Prefectura Prahova a organizat o conferinţă de presă cu tema ”Gestionarea situaţiei refugiaţilor din Ucraina ”

INFORMARE DE PRESĂ

 

Astăzi, 7 aprilie 2022, în cadrul Instituţiei Prefectului Judeţul Prahova a fost organizată o conferinţă de presă cu tema ”Gestionarea situaţiei refugiaţilor din Ucraina şi aplicarea măsurilor concrete de protecţie şi incluziune în domeniul sănătăţii, educaţiei şi cel de ocupare a locurilor de muncă la nivelul judeţului Prahova”.

Pentru a oferi detalii legate de tema conferinţei, alături de prefectul Virgiliu Daniel Nanu şi de subprefectul Emil Drăgănescu, s-au aflat:

- Ginel Preda – Inspector Şef al Inspectoratului Judeţean de Poliţie Prahova

- Daniel Sorin Trifan – Şef structură Serviciul pentru Imigări al Judeţului Prahova

- Alexandru Muscalu – Inspector şef al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă al judeţului Prahova

- Cristina Stoichici – Director executiv al Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Prahova

- Lorelli-Elena Urleţeanu – Inspector Şcolar General Adjunct al Inspectoratului Şcolar Judeţean Prahova

- Cătălin Măguleanu – Director General al Casei de Asigurări de Sănătate Prahova.

Au fost prezentate detalii pe următoarele subiecte:

 1. Activităţi desfăşurate de Inspectoratul Judeţean de Poliţie Prahova;

 2. Activitate a Inspectoratului General pentru Imigrări

 3. Activitatea Inspectoratului Şcolar Judeţean Prahova în vederea asigurării dreptului la educaţie pentru preşcolarii/elevii ucrainieni veniţi din Ucraina;

 4. Decontarea cheltuielilor de cazare şi hrană a persoanelor sosite din zona de conflict, găzduite de persoane fizice şi juridice;

 5. Cont de donaţii deschis la nivelul I.G.S.U.;

 6. Situaţia migranţilor ucrainieni înregistraţi la AJOFM Prahova;

 7. Condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, pentru cetăţenii refugiaţi din Ucraina;

 8. Facilităţi transport.

 Ataşăm informării de presă, informaţiile prezentate în cadrul conferinţei de presă, materiale ce au fost puse la dispoziţia Instituţiei Prefectului Judeţului Prahova de către instituţiile/ structurile implicate în gestionarea crizei umanitare a refugiaţilor.

Instituţia Prefectului - Judeţul Prahova, 7 aprilie 2022

 1. ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE DE INSPECTORATUL JUDEŢEAN DE POLIŢIE PRAHOVA

Conform art.12 din OUG 194/2002 privind regimul străinilor în România

Străinul intrat legal pe teritoriul României, precum şi persoana care îl găzduieşte au obligaţia să anunţe despre aceasta organul de poliţie competent teritorial, în termen de 3 zile de la data intrării şi, respectiv, a găzduirii.

În situaţia cazării în hoteluri sau în alte amenajări turistice, străinul va îndeplini formalităţile de luare în evidenţă la administraţia locului respectiv care, în termen de 24 de ore, va comunica datele necesare organului de poliţie competent teritorial.

Datele prevăzute la alin. (2) se prezintă şi poliţiştilor din cadrul Inspectoratului General pentru Imigrări şi celor din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, la solicitarea acestora.

Activităţi preventive desfăşurate de IPJ Prahova

Poliţiştii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Prahova au desfăşurat în permanenţă acţiuni informativ – umanitare, pentru cetăţenii ucrainieni care tranzitează judeţul nostru spre alte destinaţii, în scopul prevenirii accidentelor rutiere, produse pe fondul oboselii la volan dar şi pentru conştientizarea conducătorilor auto cu privire la responsabilitatea pe care o au atât faţă de persoanele din autoturismul pe care îl conduc, cât şi pentru toţi participanţii din trafic.

Poliţiştii au oprit în trafic vehicule înmatriculate în Republica Ucraina, ocazie cu care au oferit conducătorilor auto, dar şi pasagerilor, cafea, ceai şi sfaturi preventive, în limba engleză dar şi în ucraineană.

Monitorizarea situaţiei refugiaţilor de pe raza judeţului Prahova

Încă de la debutul războiului din Ucraina, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Prahova a fost alături de refugiaţii care au tranzitat judeţul nostru şi care au decis să rămână cazaţi în spaţii de cazare temporare sau chiar şi pe o perioadă nelimitată.

