Conditii optime la internatul Liceului Tehnologic Energetic “Elie Radu” Ploiesti
Elevii Liceului Tehnologic Energetic “Elie Radu” vor beneficia de condiţii optime în incinta internatului aferent acestei unităţi de învăţământ.
Municipalitatea ploieşteană derulează, în prezent, proiectul - Lucrări de renovare aprofundată pentru creşterea performanţei energetice a Clădirii Corp C10 Internat fete Liceul Tehnologic Energetic ,,Elie Radu” Municipiul Ploieşti, în baza unui Acord de colaborare încheiat cu Asociaţia Energy Policy Group (E.P.G.)/Grupul de Politici Energetice şi Liceul Tehnologic Energetic ,,Elie Radu” Municipiul Ploieşti, în cadrul Proiectului ,,România Eficientă” susţinut de OMV Petrom S.A.
Potrivit Acordului de Colaborare, Asociaţia E.P.G. sponsorizează lucrările de renovare aprofundată a obiectivului amintit cu scopul creşterii performanţei energetice a clădirii şi a îmbunătăţirii condiţiilor de utilizare prin modernizarea sistemelor de iluminat, încălzire, răcire, ventilaţie, etc. Valoarea sponsorizării este 4.103.812,67 lei, fără T.V.A.
Corpul C10 al Liceului Tehnologic Energetic „Elie Radu” din Ploieşti are o structură S+P+2E. Acest proiect va asigura un mediu interior sănătos şi plăcut, dar şi economii esenţiale la consumul de energie al clădirii. Renovarea implică şi instalarea unor echipamente de producere a energiei din surse regenerabile.
Izolarea termică şi fonică la standarde moderne, sistem de iluminat cu eficienţă energetică ridicată, precum şi o calitate crescută a aerului, în interiorul clădirii, sunt obiectivele principale în cadrul acestui parteneriat important derulat de administraţia publică ploieşteană. 
Lucrările de renovare, la nivelul clădirii Corp C10 a Liceului Tehnologic Energetic “Elie Radu”, au demarat în luna septembrie 2021 şi sunt realizate, până în prezent, în procent de 70%, urmând a se finaliza în vara acestui an.
 
Sursa:Primaria Mun.Ploiesti