Clădirile DGASPC şi ale Complexelor de servicii comunitare din Breaza şi Vălenii de Munte, reabilitate prin PNRR

Consiliul Judeţean Prahova a depus, în data de 28 mai 2022, trei cereri de finanţare în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), pentru proiecte care vizează reabilitarea energetică a clădirilor publice. Solicitările pentru:

 • Renovare energetică a clădirilor publice - Complex servicii comunitare - Breaza - str. Ocinei nr. 2”

 • Renovarea energetică a clădirilor publice - DGASPC Prahova - Şos. Vestului, nr. 14-16 Ploieşti”

 • Renovarea energetică a clădirilor publice - Centru de servicii comunitare „Sf. Maria” - Vălenii de Munte - str. Berceni, nr. 44”

au fost făcute în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.2/1, Componenta 5 – Valul renovării, Axa 2 – Schema de granturi pentru eficienţă energetică şi rezilienţă în clădiri publice, Operaţiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice.

Valorile maxime eligibile, aferente celor trei proiecte se ridică la 5.185.375,27 lei (fără TVA) pentru Complexul de servicii comunitare Breaza, la 13.171.373,03 lei (fără TVA) pentru DGASPC Prahova şi la 7.672.027,95 lei (fără TVA) pentru Centrul de servicii comunitare din Vălenii de Munte. Cheltuielile neeligibile vor fi acoperite din bugetul propriu al judeţului.

Schema de finanţare va asigura lucrări de creştere a eficienţei energetice, lucrări de consolidare seismică şi alte lucrări complementare (cum ar fi protecţia împotriva incendiilor, accesibilitatea etc.). Întreaga schemă va asigura faptul că toate contractele îndeplinesc cerinţa relevantă de eficienţă energetică privind o reducere minimă a consumului de energie cu cel puţin 50 % în comparaţie cu consumul anual de energie pentru încălzire dinainte de renovare pentru fiecare clădire (cu excepţia clădirilor cu statut de bun cultural), lucru care va trebui să asigure o reducere a consumului de energie primară de cel puţin 30% (renovare moderată) şi peste 60% (renovare aprofundată) în comparaţie cu situaţia anterioară renovării.

Concret, operaţiunile de renovare vor consta în:

 • Lucrări de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii;

 • Lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire/a sistemului de furnizare a apei calde de consum;

 • Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice şi/sau termice pentru consum propriu; utilizarea surselor regenerabile de energie;

 • Lucrări de instalare/reabilitare/modernizare a sistemelor de climatizare şi/sau ventilare mecanică pentru asigurarea calităţii aerului interior;

 • Lucrări de reabilitare/ modernizare a instalaţiilor de iluminat în clădiri;

 • Sisteme de management energetic integrat pentru clădiri;

 • Sisteme inteligente de umbrire pentru sezonul cald;

 • Modernizarea sistemelor tehnice ale clădirilor, inclusiv în vederea pregătirii clădirilor pentru soluţii inteligente;

 • Lucrări pentru echiparea cu staţii de încărcare pentru maşini electrice, conform prevederilor Legii nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor, republicată;

 • Lucrări de reabilitare a instalaţiilor de fluide medicale (Instalaţii de oxigen);

 • Lucrări de recompartimentări interioare în vederea organizării optime a fluxurilor şi circuitelor medicale, doar pentru clădirile în care se desfăşoară activităţi medicale;

 • Alte tipuri de lucrări;

 • Instalare de staţii de încărcare rapidă pentru vehicule electrice aferente clădirilor publice (cu putere peste 22kW), cu două puncte de încărcare/staţie.

Sursa:CJ Prahova