Poliţiştii prahoveni au monitorizat în permanenţă persoanele cazate, oferind sprijin pe perioada şederii acestora, totodată desfăşurând activităţi preventive pentru a nu fi victimele vreunor infracţiuni.

 1. ACTIVITATE A INSPECTORATULUI GENERAL PENTRU IMIGRĂRI

 

Potrivit HOTĂRÂRII GUVERNULUI ROMÂNIEI nr. 639 din 20 iunie 2007, privind structura organizatorică şi atribuţiile Inspectoratului General pentru Imigrări, instituţia noastră, este organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor, care exercită atribuţiile ce îi sunt date prin lege pentru implementarea politicilor României în domeniile migraţiei, azilului şi al integrării străinilor, precum şi a legislaţiei relevante în aceste domenii.

Având în vedere existenţa unui aflux masiv de persoane strămutate din Ucraina pe fondul conflictului militar din această ţară, în temeiul HOTĂRÂRII nr. 367 din 18 martie 2022, privind stabilirea unor condiţii de asigurare a protecţiei temporare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul străinilor, Inspectoratul General pentru Imigrări va asigura emiterea documentelor de protecţie temporară următoarelor categorii de persoane:

a) cetăţeni ucraineni care au locuit în Ucraina înainte de data de 24.02.2022, indiferent de momentul părăsirii teritoriului Ucrainei;

b) cetăţeni terţi non-ucraineni sau apatrizi care beneficiau în Ucraina înainte de 24.02.2022 de o formă de protecţie internaţională sau o formă echivalentă naţională de protecţie;

c) membrii de familie ai persoanelor prevăzute la lit. a) şi b):

i. Soţul/soţia

ii. Copiii minori necăsătoriţi ai beneficiarilor sau ai soţului/soţiei, legitimi/născuţi în afara căsătoriei/adoptaţi

iii. alte rude apropiate care trăiau împreună, ca parte a familiei, atunci când au avut loc evenimentele care au condus la afluxul masiv de persoane strămutate şi care erau în acel moment în totalitate sau în principal dependente de un beneficiar

d) cetăţenii terţi non-ucraineni şi apatrizii care dovedesc că au rezidenţă legală în Ucraina, în baza unui permis de şedere permanent emis în conformitate cu legislaţia ucraineană şi care nu se pot întoarce, în condiţii sigure şi stabile, în ţara sau în regiunea de origine.

***

Pentru informaţii privind activitatea Inspectoratului General pentru Imigrări, documentaţia necesară prelungirii dreptului de şedere, tipuri de formulare şi alte informaţii, se poate accesa site-ul oficial al instituţiei la adresa www.igi.mai.gov.ro

 1. ACTIVITATEA INSPECTORATULUI ŞCOLAR JUDEŢEAN PRAHOVA ÎN VEDEREA ASIGURĂRII DREPTULUI LA EDUCAŢIE PENTRU PREŞCOLARII/ELEVII UCRAINIENI VENIŢI DIN UCRAINA

La nivelul Inspectoratului Şcolar Judeţean Prahova, a fost constituită, prin decizia nr.217/07.03.2021, în baza adresei M.E. nr. 9109/04.03.2022, Comisia pentru coordonarea activităţii de repartizare a preşcolarilor/elevilor ucrainieni/veniţi în urma crizei generate de desfăşurarea conflictului militar pe teritoriul acestui stat la unităţile de învăţământ în care se pot desfăşura activităţi educaţionale, precum şi în instituţiile în care vor beneficia de asistenţă psihopedagogică şi consiliere.

Comisia realizează demersurile necesare asigurării dreptului la educaţie pentru preşcolarii/elevii ucrainieni veniţi din Ucraina.

Până la data de 05.04.2022, au fost repartizaţi ca audienţi, în unităţi şcolare din judeţul Prahova, 74 de preşcolari şi elevi, iar pentru alţi 76 de copii (găzduiţi la Complexul de servicii comunitare Raza de soare, Băicoi, respectiv la două locaţii ale Asociaţiei PROVITA) s-a asigurat participarea la activităţi extraşcolare în cadrul Clubului Copiilor Băicoi şi Clubului Copiilor Vălenii de Munte.

