Consiliul Judeţean Prahova digitalizează accesul la servicii sociale de calitate cu fonduri europene
Contractul de finanţare din fonduri europene pentru proiectul „Facilitarea accesului la servicii de asistenţă socială de calitate în judeţul Prahova, prin reducerea birocraţiei, creşterea eficienţei, transparenţei şi integrităţii serviciilor oferite beneficiarilor“, depus de către Consiliul Judeţean Prahova, a fost semnat în luna aprilie. Finanţarea este asigurată prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă (POCA).
 
Obiectivul general al acestei investiţii îl reprezintă simplificarea procedurilor, introducerea de instrumente digitale, accesul rapid la informaţii, reducerea birocraţiei pentru beneficiarii serviciilor de asistenţă socială din judeţul Prahova. Totul se va realiza prin implementarea sistemului informatic de Suport pentru Accesul la Servicii Sociale (SASS), la nivelul Consiliului Judeţean Prahova. Pentru operarea şi implementarea SAAS, obiectivul de investiţii prevede pregătirea profesională a 60 de persoane. Acestea vor fi selectate din rândul angajaţilor CJ Prahova şi ai Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Prahova.
 
Proiectul prevede realizarea:
– a unui punct unic, prin care potenţialii beneficiari vor putea obţine informaţii, depune cereri şi documente, primi răspunsuri, în format electronic, la cererile adresate, în vederea accederii la un serviciu social;
– a unui sistem de gestiune a informaţiilor;
– a unui sistem de arhivă electronică;
– a unui sistem de management şi administrare a utilizatorilor
 
Valoarea totală a acestui obiectiv este de 2,996,078.00 lei, din care 98% reprezintă cheltuieli eligibile.
 
Sursa:CJ Prahova