In perioada 11 – 22 aprilie 2022, se vor executa servicii de dezinsecţie şi deratizare pe suprafaţa domeniului public şi privat al municipiului Ploieşti
Primăria municipiului Ploieşti anunţă că, în perioada 11 – 22 aprilie 2022, se vor executa servicii de dezinsecţie şi deratizare pe suprafaţa domeniului public şi privat al municipiului Ploieşti.
Operatorul S.C. CORAL IMPEX S.R.L. va acţiona conform următorului program:
Servicii de dezinsecţie combatere ţânţari, în spaţiile verzi, parcuri aparţinând domeniului public şi privat, în intervalul orar 06.00 – 12.00;
Servicii de dezinsecţie combatere ţânţari, în spaţiile deschise din domeniul public precum şi spaţiile deschise aparţinând persoanelor fizice şi juridice de pe aliniamentele stradale, în intervalul orar 21.00 - 04.00;
Servicii de dezinsecţie combatere căpuşe, în spaţii deschise din domeniul public şi privat, în intervalul orar 08.00 – 17.00;
Servicii de deratizare spaţii deschise din domeniul public şi privat, în intervalul orar 08.00 – 17.00.
Produsele utilizate în activitatea de dezinsecţie şi deratizare sunt:
Cymina Plus, având substanţa activă cypermethrin, tetramethrin, piperonyl butoxide, folosit pentru combaterea insectelor adulte;
Vectobac WG, având substanţa activă bacillus thuringiensis, folosit pentru combaterea larvelor;
Detral Super, având substanţa activă deltamethrin, esbiothrin, folosit pentru combaterea insectelor;
 Biopren 50 LML, având substanţa activă s-metopren, folosit pentru combaterea larvelor;
Deltatim Plus, având substanţa activă deltamethrin, tetramethrin, folosit pentru combaterea căpuşelor;
 Colbrom, având substanţa activă bromadiolone, folosit pentru combaterea rozătoarelor.
Suplimentar pot fi utilizate şi alte substanţe avizate de Ministerul Sănătăţii. Produsele menţionate se regăsesc în Registrul Naţional al Produselor Biocide avizate pentru profilaxia sanitar – umană  de Ministerul Sănătăţii şi fac parte din grupele Xn (gr. III) si Xi (gr. IV) de toxicitate.
Acţiunile se desfăşoară în conformitate cu prevederile OMS 119/2014, precum şi cu recomandările Institutului Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie “Cantacuzino”, privind activităţile de dezinsecţie la nivel comunitar.
În activitatea de dezinsecţie se vor utiliza utilaje portabile şi autopurtate.
Reamintim că, în caz de ingerare accidentală a substanţei raticide, este obligatorie prezentarea de urgenţă la medic.
Pentru ca activităţile de dezinsecţie şi deratizare să fie eficiente, acestea trebuie efectuate în mod unitar, la nivelul întregii localităţi, atât pe domeniul public, cât şi privat.
În acest sens, facem apel către cetăţeni, asociaţii de locatari/proprietari, agenţi economici şi instituţii publice să efectueze activităţile de dezinsecţie şi deratizare pe proprietăţi, în clădiri şi în subsolul blocurilor, concomitent cu acţiunea municipalităţii.
Totodată, precizăm că, în cazul în care condiţiile meteorologice vor împiedica desfăşurarea acestor acţiuni, perioada de efectuare a activităţilor de dezinsecţie şi deratizare va fi prelungită.
Rugăm ca, în perioada menţionată, să fie luate toate măsurile care se impun în vederea protejării familiilor de albine din municipiu. În caz contrar, Primăria municipiului Ploieşti şi S.C. CORAL IMPEX S.R.L. sunt absolvite de orice responsabilitate.
 
Sursa:Primaria Mun. Ploiesti
 
Foto ilustrativ/republiknews.ro