Tot ca măsură de sprijin pentru cetăţenii din Ucraina, la Colegiul Naţional Pedagogic Regina Maria Ploieşti, se pot depune cereri de înscriere la cursuri de învăţare a limbii române (personal sau la adresa liceul_pedagogic2003@yahoo.com). Cursurile au loc de două ori pe săptamână şi au început vineri, 1.04.2022, participând 5 copii şi 8 adulţi, cu vârste cuprinse între 5 şi 82 de ani.

Informaţii privind aceste demersuri se găsesc pe site-ul isjph.ro (model de cerere pentru înregistrarea copiilor la şcoală- în limbile română, ucraineană şi engleză, îndrumări privind înscrierea la cursul de învăţare a limbii române şi model de cerere).

 1. DECONTAREA CHELTUIELILOR DE CAZARE ŞI HRANĂ A PERSOANELOR SOSITE DIN ZONA DE CONFLICT, GĂZDUITE DE PERSOANE FIZICE ŞI JURIDICE

DECONTAREA CHELTUIELILOR PENTRU PERSOANE JURIDICE

Conform prevederilor legale în vigoare, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al judeţului Prahova poate încheia contracte de furnizare a serviciilor de cazare cu operatorii economici stabiliţi prin Hotărârea nr. 21/08.03.2022 a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă privind stabilirea spaţiilor temporare de cazare pentru cetăţenii străini sau apatrizi aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina, în valoare de 50 lei/zi/persoană şi până la 100 de lei prin procedură de achiziţie, dar numai după ocuparea locurilor aferente sumei de 50 lei.

Facem precizarea că la nivelul judeţului au fost semnate trei protocoale de colaborare însă, până la acest moment, nu au fost efectuate plăţi, întrucât nu au fost primite facturi/ deconturi de la instituţiile publice care asigură cazarea şi hrana persoanelor.

DECONTAREA CHELTUIELILOR PENTRU PERSOANE FIZICE

Pentru cazare: cuantumul este de 50 lei/zi/persoană şi se asigură conform OUG 28/2022; mecanismul de plată se află în procedură de aprobare prin hotărâre de guvern;

 Pentru hrană: cuantumul este de 20 lei/zi/persoană şi se asigură conform HG 336/2022, astfel:

Persoanele fizice depun în primele 3 zile lucrătoare ale fiecărei luni pentru luna precedentă, la autorităţile administraţiei publice locale ale unităţilor administrativ teritoriale pe raza cărora se află locuinţa în care sunt găzduiţi cetăţenii din Ucraina, o cerere în care se precizează: numărul persoanelor găzduite, numele şi prenumele acestora, localităţile din care aceştia declară că provin şi intervalul de timp pentru care solicită decontarea cheltuielilor; aceasta trebuie însoţită de o declaraţie pe proprie răspundere care să ateste veridicitatea informaţiilor cuprinse în cerere, copia actului de identitate al solicitantului şi documente care atestă dreptul de folosinţă asupra locuinţei în care sunt găzduiţi cetăţenii din Ucraina. Cererile depuse la autorităţile publice locale se soluţionează în luna următoare;

Autorităţile administraţiei publice locale ale unităţilor administrativ teritoriale care au primit astfel de cereri întocmesc situaţii centralizatoare cu numele şi prenumele fiecărei persoane fizice solicitante, numărul cetăţenilor străini sau apatrizilor aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona de conflict, găzduiţi, numărul zilelor de găzduire, precum şi suma solicitată de fiecare persoană fizică, conform anexei 3 la HG 336/2022.

În termen de 3 zile lucrătoare, autorităţile administraţiei publice locale transmit situaţiile centralizatoare, întocmite şi certificate pentru realitate, Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă al judeţului Prahova, după caz, precum şi spre informare Instituţiei Prefectului.

În termen de 3 zile lucrătoare de la primirea sumelor de la inspectorat autorităţile administraţiei publice locale efectuează plata sumelor cuvenite către beneficiari, în numerar sau prin virament bancar, în funcţie de opţiunea înscrisă în cerere.

 1. CONT DE DONAŢII DESCHIS LA NIVELUL I.G.S.U.

Potrivit prevederilor art. X din OUG nr.20/2022, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă a deschis un cont distinct de disponibil în lei la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti, precum şi conturi în lei şi valută la Banca Comercială Română, pentru acordarea de sprijin şi asistenţă umanitară cetăţenilor străini sau apatrizilor aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina.

