Lucrările pentru construirea noului sediu al Grădiniţei cu program prelungit nr. 38, din strada Poştei nr.23, se desfăşoară conform graficului de execuţie
 
Primăria Municipiului Ploieşti informează că, lucrările pentru construirea noului sediu al Grădiniţei cu program prelungit nr. 38, din strada Poştei nr.23, se desfăşoară conform graficului de execuţie.
Municipiul Ploieşti este beneficiarul contractului de finanţare nr. 4932/13.11.2019 pentru proiectul „Construire grădiniţa cu program prelungit pe strada Poştei nr.23”, cod SMIS 127215 în cadrul POR 2014 - 2020, Axa prioritară 4 - 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiţie 4.4.- Investiţiile în educaţie, în formare, inclusiv în formarea profesională pentru dobândirea de competenţe şi învăţare pe tot parcursul vieţii prin dezvoltarea infrastructurilor de educaţie şi formare, Obiectiv specific 4.4 - Creşterea calităţii infrastructurii în vederea accesului sporit la educaţie timpurile şi sprijinirea participării părinţilor pe piaţa forţei de munca.
Reamintim că, în data de 22.02.2021, s-a încheiat contractul de lucrări (inclusiv proiectare) nr.4354 cu Asocierea S.C. Fadmi Prod S.R.L. - S.C. Pacic - Proiectare şi Antrepriza Construcţii Industriale şi Civile S.R.L. - S.C. Montin S.A. având ca subcontractanţi S.C. Alert Prod Service S.R.L. şi S.C. Socomizo Construct S.R.L.  - prin lider de asociere S.C. Fadmi Prod S.R.L.
În prezent, s-a organizat şantierul şi a început turnarea fundaţiei pentru această clădire. 
Viitorul sediu al acestei grădiniţe va avea o structură cu subsol, parter şi etaj şi va fi un spaţiu modern, care va asigura un cadru optim educaţional pentru copiii, inclusiv prin pregătirea continuă a personalului didactic şi auxiliar. 
Realizarea noii construcţii pentru Grădiniţa de copii cu program prelungit nr. 38 se va realiza fără a se afecta funcţionarea normală a grădiniţei existente, pe perioada executării lucrărilor la noua clădire.
Noul sediu al acestei unităţi de învăţământ preşcolar are termen de finalizare data de 31.01.2023.
Proiectul, prin care se va construi noul sediu al Grădiniţei cu program prelungit nr. 38 din Ploieşti, este finanţat din fonduri de la bugetul local şi din surse externe nerambursabile. Valoarea totală a contractului de finanţare este de 6.223.202,68 lei, din care valoare totală eligibilă 2.866.309,59 lei , din care nerambursabilă 2.808.983,40 lei.
 
Sursa:Primaria Mun.Ploiesti