Un pas important făcut de CJ Prahova spre înfiinţarea transportului metropolitan
Aleşii judeţeni au votat în şedinţa ordinară din 31 ianuarie, asocierea Consiliului Judeţean Prahova cu 14 oraşe şi comune (Ploieşti, Băicoi, Boldeşti- Scăeni, Plopeni, Ariceştii Rahtivani, Blejoi, Bucov, Berceni, Bărcăneşti, Brazi, Păuleşti, Târgşoru Vechi, Valea Călugărească, Râfov-UAT introdus printr-un amendament), în vederea constituirii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) „Mobilitate Prahova” pentru serviciul de transport public local.
Printre obiectivele acestei Asociaţii se regăsesc: 
- reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport conform Planului de Mobilitate Urbană Durabilă 2016-2030;
- înfiinţarea/dezvoltarea/modernizarea serviciului de transport local de persoane în interiorul localităţilor şi între localităţile membre ale Asociaţiei, precum şi realizarea în comun a proiectelor de investiţii publice de interes zonal sau regional, destinate serviciului menţionat 
- elaborarea şi aprobarea strategiei de dezvoltare a serviciului public de transport ocal din cadrul Asociaţiei;
- monitorizarea derulării proiectelor de investiţii în infrastructura tehnicoedilitară aferentă Serviciului
- elaborarea şi aprobarea caietului/caietelor de sarcini şi regulamentului/ regulamentelor serviciului public de transport local din cadrul Asociaţiei;
- elaborarea şi aprobarea documentaţiilor de atribuire a contractului/contractelor de servicii publice şi stabilirea condiţiilor de participare, criteriile de selecţie a operatorilor, cu excepţia situatiei atribuirii Serviciului public de transport local, confom prevederilor legale;
- încheierea contractului/contractelor de servicii publice cu operatorii, în numele şi pentru unităţile administrativ-teritoriale membre implicate, în conformitate cu normele legale în vigoare;
- reducerea impactului negativ social şi de mediu în ceea ce priveşte proiectele de infrastructură de transport şi altele.
Înfiinţarea acestei asociaţii va permite, printre altele, şi cumpărarea din fonduri europene a unor mijloace moderne şi ecologice de transport în comun, în cadrul Planului de Tranziţie Justă. 
Detalii, inclusiv Statutul integral al ADI „Mobilitate Prahova“, găsiţi pe site-ul CJ Prahova: https://cjph.ro/wp-content/uploads/2022/01/Prh08.pdf
 
Sursa:CJ Prahova