Persoanele fizice şi persoanele juridice, cu excepţia instituţiilor şi autorităţilor publice, pot dona sume de bani care se colectează de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă în următoarele conturi:

Beneficiar: UNITATEA MILITARĂ 0276 BUCUREŞTI, Cod de identificare fiscală: 4203997

Cont în lei deschis la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti: RO34TREZ700500703XXXXXXX

Cont în lei deschis la Banca Comercială Română, Sucursala Unirii: RO09RNCB0082044180490040

Cont în EURO deschis la Banca Comercială Română, Sucursala Unirii: RO79RNCB0082044180490041

Cont în USD deschis la Banca Comercială Română, Sucursala Unirii: RO52RNCB0082044180490042

Campania de donare de sume potrivit prevederilor se desfăşoară până la data de 31 decembrie 2022.

www.dopomoha.ro

Platformă dezvoltată de Guvern în parteneriat cu societatea civilă, pentru a veni în sprijinul refugiaţilor ucraineni cu informaţii privind drepturile pe care le au în România.

www.dopomoha.ro încorporează o platformă de donaţii, care preia iniţiativa guvernamentală ”Ucraina – Împreună ajutăm mai mult”, sub umbrela "Sprijin de Urgenţă".

Sprijin de urgentă

Platforma ”Sprijin de urgenţă” – Coordonează eforturile instituţiilor guvernamentale, societăţii civile, mediului privat, organizaţiilor naţionale şi internaţionale de a veni în sprijinul poporului şi refugiaţilor ucraineni, greu încercaţi de agresiunea militară.

 1. SITUAŢIA MIGRANŢILOR UCRAINIENI ÎNREGISTRAŢI LA AJOFM PRAHOVA

Pe fondul conflictului armat din Ucraina, Ministerul Muncii si Solidarităţii Sociale a luat o serie de decizii care vizeaza flexibilizarea conditiilor de acces pe piata muncii din Romania pentru cetatenii ucrainieni. Prin OUG nr.20/2022 privind modificarea unor acte normative, precum si pentru stabilirea unor masuri de sprijin si asistenta umanitara s-au instituit masuri de sprijin si asistenta umanitara aflate inclusiv in sfera de competenta a Ministerul Muncii si Solidarităţii Sociale (MMSS).

Solutii pentru facilitarea accesului cetatenilor ucrainieni pe piata muncii din Romania: art. VI din OUG nr. 20/2022

Art. VI. — “(1) Cetăţenii ucraineni intraţi legal pe teritoriul României şi care nu solicită o formă de protecţie potrivit Legii nr. 122/2006 privind azilul în România, cu modificările şi completările ulterioare, pot fi încadraţi în muncă fără avizul de angajare prevăzut la art. 3 alin. (1) şi art. 17 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România, aprobată prin Legea nr. 14/2016, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Persoanelor prevăzute la alin. (1) li se prelungeşte dreptul de şedere în scop de muncă potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, fără obligativitatea obţinerii unei vize de lungă şedere pentru angajare în muncă.

(3) Încadrarea în muncă a cetăţenilor ucraineni, care provin din zona de conflict armat din Ucraina, care nu deţin documente care să probeze calificarea profesională sau experienţa în activitate necesare ocupării unui loc de muncă, se poate realiza, pentru o perioadă de 12 luni cu posibilitatea de prelungire cu perioade de 6 luni, pentru maximum un an, în baza declaraţiei pe propria răspundere a acestora că îndeplinesc condiţiile de calificare profesională şi experienţă în activitate necesare ocupării locului de muncă pe care urmează să fie încadraţi şi nu au antecedente penale care să fie incompatibile cu activitatea pe care o desfăşoară sau urmează să o desfăşoare pe teritoriul României.

(4) Procedura de încadrare în muncă pentru persoanele prevăzute la alin. (3) se aprobă prin ordin al ministrului muncii şi solidarităţii sociale, în termen de 5 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

(5) Încadrarea în muncă a persoanelor prevăzute la alin. (3) se realizează cu respectarea prevederilor art. 29 şi art. 31 din Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în ceea ce priveşte verificarea prealabilă a aptitudinilor profesionale şi personale ale persoanei care solicită angajarea, respectiv stabilirea unei perioade de probă pentru verificarea aptitudinilor salariatului, la încheierea contractului individual de muncă.

