Valea Slănicului va fi conectată la reţeaua de gaze în mai puţin de trei ani.  A fost semnat contractual de finanţare
IULIAN DUMITRESCU, preşedintele Consiliului Judeţean Prahova: „ Am avut emoţii când am semnat contractul de finanţare pentru introducerea gazelor pe Valea Slănicului. Este un vis pe care îl vom transforma în realitate cu ajutorul fondurilor europene“
 
Judeţul Prahova va beneficia de finanţare europeană pentru realizarea proiectului “Înfiinţare reţea inteligentă de distribuţie gaze naturale în judeţul Prahova - comunele Cocorăştii Mislii, Vâlcăneşti, Cosminele, Dumbrăveşti, Varbilău, Aluniş, Ştefeşti, Bertea şi oraşul Slănic”
Contractul de finanţare a fost semnat, iar fondurile pentru concretizarea investiţiei sunt asigurate prin Programul Operaţional Infrastructură Mare (POIM) - Axa Prioritară 8 – Sisteme Inteligente şi Sustenabile de transport al energiei electrice şi gazelor naturale, Obiectivul Specific 8.2 Creşterea gradului de interconectare a Sistemului Naţional de Transport a gazelor naturale cu alte state vecine.
 
Valoarea totală a Contractului de finanţare este de 150.989.246,42 lei, iar perioada de implemnetare este de 29 de luni. 
 
„Introducerea gazelor pe Valea Slănicului este un vis de zeci de ani al locuitorilor din comunele Cocorăştii Mislii, Vâlcăneşti, Cosminele, Dumbrăveşti, Vărbilău, Aluniş, Ştefeşti, Bertea şi oraşul Slănic. Un vis pe care îl vom transforma în realitate cu ajutorul fondurilor europene. Am avut emoţii când am semnat contractul de finanţare pentru această investiţie. Avem proiecte şi studii de înfiinţare şi extindere reţele de gaze şi pentru alte localităţi prahovene. Vă asigur că nu vom rata nicio oportunitate de finanţare pentru lucrările majore de infrastructură care contribuie la  îmbunătăţirea calităţii vieţii prahovenilor şi care aduc dezvoltare economică“ - IULIAN DUMITRESCU, preşedintele Consiliului Judeţean Prahova
 
Dintre cele 13.468 gospodării identificate, în total, în oraşul Slănic şi comunele Cocorăştii Mislii, Vâlcăneşti, Cosminele, Dumbrăveşti, Vărbilău, Aluniş, Ştefeşti şi Bertea, prin proiect sunt propuse spre racordare u 8159 de gospodării şi instituţii publice  (8041 gospodării şi 118 instituţii publice).
 
 
De asemenea, proiectul presupune  realizarea unei infracturi inteligente de distribuţie a gazelor naturale (SMART ENERGY TRANSMISSION SYSTEM) în lungime de 297,880 km, constituită atât din conducte subterane cât si supraterane şi asigurarea unui grad de racordare de 60,58%.
 
Prin implementarea POIM se urmăreşte înfiinţarea şi dezvoltarea sistemelor inteligente şi sustenabile de transport al gazelor naturale prin îmbunătăţirea eficienţei energetice şi a securităţii aprovizionării prin dezvoltarea unor sisteme inteligente de distribuţie, stocare şi transport al energiei şi prin integrarea descentralizării producţiei de energie din surse regenerabile.
De asemenea, se vizează creşterea gradului de interconectare a Sistemului Naţional de Transport a gazelor naturale cu alte state vecine.
Prin racordarea clienţilor noncasnici, instituţii publice si operatori economici, la sistemul inteligent de distribuţie a gazelor naturale se va îmbunătăţi calitatea serviciilor publice prin:
alimentare cu energie termică 
asigurare a apei calde menajere
utilizare a gazelor naturale în procesele de producţie sau în activitatea curentă cu impact direct asupra competitivitţii operatorilor economici sau a calităţii serviciilor publice prestate de către instituţiile publice
 reducerea emisiilor de noxe în atmosferă ca urmare a utilizării combustibilului solid.
 
Sursa:Comunicat Consiliul Judetean Prahova