Acţiunile Poliţiei Locale Ploieşti in perioada 23 - 26 octombrie 2017

Poliţiştii locali au desfăşurat pe raza municipiului Ploieşti, în perioada 23 - 26 octombrie 2017, o serie de acţiuni în vederea asigurării unui climat de ordine şi linişte publică, respectarea curăţeniei pe domeniul public, precum şi depistarea conducătorilor de autovehicule care nu manifestă o bună conduită în trafic. În urma activităţilor de patrulare au fost aplicate 125 sancţiuni contravenţionale, valoarea totală a acestora fiind de 26920 lei.

Faptele contravenţionale depistate de poliţiştii locali au constat în tulburarea ordinii şi liniştii publice, abandonul deşeurilor menajere în alte locuri decât cele special amenajate, consumul de băuturi alcoolice pe domeniul public, fumatul în spaţiile publice interzise prin lege, deţinerea de acte de identitate expirate, apelarea la mila publică, circulaţia cu atelaje hipo pe alte trasee decât cele aprobate de municipalitate.

Poliţiştii locali din cadrul Serviciului Circulaţie pe Drumurile Publice au acţionat pentru fluidizarea traficului rutier în intersecţiile aglomerate şi au efectuat controale specifice pentru respectarea de către conducătorii auto a semnificaţiei indicatoarelor rutiere care reglementează oprirea şi staţionarea interzisă, precum şi accesul pe interzis. Poliţiştii locali au desfăşurat acţiunile pe străzile: George Coşbuc, C.D. Gherea, Bobâlna, Covurlui, Gh. Doja, 1 Decembrie 1918, Cuza Vodă, Vlad Ţepeş, Constantin Brezeanu, Decebal, Gh. Gr. Cantacuzino, Republicii, Ulierului, Primăverii şi Basarabi.

Serviciul Disciplină în Construcţii a întreprins verificări cu privire la stadiul lucrărilor de extindere a unor corpuri de clădiri ce produceau disconfort în vecinătăţi, de reabilitare a reţelelor de canalizare, a reţelelor de alimentare cu agent termic ori gaze naturale, verificări privind ocuparea domeniului public cu construcţii provizorii.

Biroul Protecţia Mediului a verificat în teren sesizările referitoare la neîmprejmuirea unor proprietăţi şi prezenţa deşeurilor menajere în perimetrul acestora, deţinerea unui număr mare de câini, monitorizarea pârâului Dâmbu şi a altor zone din municipiu în vederea depistării persoanelor care depozitează deşeuri menajere sau deşeuri provenite din construcţii pe domeniul public.

Poliţiştii locali din cadrul Serviciului Control Comercial au verificat un număr de 12 agenţi economici, în vederea obţinerii avizului pentru stabilirea programului de funcţionare. De asemenea, au desfăşurat controale tematice privind modul de comercializare a produselor alimentare în incinta şi în apropierea unităţilor de învăţământ, respectiv: Liceul Lazăr Edeleanu, Liceul Tenologic 1 Mai, Liceul Spiru Haret, Şcoala Victor Slăvescu, Şcoala Sfânta Vineri, Liceul Jean Monnet şi Liceul Virgil Madgearu.

Totodată, au desfăşurat acţiuni de control în zonele adiacente Halelor Centrale, Pieţelor Malu Roşu şi Nord, pentru prevenirea şi combaterea comerţului stradal neautorizat.

Poliţiştii locali cu atribuţii în domeniul evidenţei persoanelor au desfăşurat controale în cazul unui număr de 16 asociaţii de proprietari, verificând actualizarea cărţilor de imobil şi a tabelelor de informare a locatarilor. Totodată, au identificat deţinătorii cărţilor de imobil în cazul a 11 asociaţii de proprietari, în vederea planificării viitoarelor controale.