(6) Prevederile alin. (3) nu se aplică în cazul cetăţenilor ucraineni proveniţi din zona de conflict armat din Ucraina, care doresc să acceadă la ori să exercite în România, în mod independent sau ca salariat, profesiile de medic, medic dentist, farmacist, asistent medical generalist, moaşă, medic veterinar şi arhitect sau una din profesiile prevăzute la anexele nr. 2, 4 şi 8 din Legea nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările şi completările ulterioare.

(7) Cetăţenii ucraineni prevăzuţi la alin. (1) au acces la sistemul asigurărilor pentru şomaj, la măsurile de prevenire a şomajului şi la măsurile pentru stimularea ocupării forţei de muncă, acordate în urma înregistrării la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în condiţiile stabilite pentru cetăţenii români de prevederile Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare”.

cu conditia inregistrarii la agentiile locale din judetul Prahova, inclusiv electronic la adresa de e-mail: prahova@anofm.gov.ro

respectiv:

Agentia Locala Ploiesti

Adresa : Ploiesti, Str. Nicolae Iorga nr. 1

Telefon : 0244-571390

Punct de lucru Valenii de Munte

Adresa : Valenii de Munte, Str. Berevoiesti nr. 6B

Telefon : 0244-280339

Punct de lucru Mizil

Adresa : Mizil, Str. I.L.Caragiale, Bl.42, Sc. A, Ap.3, Parter

Telefon : 0244-571555

Punct de lucru Urlati

Adresa : Urlati, Str.Tudor Vladimirescu, nr.10 ,Bl.15, Sc.A,Ap.3

Telefon : 0344802300

Agentia Locala Campina

Adresa : Campina , Str. Maramures, Nr.19

Telefon : 0244-376001

Punct de lucru Sinaia

Adresa : Sinaia, B-dul Carol I, Nr. 47

Telefon : 0735786220

ANOFM a elaborat un pliant in limba romana, ucraineana si engleza, material ce a fost postat pe site-ul ANOFM si pe retele de socializare. Pliantul contine cod QR cu datele de contact ale tuturor agentiilor judetene, locale si puncte de lucru.

In acest sens, va lansam invitatia de colaborare in procesul de identificare si inregistrare a cetatenilor ucrainieni care au dobandit o forma de protectie internatioanala, in evidentele noastre pentru a beneficia gratuit de masurile de stimulare a ocuparii: medierea muncii, informarea si consilierea si formarea profesionala.

In plus fata de aceste informatii, pentru orice alte observatii, demersuri, sugestii, initiative locale in care sunteti implicati in sprijinul ucrainenilor, va rugam sa ne contactati la tel: 0244/577380 sau la adresa de e-mail: ajofm.ph@anofm.gov.ro

 1. CONDITIILE ACORDARII ASISTENTEI MEDICALE IN CADRUL SISTEMULUI DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE, PENTRU CETATENII REFUGIATI DIN UCRAINA

Ordonanţa de urgenţă nr. 15/2022 publicată în Monitorul Oficial nr. 227/08.03.2022, aduce modificări de acte normative, respectiv introduce mai multe măsuri în contextul conflictului din Ucraina, în vederea acordării de sprijin şi asistenţă umanitară de către statul român cetăţenilor străini sau apatrizilor aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina. Astfel, Ordonanţa reglementează unele măsuri de sprijin şi asistenţă umanitară pentru persoanele dislocate din Ucraina, destinate în special persoanelor care nu solicită azil, întrucât pentru solicitanţii de azil se aplică regimul prevăzut de Legea nr. 122/2006 privind azilul în România, şi persoanelor vulnerabile precum minorii, persoanele cu dizabilităţi, persoanele vârstnice cu mobilitate scăzută sau în situaţie de dependenţă. Cetăţenii ucraineni şi apatrizii afectaţi de război au dreptul de a primi gratuit asistenţă medicală şi tratament corespunzător prin sistemul naţional de asistenţă medicală de urgenţă şi de prim ajutor calificat.

Cetăţenii ucraineni, apatrizii sau cetăţenii unor state terţe care beneficiau de protecţie internaţională sau de o protecţie naţională echivalentă în Ucraina şi membrii lor de familie, indiferent dacă solicită protecţie internaţională în România, care necesită servicii medicale, materiale sanitare, medicamente şi dispozitive medicale, altele decât în cazuri de urgenţă, beneficiază de pachetul de servicii de bază prevăzut în contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale, medicamentelor şi dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, precum şi de medicamente, materiale, dispozitive şi servicii medicale cuprinse în programele naţionale de sănătate curative, întocmai ca asiguraţii români, fără plata contribuţiei corespunzătoare.

