Primăria  Ploieşti continuă lucrările pentru construirea noului sediu al Grădiniţei cu program prelungit nr.38
Primăria Municipiului Ploieşti continuă lucrările pentru construirea noului sediu al Grădiniţei cu program prelungit nr.38, din strada Poştei nr.23.
Municipiul Ploieşti este beneficiarul contractului de finanţare nr.4932/13.11.2019 pentru proiectul „Construire grădiniţa cu program prelungit pe strada Poştei nr.23”, cod SMIS 127215 în cadrul POR 2014 - 2020, Axa prioritară 4 - 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiţie 4.4.- Investiţiile în educaţie, în formare, inclusiv în formarea profesională pentru dobândirea de competenţe şi învăţare pe tot parcursul vieţii prin dezvoltarea infrastructurilor de educaţie şi formare, Obiectiv specific 4.4 - Creşterea calităţii infrastructurii în vederea accesului sporit la educaţie timpurile şi sprijinirea participării părinţilor pe piaţa forţei de muncă.
Reamintim că, în data de 22.02.2021, s-a încheiat contractul de lucrări (inclusiv proiectare) nr.4354 cu Asocierea S.C. Fadmi Prod S.R.L. - S.C. Pacic - Proiectare şi Antrepriza Construcţii Industriale şi Civile S.R.L. - S.C. Montin S.A. având ca subcontractanţi S.C. Alert Prod Service S.R.L. şi S.C. Socomizo Construct S.R.L. - prin lider de asociere S.C. Fadmi Prod S.R.L.
Pentru edificarea construcţiei, până la această dată, au fost finalizate următoarele operaţiuni:
• săpat fundaţii;
• turnat beton egalizare C8/10 de la cota de nivel -3.62 până la -3.57 între ax 1-6/ax E-H;
• montat membrane hidroizolatoare la cota de nivel -3.57 între ax 1-6/ax E-H;
• turnat beton egalizare C8/10 de la cota de nivel -3.57 până la -3.52 între ax 1-6/ax E-H;
• turnat beton egalizare C8/10 de la cota de nivel -2.12 până la -2.07 între ax 1-6/ax A-E;
• montat armătură la fundaţii ax 1-6/ax E-H;
• executat pereţi şi stâlpi demisol;
• executat fundaţii zona parter;
• executat găuri tehnologice, instalaţii sanitare şi electrice (platbandă împământare);
• aprovizionat oţel beton placă - cota 0.00 m.
Viitorul sediu al acestei grădiniţe va avea o structură cu subsol, parter şi etaj şi va fi un spaţiu modern, care va asigura un cadru optim educaţional pentru copii, inclusiv pentru pregătirea continuă a personalului didactic şi auxiliar.
Lucrările de realizare a noii construcţii nu vor afecta funcţionarea grădiniţei existente. Acestea au termen de finalizare data de 31.01.2023.
Proiectul, prin care se construieşte noul sediu al Grădiniţei cu program prelungit nr. 38 din Ploieşti, este finanţat din fonduri de la bugetul local şi din surse externe nerambursabile.
Valoarea totală a contractului de finanţare este de 6.223.202,68 lei, din care valoare totală eligibilă 2.866.309,59 lei , din care nerambursabilă 2.808.983,40 lei.
 
Sursa:Primaria Mun.Ploiesti