Ofertele educationale ale Muzeului  Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova

Pentru susţinerea unor metode alternative de învăţare/cunoaştere şi educare/dezvoltare, Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova şi secţiile sale din Ploieşti şi judeţ propun unităţilor de învăţământ următoarele teme/moduli, în vederea încheierii de parteneriate educaţionale, care se pot desfăşura atât în spaţiile muzeale, cât şi la sediile unităţilor de învăţământ:

 

În Ploieşti

 

·  Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova,

str. Toma Caragiu, nr.10, tel.0244/514 437; 0244/522 656; 0745 366 219

 

I. Istorie locală şi naţională

II. Tradiţii şi obiceiuri la români

 

 

·  Muzeul Ceasului „Nicolae Simache”,

str. Nicolae Simache, nr.1, tel. 0244/542861

 

I. Povestea timpului – începuturile orologeriei

II. Ceasuri germane din zona munţii Pădurea Neagră

III. Ceasuri de personalităţi istorice

 

·  Muzeul „I. L. Caragiale”,

str. Kutuzov, nr.1, tel. 0244/525394

 

I. Caragiale, omul şi opera

II. Eroii lui Caragiale

III. Caragiale, contemporanul nostru

 

·  Muzeul Memorial „Paul Constantinescu”,

str. Nicolae Bălcescu, nr. 15, tel. 0244/522914

 

I. Ploieşti – viaţa muzicală

II. Paul Constantinescu, necunoscut

III. Povestea sunetelor

 

·  Muzeul Memorial „Nichita Stănescu”,

str. Nichita Stănescu, nr.1, tel. 0344/100768

 

I. Povestiri despre Nichita

II. Aici s-a născut „Îngerul Blond”

III. Poetul, ca şi soldatul...

 

·  Muzeul „Casa de Târgoveţ din secolele al XVIII-lea - al XIX-lea”,

str. Democraţiei, nr.2, tel. 0244/529439

 

I. Viaţa cotidiană din secolele XVIII-XIX în Prahova

II. Tradiţii, obiceiuri şi meşteşuguri populare româneşti

III. Muzeul – reper în educaţia elevilor

În judeţ

 

·  Muzeul Memorial „Constantin şi Ion Stere”

Bucov, tel. 0244/344040

 

I. Istorie

II. Tradiţii şi obiceiuri la români

 

·  Muzeul „Conacul Pană Filipescu”,

Filipeştii de Târg, tel. 0244/389480

 

I. Cantacuzinii, promotori ai culturii

II. Ctitoriile familiei Cantacuzino în judeţul Prahova

III. Conacul „Pană Filipescu”, un patrimoniu regăsit

 

·  Muzeul „Casa Domnească”,

Brebu, tel. 0244/357731

 

I. Domnia lui Constantin Brâncoveanu (1688-1714) – valenţe europene

II. 1 Decembrie 1918 – Unirea poporului român după prima conflagraţie mondială

III. Domnitorul Matei Basarb (1632 – 1654) şi reformele aplicate în perioada domniei

IV. Valori de arhitectură medievală din Ţara Românească, Patrimoniu Cultural European

 

·  Muzeul Memorial „Cezar Petrescu”,

Buşteni, str. Tudor Vladimirescu, nr.1, tel. 0244/321080

 

I. Pe urmele marelui scriitor, Cezar Petrescu

II. Să fim prieteni

III. Scriitori români în oglinda timpului

 

·  Muzeul Memorial „Nicolae Iorga”,

Vălenii de Munte, str. George Enescu, nr. 1-3, tel. 0244/280861

 

I. Posteritatea lui Nicolae Iorga

II. Universitaea Populară de Vară

III. Anul 1918 în istoria României

 

·  Muzeul de Artă Religioasă „Nicolae Iorga”,

Vălenii de Munte, str. George Enescu, nr. 1, tel. 0244/280861

 

I. Rolul lui Nicole Iorga în presa românească la început de secol XX

II. Nicolae Iorga şi Comisia Monumentelor Istorice

III. Din tainele calendarului creştin ortodox român

 

·  Muzeul de Etnografie a Văii Teleajenului,

Vălenii de Munte, str. George Enescu, nr. 1-3, tel. 0244/280861

 

I. Furcile de tors din colecţia Muzeului de Etnografie

II. Icoană pe sticlă (atelier)

III. Fierăritul la Vălenii de Munte

 

·  Muzeul „Crama 1777”,

Valea Călugărească, tel. 0244/235470

 

I. Povestea culorilor

II. Povestea sărbătorilor

III. Povestea hainelor de sărbătoare

 

·  Muzeul „Conacul Bellu”

Urlaţi, str. Orzoaia de sus, nr. 12, tel. 0244/271721

 

I. Momente de istorie locală

II. Tradiţii la români

III. Despre vitejia înaintaşilor noştri