Persoanele de mai sus beneficiază de servicii medicale în asistenţă medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile clinice cuprinse în pachetul de servicii de bază, fără a fi necesară prezentarea biletului de trimitere.

Furnizorii de servicii medicale, materiale, medicamente şi dispozitive medicale/sanitare, aflaţi în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate, sunt obligaţi să înregistreze aceste persoane în aplicaţia pusă la dispoziţie de CNAS şi să păstreze copii de pe documentele de identitate ale beneficiarilor, dacă există.

Furnizorii mai au obligaţia să întocmească evidenţe distincte pentru cele de mai sus, întocmind facturi distincte. Asumarea serviciilor medicale ori a celorlalte materiale se face prin semnătură electronică extinsă/calificată, iar, în caz că acestea sunt înregistrate offline, trebuie să fie transmise în termen de 3 zile lucrătoare de la data acordării, cu excluderea acestei zile. Nerespectarea acestor prevederi atrage nedecontarea serviciilor şi materialelor de către casele de asigurări de sănătate.

Art. 20 din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România şi art. 7 din Ordonanţa de Guvern nr. 44/2004 privind integrarea socială a străinilor prevăd faptul că persoanele cu protecţie internaţională au acces la asistenţa medicală şi la sistemul de asigurări de sănătate în aceleaşi condiţii ca cetaţenii români.

Aceste persoane sunt cuprinse în sistemul de asigurări sociale de sănătate, cu sau fără plata contribuţiei, dacă se încadrează în categoriile prevăzute de Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.

 1. FACILITĂŢI TRANSPORT

Guvernul a adoptat o hotărâre prin care acordă gratuităţi şi facilităţi pentru transportul cetăţenilor străini sau apatrizilor aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina

Este vorba de acordarea de facilităţi pentru transportul rutier, feroviar, naval şi aerian în cazul cetăţenilor străini sau apatrizilor aflaţi în situaţii deosebite care provin din zona conflictului armat din Ucraina şi care nu solicită o formă de protecţie potrivit Legii nr. 122/2006 privind azilul în România.

Principalele aspecte reglementate prin actul normativ se referă la:

acordarea de gratuitate la toate călătoriile efectuate cu operatorii de transport feroviar, la tren de rang Regio şi Interregio, clasa a II-a – loc, pe scaun, pe perioada staţionării temporare sau a tranzitării teritoriului României, în baza actelor de identitate, a documentelor temporare de identitate, de rezidenţă sau a permiselor eliberate de autorităţile române;

scutirea de la plata tarifelor de trecere cu bacul pentru cetăţenii străini sau apatrizii care intră în România prin punctul internaţional de trecere a frontierei de stat româno-ucrainene dintre localităţile Isaccea şi Orlivka, precum şi acordarea de gratuitate la călătoriile efectuate cu operatorii de transport fluvial pe ruta Isaccea – Galaţi;

acordarea de gratuitate la transportul rutier naţional sau internaţional, după caz, pe perioada staţionării temporare sau a tranzitării teritoriului României;

scutirea de la perceperea taxelor aferente autorizaţiilor de transport de persoane şi de marfă prevăzută de acordurile rutiere bilaterale sau multilaterale;

decontarea contravalorii biletelor de călătorie gratuită prin bugetul Autorităţii pentru Reformă Feroviară şi reguli privind decontarea.

Comitetul judeţean pentru situaţii de urgenţă stabileşte capacităţile de transport disponibile în vederea satisfacerii necesitaţii de transport rutier, pe baza disponibilităţii transmise de operatorii de transport rutier de persoane către consiliile judeţene şi a datelor puse la dispoziţie de reprezentantul Autorităţii Rutiere Române din cadrul comitetului.

De asemenea, în situaţii excepţionale, reprezentate de imposibilitatea efectuării transportului, pe modurile de transport feroviar sau rutier, la solicitarea Ministerului Afacerilor Interne, prin Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă, cu acordul statului de destinaţie, se poate organiza transportul gratuit al respectivelor persoane, care vor să părăsească România, prin curse aeriene de tip charter.

Acordul statului de destinaţie se transmite Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii de către Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.

Achiziţia serviciilor de transport aerian tip charter se realizează prin procedura de achiziţie publică în regim de urgenţă, conform prevederilor din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, de către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii.

Sursa:Prefectura Jud.Prahova