Studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „VARIANTA OCOLITOARE COMARNIC” a fost aprobat de către consilierii judeţeni
Studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „VARIANTA OCOLITOARE COMARNIC” a fost aprobat de către consilierii judeţeni în şedinţa extraordinară din 16 noiembrie, fiind un pas important şi obligatoriu pentru realizarea acestui proiect. Unul, de altfel, mult aşteptat de către toţi participanţii la trafic care tranzitează Valea Prahovei. Zona Comarnicului este una dintre cele în care se creează cozi de aşteptare foarte lungi, în special în zilele de vineri, sâmbătă şi duminică, precum şi în perioadele sărbătorilor legale.
Investiţia reprezintă una din oportunităţile de revitalizare a peisajului urban din zonă şi face parte din obiectivele prioritare de dezvoltare ale judeţului.
Şi în acest caz, necesitatea şi oportunitatea înfiinţării noii structuri rutiere de drum judeţean clasa III (tip drum naţional) este justificată prin avantajele imediate şi majore pe care le va avea:
• fluidizarea traficului urban şi creşterea vitezei de transport prin devierea traficului de tranzit,
• reducerea consumului de carburant şi, implicit, reducerea gazelor cu efect de seră
• degrevarea străzilor şi a tronsonului DN 1, din interiorul oraşului Comarnic,
• reducerea aglomeraţiei urbane şi a accidentelor
• dezvoltarea afacerilor deja existente şi atragerea unor noi investitori în zonă 
Caracteristicile tehnice, conform Studiului de fezabilitate
Lungime traseu – 5,855 km (Traseul propus va începe la ieşirea din DJ 103R, prin stânga, unde este prevăzută o intersecţie giratorie. Din această intersecţie, proiectul prevede un drum paralel cu calea ferată până la km 1+330, unde traversează râul Prahova printr-un pod de 80 m. Traseul duce în continuare către o intersecţie cu sens giratoriu cu strada Ghioşeşti, după care continuă paralel cu albia râului Prahova. La km 3+730, centura traversează râul Prahova printr-un pod de 60 m, apoi continuă pe malul drept al râului, până la km 4+350, unde traversează un afluent al Prahovei (Valea Mesteacănului) pe un pod de 36 m. Traseul continuă pe malul drept al râului Prahova, pe care îl traversează pe un pasaj care trece calea ferată Bucureşti-Braşov, la km 5+800, şi se închide printr-o intersecţie de tip giratoriu cu DN1, la km 111+200) 
Benzi pe sens – 2 x 3,25m 
Benzi de încadrare – 2 x 0,25m
Trotuare, acostamente
1 pasaj suprateran peste calea ferată Bucureşti-Braşov
3 poduri
Apărări de maluri
Lucrări de consolidare pentru ramblee şi deblee
2 intersecţii giratorii cu DJ 103R şi DN1 (la capetele tronsonului)
Intersecţii cu străzile: Ghioşeşti, Podul lui Neag
Podeţe tubulare şi drumuri laterale 
Costul estimat pentru realizarea investiţiei – 172.560.731,68 lei (inclusiv TVA)
Durata estimată a execuţiei – 24 luni 
Hotărârea integrală o puteţi consulta pe site-ul Consiliului Judeţean Prahova: https://www.cjph.ro/files/HotarariCJP/2021/Hot%C4%83r%C3%A2rea%20nr.%20259%20din%20data%2016-11-2021.pdf