Primăria Ploieşti va efectua activităţi de dezinsecţie pe domeniul public, în perioada 16-31 mai 2022
 
Primăria Municipiului Ploieşti va derula activităţi de dezinsecţie pe domeniul public, în perioada 16-31 mai 2022.
Operatorul S.C. Coral Impex S.R.L. va executa în perioada amintită următoarele servicii de dezinsecţie:
 combatere ţânţari în spaţiile verzi, parcuri, aparţinând domeniului public şi privat, în intervalul orar 06.00 – 12.00;
 combatere ţânţari în spaţiile deschise din domeniul public, precum şi la nivelul spaţiilor deschise aparţinând persoanelor fizice şi juridice de pe aliniamentele stradale, în intervalul orar 21.00-04.00.
Produsele utilizate în activitatea de dezinsecţie vor fi următoarele:
• Cymina Plus, având substanţa activă cypermethrin, tetramethrin, piperonyl butoxide, folosit pentru combaterea insectelor adulte;
• Vectobac WG, având substanţa activă bacillus thuringiensis, folosit pentru combaterea larvelor;
• Detral Super, având substanţa activă deltamethrin, esbiothrin, folosit pentru combaterea insectelor;
• Biopren 50 LML, având substanţa activă s-metopren, folosit pentru combaterea larvelor;
Suplimentar vor putea fi utilizate şi alte substanţe avizate de Ministerul Sănătăţii. Produsele menţionate se regăsesc în Registrul Naţional al Produselor Biocide avizate pentru profilaxia sanitar – umană de către Ministerul Sănătăţii şi fac parte din grupele Xn (gr. III) si Xi (gr. IV) de toxicitate.
Acţiunile se vor desfăşura în conformitate cu prevederile OMS 119/2014, precum şi cu recomandările Institutului Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie Cantacuzino, privind activităţile de dezinsecţie la nivel comunitar.
Serviciile de dezinsecţie pe domeniul public al municipiului Ploieşti vor fi executate cu utilaje portabile şi autopurtate. 
Precizăm că, pentru ca activitatea de dezinsecţie să fie eficientă, aceasta trebuie efectuată în mod unitar, la nivelul întregii localităţi, atât pe domeniul public, cât şi cel privat.
Astfel, facem apel către cetăţeni, asociaţii de locatari/proprietari, agenţi economici şi instituţii publice să efectueze activităţi de dezinsecţie pe proprietăţi, în clădiri şi în subsolul blocurilor, concomitent cu acţiunea municipalităţii.
Rugăm ca, în perioada menţionată, să fie luate toate măsurile care se impun în vederea protejării familiilor de albine din municipiu. În caz contrar, Primăria municipiului Ploieşti şi S.C. Coral Impex S.R.L. vor fi absolvite de orice responsabilitate.
Precizăm că, în cazul în care condiţiile meteorologice nu vor permite derularea acestor acţiuni, perioada de efectuare a activităţilor de dezinsecţie va fi prelungită.
 
Sursa:Primaria Mun.Ploiesti