A fost lansat proiectul privind reabilitarea retelor termice din Ploiesti, pentru creşterea eficienţei energetice în alimentarea cu căldură urbană

Consiliul Judeţean Prahova a găzduit conferinţa de lansare a proiectului Reabilitare reţele termice aferente SACET Ploieşti, pentru creşterea eficienţei energetice în alimentarea cu căldură urbană .

Proiectul beneficiază de finanţare prin Programul Operaţional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020, Axa prioritară 7 – Creşterea eficienţei energetice la nivelul sistemului centralizat de termoficare în oraşele selectate, Obiectiv Specific 7.1 – Creşterea eficienţei energetice în sistemele centralizate de transport şi distribuţie a energiei termice în oraşele selectate.

Contractul de finanţare a fost semnat, în decembrie 2021, între Consiliul Judeţean Prahova şi Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene.

Obiectivul investiţiei constă în creşterea eficienţei energetice la nivelul sistemului centralizat de alimentare cu energie termică din Municipiul Ploieşti, prin reducerea pierderilor de energie termică rezultate din reabilitarea reţelei primare de termoficare.

Prin proiect se reabilitează tronsoanele prioritare de reţele termice primare, în lungime de 24.235 m (12.117,5 m traseu). Lucările propuse au ca scop:

dezvoltarea sistemului centralizat de transport a energiei termice, în vederea asigurării sustenabilităţii acestui sistem pe termen lung

reducerea pierderilor de energie termică în reţelele de transport, asigurându-se astfel creşterea eficienţei energetice în întregul sistem şi totodată reducerea costurilor pentru energia termică livrată/vândută

reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră ca urmare a reducerii consumului

de combustibil cu 8.297,00 t CO2 echivalent, necesar pentru producerea energiei

termice ce reprezintă pierderile reduse, respectiv 8.288,00 t CO2

îmbunătăţirea parametrilor tehnici ai reţelelor termice care se reabilitează şi, ca o consecinţă, reducerea costurilor de exploatare şi mentenanţă

îmbunătăţirea siguranţei şi calităţii serviciului de alimentare cu căldură pentru încălzire şi apă caldă de consum furnizate consumatorilor casnici şi non-casnici.

Beneficiarii investiţiei sunt locuitorii municipiului Ploieşti, consumatori casnici şi noncasnici, racordaţi la sistemul centralizat de alimentare cu energie termică. Valoarea totală a proiectului este de 114.753.360,79 lei, dintre care cea eligibilă este de 93.135.719,12 lei, iar partea de co-finanţare eligibilă a Beneficiarului este de 1.862.714,38 lei. Cheltuielile neeligibile vor fi acoperite din bugetul propriu al judeţului Prahova. Durata de implementare este de 36 de luni, 24 dintre ele fiind alocate execuţiei.

Sursa:Comunicat CJ Prahova