Consiliul Judeţean Prahova a depus cereri de finanţare pentru înfiinţarea  reţelei de gaze naturale în 31 de comune din judet
Consiliul Judeţean Prahova a depus luni, 18 aprilie, şase cereri de finanţare pentru pentru obiectivul de investiţii „Înfiinţare reţea inteligentă de distribuţie gaze naturale în Judeţul Prahova“, prin Programul Naţional de Investiţii „Anghel Saligny”. Investiţia vizează 31 de comune, structurate în şase zone conform acordurilor de parteneriate încheiate şi aprobate atât prin hotărâri ale consiliilor locale, cât şi ale Consiliului Judeţean Prahova. 
Per ansamblu, proiectul care va răspunde cerinţelor de racordare a populaţiei şi clienţilor noncasnici la sistemul de distribuţie a gazelor naturale va consta în introducerea a 1105,855 km de reţea de distribuţie de gaze, la care se vor face şi 39.644 branşamente. 
 
Situaţia defalcată pe cele şase zone pentru care au fost depuse solicitările de finanţare prin PNI „Anghel Saligny“ este următoarea: 
 
Comunele Colceag, Fulga, Boldeşti Grădiştea şi Sălciile
Lungime reţea - 136,848 km
Număr branşamente – 4128 bucăţi (gospodării individuale şi obiective socio-culturale)
Beneficiari – 4212 
Valoarea proiectului – 156,149,944.09 lei
 
Comunele Lapoş, Jugureni, Călugăreni, Fântânele, Vadu Săpat, Gura Vadului
Lungime reţea - 139,636 km
Număr branşamente – 4457 bucăţi
Beneficiari – 4405 de gospodării şi 52 instituţii publice
Valoarea proiectului - 169,818,900.08 lei
 
Comunele Şoimari, Chiojdeanca, Salcia, Apostolache, Gornet Cricov, Tătaru, Sângeru
Lungime reţea - 192,002 km
Număr branşamente – 6641 bucăţi
Beneficiari – 6815 (gospodării individuale, apartamente de bloc şi obiective socio-culturale)
Valorea proiectului - 250,775,151.46 lei
 
Comunele Ceraşu, Ariceştii Zeletin, Starchiojd, Bătrâni, Poseşti, Cărbuneşti
Lungime reţea - 222,181 km
Număr branşamente – 7121 bucăţi
Beneficiari - 7061 de gospodării şi 60 instituţii publice
Valoarea proiectului - 267,673,749.08 lei
 
Comunele Teişani, Izvoarele, Măneciu
Lungime reţea - 210,40 km
Număr branşamente – 8970 bucăţi
Beneficiari - 9215 (gospodării individuale, apartamente de bloc şi obiective socio-culturale)
Valoare proiect - 347,885,747.40 lei
 
Comunele Talea, Adunaţi, Secăria, Şotrile, Valea Doftanei
Lungime reţea - 204,788 km
Număr branşamente – 8327 bucăţi
Beneficiari - 8281 de gospodării şi 46 instituţii publice. 
Valoarea proiectului – 296,070,270.84 lei
 
Sursa:Comunicat CJ Prahova