De astazi, Primăria Municipiului Ploieşti  executa servicii de dezinsecţie şi deratizare pe domeniul public al oraşului
Primăria Municipiului Ploieşti informează cetăţenii că, începând de astăzi, se vor executa servicii de dezinsecţie şi deratizare pe domeniul public al oraşului.
Operatorul S.C. CORAL IMPEX S.R.L va executa în perioada amintită următoarele servicii:
• dezinsecţie combatere ţânţari în spaţiile verzi, parcuri aparţinând domeniului public şi privat, în intervalul orar 05.00 – 11.00;
• dezinsecţie combatere ţânţari în spaţiile deschise din domeniul public precum şi spaţiile deschise aparţinând persoanelor fizice şi juridice de pe aliniamentele stradale, în intervalul orar 22.00-04.00;
• deratizare în spaţiile deschise din domeniul public şi privat, în intervalul orar 08.00 – 17.00.
Produsele care vor fi utilizate în cadrul acestor operaţiuni sunt următoarele:
 Cymina Plus, având substanţă activă cypermethrin, tetramethrin, piperonyl butoxide, folosit pentru combaterea insectelor adulte;
 Vectobac WG, având substanţă activă bacillus thuringiensis, folosit pentru combaterea larvelor;
 Detral Super, având substanţă activă deltamethrin, esbiothrin, folosit pentru combaterea insectelor;
Biopren 50 LML, având substanţă activă s-metopren, folosit pentru combaterea larvelor;
Colbrom, având substanţă activă bromadiolone, folosit pentru combaterea rozătoarelor.
Suplimentar pot fi utilizate şi alte substanţe avizate de Ministerul Sănătăţii, cu acordul prealabil al beneficiarului.
Produsele menţionate se regăsesc în Registrul Naţional al Produselor Biocide avizate de către Ministerul Sănătăţii pentru profilaxia sanitar – umană şi fac parte din grupele Xn (gr. III) si Xi (gr. IV) de toxicitate.
Acţiunile se desfăşoară în conformitate cu prevederile OMS 119/2014 şi cu recomandările Institutului Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie Cantacuzino, privind activităţile de dezinsecţie la nivel comunitar.
Serviciile de dezinsecţie şi deratizare pe domeniul public al municipiului Ploieşti vor fi executate cu utilaje portabile şi autopurtate. Personalul implicat în execuţia serviciilor este calificat în funcţia de agent D.D.D., în conformitate cu legislaţia în vigoare şi este dotat cu echipament de protecţie corespunzător.
Pentru ca activităţile de dezinsecţie şi deratizare să fie eficiente, acestea trebuie efectuate în mod unitar, la nivelul întregii localităţi, atât pe domeniul public, cât şi privat.
În acest sens, facem apel către cetăţeni, asociaţii de locatari/proprietari, agenţi economici şi instituţii publice să efectueze activitatea de dezinsecţie şi deratizare pe proprietăţi, în clădiri şi în subsolul blocurilor, concomitent cu acţiunea municipalităţii.
În cazul în care condiţiile meteorologice vor împiedica desfăşurarea acestor activităţi, perioada de efectuare a serviciilor de dezinsecţie şi deratizare va fi prelungită.
Adresăm rugămintea ca, în perioada menţionată, să fie luate toate măsurile care se impun în vederea protejării familiilor de albine din municipiul nostru.
 În caz contrar, Primăria municipiului Ploieşti şi S.C. Coral Impex S.R.L. vor fi absolvite de orice responsabilitate.
 
Sursa:Primăria Municipiului Ploieşti