ACEST AN, PRIMA INTERNAŢIONALĂ A
FESTIVALULUI CULTURAL INTERNAŢIONAL CU PROFESORI DE
RENUME INTERNA ŢIONAL ŞI CURSANŢI ROMÂNI ŞI STRĂINI TOŢI
REUNINDU-SE ÎN CADRUL CURSURILOR DE MASTERCLASS ŞI CU
RECITALURI CARE SE VOR DESFĂŞURA ÎN FIECARE SEARĂ PE
PARCURSUL ACESTEI PERIOADE.
ÎN ACEST AN PROTAGONI ŞTII ACESTUI PROIECT
SUNT:
PRE ŞEDINTE FESTIVAL: PRIMAR GHEORGHE RICHEA
CONSILIER CULTURAL: CIPRIAN EZARU
DIRECTOR ARTISTIC: PROF. DOINA SALIU
SECRETAR ARTTISTIC: PROF. SUSANA DANIELA LEFTER
MANAGER DE PROIECT: ALEXANDRU CAZAN DIRECTORUL
CENTRULUI CULTURAL ”ION MANOLESCU”
ACEST PROIECT A FOST DEMARAT ÎN URMĂ CU DOI ANI
DE CĂTRE DOAMNELE PROFESOR: DOINA SALIU ŞI CLAUDIA
MĂRCULESCU FIRL DIN DORIN ŢA DE A ADUCE CULTURA MUZICALĂ
PE ACESTE MELEAGURI DE BASM.
DORINŢA ORGANIZATORILOR ESTE CA ACEST PROIECT
SĂ PRINDĂ CONTUR ŞI SĂ SE RIDICE LA CEL MAI ÎNALT NIVEL
ARTISTIC.
STAGIUNEA ”PRELUDIUL FESTIVALULUI” DESFĂ ŞURATĂ
PE PARCURSUL A 6 LUNI-6 CONCERTE A GĂZDUIT RECITALURI DE O
REZONANŢĂ UIMITOARE CE A AVUT ECOURI NA ŢIONALE ŞI 
2
INTERNAŢONALE CU UN PUBLIC DIN CE ÎN CE MAI NUMEROS ŞI MAI
ENTUZIAST.
LA ACEASTĂ PRIMĂ EDI ŢIE INTERNAŢIONALĂ S-AU
ÎNSCRIS PESTE 60 DE CURSANŢI ŞI AŞTEAPTĂ CU NERĂBDARE A
PETRECE ZILE DE NEUITAT ÎN MINUNATA STAŢIUNE BREAZA CU
REZONANŢE MUZICALE ALĂTURI DE PERSONALITĂŢI NA ŢIONALE ŞI
INTERNA ŢIONALE.
ÎN CADRUL FESTIVALULUI VOR AVEA LOC RECITALURI LA
CASTELUL PELEŞ, SALA AMFITEATRU A PRIMĂRIEI ORA,ŞULUI
BREAZA, CASA MEMORIALĂ ”GEORGE ENESCU” VILA LUMINIŞ -SINAIA
URMÂND CA ÎN CURSUL LUNII OCTOMBRIE SĂ AIBĂ LOC GALELE
MASTERANZILOR FESTIVALULUI LA FILAMORNICA ”PAUL
CONSTANTINESCU” DIN PLOIEŞTI ŞI MUZEUL NAŢIONAL ”GEORGE
ENESCU”-BUCUREŞTI.
PROGRAMUL COMPLET AL RECITALURILOR DIN CADRUL
FESTIVALULUI (vezi foto)