În atenţia tuturor concesionarilor/moştenitorilor locurilor de înhumare din cimitirele administrate de către  SGU Ploiesti
 
 În atenţia tuturor concesionarilor/moştenitorilor locurilor de înhumare din cimitirele administrate de către SGU Ploiesti.
 Un solicitant poate concesiona un singur loc de înhumare într-un singur cimitir administrat de către societatea noastră. 
 Concesiunea locurilor de înhumare poate fi prelungită, la cerere, înaintea expirării concesiunii, pentru o perioadă de 25 de ani sau de 49 de ani.
 O nouă concesiune se realizează prin renunţarea la vechea concesiune, implicit la preţul aferent acesteia, şi încheierea unei noi concesiuni în baza reglementărilor Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a cimitirelor, în vigoare.
 Orice modificare, survenită la solicitarea concesionarului sau datorată unei situaţii de fapt, se face prin întocmirea unui act adiţional.
 
Sursa:SGU Ploiesti