Primăria  Ploieşti a dotat sala de sport a Şcolii Gimnaziale “Grigore Moisil” cu centrale termice
 
Primăria Municipiului Ploieşti a dotat sala de sport a Şcolii Gimnaziale “Grigore Moisil” cu centrale termice.
Astăzi, s-au finalizat lucrările de punere în funcţiune a două centrale termice cu putere nominală de 132 KW, inclusiv accesoriile şi echipamentele necesare funcţionării acestora (butelie egalizare, vas expansiune, pompe de circulaţie electronice, detector de gaze, filter, automatizare şi materiale mărunte), în baza contractului de furnizare încheiat cu S.C. Aqva Termo Sanit S.R.L., în valoare de 93.772 lei cu T.V.A.
Reamintim că, sala de sport a Şcolii Gimnaziale ,,Grigore Moisil” a fost dată în folosinţă în anul 2008, are o capacitate de 150 locuri şi a fost edificată prin Programul Naţional de Construcţii de Interes Public sau Social, Subprogramul "Sali de Sport" derulat prin Compania Naţională de Investiţii S.A. 
Municipiul Ploieşti a asigurat finanţarea cheltuielilor pentru racordurile la utilităţi (energie electrică, apă, canalizare, gaz sau alt tip de combustibil utilizat). De asemenea, a procedat la întreţinerea acesteia, prin Programul de reparaţii curente, în funcţie de alocaţia bugetară.
 
Sursa:Primăria Municipiului Ploieşti