CJ Prahova a aprobat lista localităţilor care vor primi fonduri nerambursabile pentru proiecte de eficientizare energetică a mai multor clădiri publice
CJ Prahova a aprobat lista localităţilor care vor primi fonduri nerambursabile pentru proiecte de eficientizare energetică a mai multor clădiri publice 
 
12 oraşe şi comune din Prahova urmează să primească finanţări nerambursabile pentru pregătirea unor proiecte de eficientizare energetică a 26 de clădiri publice, prin programul ELENA - European Local Energy Assistance, derulat de Agenţia pentru Dezvoltare Regională (ADR) Sud Muntenia în parteneriat cu Consiliul Judeţean (CJ) Prahova. 
ELENA este un program european care vizează, prin asistenţă tehnică, să sprijine administraţiile regionale sau locale la accelerarea programelor de investiţii în domeniul eficienţei energetice şi utilizării surselor de energie regenerabile. Finanţarea programului este bazată pe un Acord semnat între Banca Europeană de Investiţii (BEI) şi Comisia Europeană (CE) şi are ca scop pregătirea de proiecte în domeniul eficienţei energetice şi a transportului public.  Astfel, cele 12 autorităţi publice locale din judeţ vor primi bani de la BEI pentru a pregăti proiectele de reabilitare energetică, lucrări ce ar urma să se deruleze în viitoarea sesiune de programare. 
Contractul de finanţare dintre ADR Sud-Muntenia şi Banca Europeană de Investiţii a fost semnat deja, în decembrie 2021, şi asigură fonduri pentru servicii de întocmire a auditului energetic, expertizei tehnice şi documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie.
Lista finală a clădirilor pentru care vor fi realizate aceste operaţiuni, premergătoare lucrărilor de renovare în vederea creşterii eficienţei energetice, a fost aprobată de către consilierii judeţeni, în şedinţa extraordinară, din 02 februarie. 
Lista instituţiile publice vizate din cele 12 unităţi administrative teritoriale sunt prezentate în imaginile ataşate. 
 
Sursa:CJ Prahova