Primăria Municipiului Ploieşti a semnat Contractul pentru finanţare, în cadrul Programului Naţional de Cadastru şi Carte Funciară
 
Primăria municipiului Ploieşti a semnat Contractul pentru finanţare, în cadrul Programului Naţional de Cadastru şi Carte Funciară, a lucrărilor de înregistrare sistematică iniţiate de unităţi administrativ-teritoriale pentru sectoare cadastrale.
Obiectivul constă în măsurarea şi înregistrarea gratuită a tuturor imobilelor situate în extravilanul/intravilanul municipiului Ploieşti (case şi terenuri), în sistemul integrat de publicitate imobiliară, respectiv următoarele sectoare cadastrale:
Zona Pădurea Crângul lui Bot şi Industrial Parc Ploieşti
Sector 185: Tarla 62 (A761), Tarla 63
Cartierul Mitică Apostol
Sector 221: Tarla 64, zona cuprinsă între str. Cerbului, str. Prigoriei, str. Violetelor, str. Paltinului şi Şoseaua Buftea  (DN1A)
Principalii beneficiari ai acestui program sunt deţinătorii de imobile din sectoarele sus-menţionate. La finalul programului, toate proprietăţile vor fi cadastrate şi intabulate gratuit.
 Aşadar, dacă ai un teren situat în sectoarele cadastrale mai sus-menţionate, pentru care nu ai făcut cadastru, pregăteşte-ţi din timp actele necesare, precum titlul de proprietate emis de comisia locală de fond funciar, contractul de vânzare-cumpărare, certificatul de moştenitor, actele de identitate.
 
Sursa:Primaria Mun.Ploiesti
 
Foto ilustrativ