Soluţii pentru şoselele de centură, investiţii prioritare ale Consiliului Judeţean Prahova
Conducerea Consiliului Judeţean Prahova ia în calcul toate soluţiile pentru găsirea finanţării necesare şi realizarea, în regim de urgenţă, a centurilor ocolitoare, investiţii care vin la pachet cu o serie de beneficii pentru locuitorii judeţului, şi nu numai. Printre acestea, reamintim descongestionarea traficului, diminuarea timpului de deplasare, reducerea emisiilor de gaz cu efect de seră, dezvoltarea zonelor adiacente acestor lucrări, prin atragerea investitorilor şi crearea locurilor de muncă etc.
În acest sens, consilierii judeţeni au aprobat, în cadrul şedinţei extraordinare a CJ,  din 18 octombrie, depunerea solicitării de finanţare prin Programul Naţional de Investiţii "Anghel Saligny“ pentru realizarea variantelor ocolitoare de la Comarnic, Mizil şi Păuleşti. Totodată, aceştia au votat şi proiectul privind încheierea unui Protocol de colaborare între Judeţul Prahova, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei şi Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." S.A., în vederea realizării obiectivului „Varianta ocolitoare Băneşti - Valea Doftanei”. 
Varianta ocolitoare Comarnic 
-  Lungime drum: aproximativ 5,9 km, regim de drum judeţean
-  Lucrările vor cuprinde: apărări de maluri; consolidări pentru ramblee şi deblee; intersecţii giratorii cu DJ103R şi DN1 (la capetele tronsonului); intersecţii cu străzile: Ghioşeşti, Podul lui Neag; parte carosabilă cu una sau două pante, încadrată cu borduri de beton sau acostamente; trotuare; rigole carosabile sau şanţuri de beton; realizarea a trei poduri peste râul Prahova sau afluenţi şi unul peste calea ferată ş.a.
- Valoarea investiţiei - 172.220.914,64 lei (cu TVA)
- Durata implementării: - 24 de luni de la data semnării contractului de finanţare .
Varianta ocolitoare Mizil 
-  Lungime drum: 7,5 km, regim de drum judeţean
-  Lucrările vor cuprinde, pe lângă realizarea unei părţi carosabile prevăzută cu acostamente, rigole, şi realizarea a 2 poduri şi a 5 podeţe, apărări/consolidări de mal acolo unde se impun, semnalizare rutieră ş.a.
- Valoarea investiţiei - 78.031.063,90 lei (cu TVA)
- Durata implementării: - 18 de luni de la data semnării contractului de finanţare
Varianta ocolitoare Păuleşti 
-  Lungime drum: 9,2 km, regim de drum judeţean
-  Investiţia va cuprinde, pe lângă realizarea unei părţi carosabile prevăzută cu acostamente, rigole, şi construirea a 4 podeţe transversal, lucrări de artă pentru traversarea obstacolelor întânite, pistă pentru biciclisti, parapet marginal, gard de plasă ş.a. 
-  Valoarea investiţiei - 150.332.465,62 lei (cu TVA)
-  Durata implementării: - 12 de luni de la data semnării contractului de finanţare
Varianta ocolitoare Băneşti-Valea Doftanei 
Lungime drum: aproximativ 20 km, regim de drum judeţean
 Lucrări de tip poduri şi podeţe, de pasarele, de stabilizare a malurilor şi amenajarea cursului râului Doftana în zonele afectate.
Varianta ocolitoare propune racordarea cu DN1 în zona localităţii Băneşti, traversarea râului Doftana şi continuarea pe un traseu paralel cu râul până la intersecţia cu DJ102I.
Conform Protocolului de colaborare, aprobat de către aleşii judeţeni, Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice şi Administraţiei va asigura finanţarea pentru toate fazele realizării obiectivului, de la proiectare până la finalizarea executării lucrărilor, prin Compania Naţională de Investiţii,  iar organizarea şi gestionarea Unităţii de Implementare a Proiectului (corespondenţa cu CNI, proceduri de achiziţie publică pentru lucrările în sarcina beneficiarului, etc) revine administraţiei judeţene.
Sursa:Comunicat Consiliul Judetean Prahova